Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  62/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo "v konkurze"
  (from: 07/16/2021)
Registered seat: 
Modrany 946 33
  (from: 11/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 193 178
  (from: 06/26/1950)
Date of entry: 
06/26/1950
  (from: 06/26/1950)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/26/1950)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 11/30/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/1993)
predaj tovaru mimo predajne
  (from: 11/30/1993)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 11/30/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby
  (from: 11/30/1993)
poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárných služieb
  (from: 11/30/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti živočíšnej výroby a pomoc pri zakladení fariem
  (from: 11/30/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/1993)
Michal Pinke - podpredseda
č.139
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Albert Czékus - člen
č.94
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Mikuláš Jobbágy - člen
č.386
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Jozef Kádek - člen
Dlhá č.52
Svätý Peter 946 57
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Šarlota Kohútová - člen
č.214
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Šarlota Kovácsová - člen
č.169
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 06/29/2017)
Zoltán Laczkó - člen
č.474
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Štefan Ollé - člen
č.381
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Vojtech Pinke - člen
č.14
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
František Szabó - člen
č.439
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
František Szekeres - člen
č.443
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Vincent Szekeres - člen
č.295
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Andrej Szuri - člen
č.130
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 06/29/2017)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/30/1993)
Registered capital: 
5 970 000 Sk
  (from: 11/30/1993)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 11/30/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 26.júna 1950 pod čís. B XV.40. V súlade s ustanovením § 765 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi dňa 15.12.1992 stanový družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 131
  (from: 11/30/1993)
Dňom 7.12.1995 začalo dohodovacie konanie v zmysle § 4a ods. 3 zák. č. 328/91 Zb. v znení zákona č. 122/93 Z.z. Stary spis: Dr 131
  (from: 01/25/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/1997
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 308/95 zo dňa 27.03.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.1997 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo. Uznesením č. k. Z-2-3K 308/1995-468 zo dňa 13.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2011, bola do funkcie správcu úpadcu - Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo ustanovená Mgr. Alexandra Rapiová, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava.
  (from: 07/16/2021)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Alexandra Rapiová
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 09/21/2011
  (from: 07/16/2021)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person