Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  62/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo "v konkurze"
  (from: 07/16/2021)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
  (from: 11/30/1993 until: 07/15/2021)
Poľnohospodárske družstvo Modrany
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Registered seat: 
Modrany 946 33
  (from: 11/30/1993)
Modrany
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Identification number (IČO): 
00 193 178
  (from: 06/26/1950)
Date of entry: 
06/26/1950
  (from: 06/26/1950)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/26/1950)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 11/30/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/1993)
predaj tovaru mimo predajne
  (from: 11/30/1993)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 11/30/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby
  (from: 11/30/1993)
poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárných služieb
  (from: 11/30/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti živočíšnej výroby a pomoc pri zakladení fariem
  (from: 11/30/1993)
Hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska veľkovýroba. Výroba zrnín a mäsa sa zabezpečuje v súlade so zámerami a úlohami štátneho plánu. Iná hospodárska činnosť:
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
stavebno-údržbárske práce
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
chemické čistenie vodných a topných systémov spôsobom inskrusta
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
kovo-zámočnícke práce
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/1993)
Managing board
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Michal Pinke - podpredseda
č.139
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Albert Czékus - člen
č.94
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Mikuláš Jobbágy - člen
č.386
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Jozef Kádek - člen
Dlhá č.52
Svätý Peter 946 57
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Šarlota Kohútová - člen
č.214
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Šarlota Kovácsová - člen
č.169
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 06/29/2017)
Zoltán Laczkó - člen
č.474
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Štefan Ollé - člen
č.381
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Vojtech Pinke - člen
č.14
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
František Szabó - člen
č.439
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
František Szekeres - člen
č.443
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Vincent Szekeres - člen
č.295
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017)
Andrej Szuri - člen
č.130
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 06/29/2017)
Ján Buček - podpredseda
č.107
Modrany
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Albert Czékus
94
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Albert Czékus - člen
č.94
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Štefan Czékus - člen
č.465
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Štefan Czékus - člen
č.465
Modrany
From: 03/04/1994 Until: 10/11/2010
  (from: 03/29/2017 until: 03/28/2017)
Koloman Edes
135
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Mikuláš Jobbágy
385
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Mikuláš Jobbágy - člen
č.386
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Jozef Kádek
Dlhá 52
Svätý Peter
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Jozef Kádek - člen
Dlhá č.52
Svätý Peter
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Šarlota Kohútová - člen
č.214
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Šarlota Kovácsová
214
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Šarlota Kováčová - člen
č.169
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Šarlota Kováčová - člen
č.169
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017 until: 06/28/2017)
Zoltán Laczko
169
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Zoltán Laczkó - člen
č.474
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Eugen Lami
475
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Štefan Ollé
381
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Štefan Ollé - člen
č.381
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Vojtech Pinke
14
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Michal Pinke - podpredseda
č.139
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Vojtech Pinke - člen
č.14
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
František Szabo
439
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
František Szabo - člen
č.439
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Vincent Szekeres
295
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
František Szekeres - člen
č.443
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Vincent Szekeres - člen
č.295
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Michal Szente
461
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Ondrej Szuri
130
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Ondrej Szuri - člen
č.130
Modrany
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Ondrej Szuri - člen
č.130
Modrany 946 33
From: 03/04/1994
  (from: 03/29/2017 until: 06/28/2017)
Alexander Tóth - predseda
129
Modrany
  (from: 11/30/1993 until: 10/26/1994)
Koloman Varga - predseda
I.Kultsára č.4
Komárno
  (from: 10/27/1994 until: 03/28/2017)
Koloman Varga - predseda
I.Kultsára č.4
Komárno
From: 03/04/1994 Until: 06/02/2015
  (from: 03/29/2017 until: 03/28/2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 18
Marcelová
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/30/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Registered capital: 
5 970 000 Sk
  (from: 11/30/1993)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 11/30/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 26.júna 1950 pod čís. B XV.40. V súlade s ustanovením § 765 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi dňa 15.12.1992 stanový družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 131
  (from: 11/30/1993)
Dňom 7.12.1995 začalo dohodovacie konanie v zmysle § 4a ods. 3 zák. č. 328/91 Zb. v znení zákona č. 122/93 Z.z. Stary spis: Dr 131
  (from: 01/25/1996)
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zák.č.69/49 Zb. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 26.júna 1950 pod čís. B XV.40. Členská schôdza družstva dňa 23.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa Zákona č.90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 prijala nové stanovy v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 131
  (from: 06/26/1950 until: 11/29/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/1997
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 308/95 zo dňa 27.03.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.1997 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo. Uznesením č. k. Z-2-3K 308/1995-468 zo dňa 13.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2011, bola do funkcie správcu úpadcu - Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo ustanovená Mgr. Alexandra Rapiová, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava.
  (from: 07/16/2021)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Alexandra Rapiová
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 09/21/2011
  (from: 07/16/2021)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person