Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16198/P

Business name: 
HC LEV Poprad, s.r.o. v konkurze
  (from: 10/17/2012)
HC LEV Poprad, s.r.o.
  (from: 10/09/2010 until: 10/16/2012)
Rádio Tatry International, s.r.o.
  (from: 05/10/2005 until: 10/08/2010)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
  (from: 05/10/2005)
Identification number (IČO): 
36 505 480
  (from: 05/10/2005)
Date of entry: 
05/10/2005
  (from: 05/10/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/10/2005)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 05/10/2005)
marketingové služby
  (from: 05/10/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/10/2005)
distribúcia a rozmnožovanie zvukových a obrazových nosičov so súhlasom autora
  (from: 05/10/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 05/10/2005)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
Partners: 
HOCKEY CLUB LEV PRAHA, a.s.
Ovocný trh 572/11
Praha 1 - Staré Město 110 00
Czech Republic
  (from: 01/13/2012)
HC LEV Hradec Králové, s.r.o.
T.G. Masaryka 820/42
Karlovy Vary 360 01
ČR
  (from: 10/09/2010 until: 01/12/2012)
Jan Telensky
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 05/10/2005 until: 10/08/2010)
Contribution of each member: 
HOCKEY CLUB LEV PRAHA, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Dle zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 30.11.2011 a v spojitosti so zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 2.1.2012 je zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti HOCKEY CLUB LEV PRAHA, a.s. na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa z ručiteľského vyhlásenia z 22.11.2011.
  (from: 01/13/2012)
Jan Telensky
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/10/2005 until: 05/04/2010)
Jan Telensky
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/05/2010 until: 10/08/2010)
HC LEV Hradec Králové, s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/09/2010 until: 12/06/2011)
HC LEV Hradec Králové, s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/07/2011 until: 01/12/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/10/2005)
Jan Telensky
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/10/2005
  (from: 05/10/2005 until: 10/08/2010)
Jan Telensky
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/10/2005 Until: 09/13/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/08/2010)
Sergey Zaytsev
Jugoslávská 1311/14
Karlovy Vary 360 01
ČR
From: 10/01/2010
  (from: 10/09/2010 until: 02/03/2012)
Sergey Zaytsev
Jugoslávská 1311/14
Karlovy Vary 360 01
ČR
From: 10/01/2010 Until: 01/19/2012
  (from: 02/04/2012 until: 02/03/2012)
Roman Slavčev
Benátská 142
Karlovy Vary 360 18
ČR
From: 09/13/2010
  (from: 10/09/2010 until: 07/27/2017)
Roman Slavčev
Benátská 142
Karlovy Vary 360 18
ČR
From: 09/13/2010
  (from: 07/28/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 10/09/2010)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 05/10/2005 until: 10/08/2010)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/05/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/10/2005 until: 05/04/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/14/2012
  (from: 02/09/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/14/2012
  (from: 10/17/2012 until: 02/08/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Ninčák
Mierová 2529/87
Humenné 066 01
  (from: 02/09/2013)
Ing. Eva Orbanová
Slovenská 69
Prešov 080 01
  (from: 10/17/2012 until: 02/08/2013)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person