Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3169/B

Business name: 
Edenred Slovakia, s. r. o.
  (from: 05/31/2011)
Registered seat: 
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
Bratislava 215 820 15
  (from: 12/21/2007)
Identification number (IČO): 
31 328 695
  (from: 07/20/1992)
Date of entry: 
07/20/1992
  (from: 07/20/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1992)
Objects of the company: 
servisná služba v oblasti závodného stravovania
  (from: 07/20/1992)
centrálny predaj stravných lístkov
  (from: 07/20/1992)
kúpa tovaru za účelom predaja a predaj
  (from: 07/20/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
  (from: 01/08/1998)
Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/1998)
Reklamno - propagačná činnosť
  (from: 08/26/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/15/2007)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 08/15/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/15/2007)
počítačové služby
  (from: 10/04/2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/22/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/22/2018)
Administratívne služby
  (from: 12/22/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb
  (from: 12/22/2018)
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 02/23/2021)
Partners: 
EDENRED SE
Boulevard Garibaldi 14-16
Issy-les-Moulineaux 921 30
French Republic
Other identification number : 493 322 978
  (from: 05/11/2023)
Edenred CZ s.r.o.
Pernerova 691/42
Praha 186 00
Czech Republic
Other identification number : 247 45 391
  (from: 10/23/2021)
Contribution of each member: 
EDENRED SE
Amount of investment: 663 129 EUR Paid up: 663 129 EUR
  (from: 05/11/2023)
Edenred CZ s.r.o.
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 10/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/12/2001)
Tamás Zsolt Szendrő
Postás utca 8
Budapešť 11 1119
Maďarsko
From: 05/01/2023
  (from: 05/11/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti samostatne koná a podpisuje konateľ.
  (from: 03/12/2001)
Capital: 
663 879 EUR Paid up: 663 879 EUR
  (from: 07/02/2009)
Supervisory board: 
Dana Mihaela Sintejudean
George Enescu 34B
Otopeni 075100
Rumunsko
From: 03/03/2021
  (from: 04/10/2021)
Arnaud Marie Gildas Erulin
Chaussee de la Muette 8
Paríž 16E 750 16
Francúzska republika
From: 10/05/2021
  (from: 10/23/2021)
Philippe Marc Francis Relland-Bernard
rue Fréderic Bastiat 1
Paríž 750 08
Francúzska republika
From: 01/17/2012
  (from: 06/13/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.5.1992 v zmysle ust. § 105 a násl. Zák.č. 513/1991Zb. Stary spis: S.r.o. 6450
  (from: 07/20/1992)
Zmluvy o prevode obchodných podielov, zmena zakladateľskej listiny č. N 178/94, Nz 158/94 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom zo dňa 30.09.1994. Starý spis: S.r.o. 6450
  (from: 12/14/1994)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.2.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 71/97 napísanej dňa 19.2.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Starý spis: S.r.o. 6450
  (from: 03/24/1997)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.11.1997. Stary spis: S.r.o. 6450
  (from: 01/08/1998)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.05.1998. Dodatok č.1 spoločenskej zmluve zo dňa 25.05.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/26/1998)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 4.6.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve prijatý dňa 18.6.1999.
  (from: 08/27/1999)
Uznesenie valného zhromaždenia spôsobom per rollam, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod časti obchodného podielu Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.9.1999.
  (from: 05/22/2000)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.2000.
  (from: 10/23/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000.
  (from: 03/12/2001)
Uznesenie valného zhromaždenia prijaté v zmysle ust. § 130 Obchodného zákonníka.
  (from: 06/20/2001)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 7.2.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.2002. Uznesenie spoločníkov zo dňa 4.6.2002. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným na nové ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
  (from: 06/17/2002)
Uznesenie valného zhromaždenia schválené per rollam - zmena spoločenskej zmluvy, dodatok č. 9 z 28.11.2002.
  (from: 05/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2007.
  (from: 08/15/2007)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.11.2007.
  (from: 12/07/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2007.
  (from: 01/15/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2008.
  (from: 02/06/2008)
Uznesenie valného zhromaždenia prijaté per rollam zo dňa 04.09.2008.
  (from: 11/13/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2010.
  (from: 03/04/2010)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010
  (from: 06/10/2010)
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2010 o zmene obchodného mena: ACCOR Services Slovakia, s.r.o. na nové obchodné meno: Edenred Slovakia s. r. o..
  (from: 09/25/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.05.2011.
  (from: 05/31/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012.
  (from: 09/06/2012)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 25.06.2013.
  (from: 07/16/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013.
  (from: 10/04/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2017
  (from: 08/21/2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 902/2017, Nz 57707/2017, NCRIs 58436/2017 zo dňa 14.12. 2017.
  (from: 01/03/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/03/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813 ,
Račianske mýto
1/B
  (from: 01/03/2018)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person