Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  196/P

Business name: 
Ing. Július Dacej - KODED
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
KODED
  (from: 03/01/1991 until: 03/29/1994)
Place of business: 
Štefánikova 22
Humenné 066 01
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
Laborecká 5
Humenné 066 01
  (from: 03/30/1994 until: 12/05/1994)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Július Dacej
  (from: 03/01/1991 until: 04/01/2005)
Place of residence: 
Laborecká 5
Humenné 066 01
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
Identification number (IČO): 
10 677 763
  (from: 03/01/1991)
Date of entry: 
03/01/1991
  (from: 03/01/1991)
Date of deletion: 
04/02/2005
  (from: 04/02/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/02/2005)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 03/01/1991)
Objects of the company: 
kovovýroba, drevovýroba a obchodno - sprostredkovateľská činnosť v oblasti kovo a drevo
  (from: 03/01/1991 until: 03/29/1994)
sprostredkovanie obchodu - spotrebná elektronika, kancelárska technika, priemyselný tovar, papier, elektromateriál, poľnohospodárska technika včítane traktorov a nákladných dodávkových áut, stavebný materiál, suroviny a prefabrikáty
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
sprostredkovanie obchodu - textil, obuv, metalurgický materiál, uhlie a plyny, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje a tabakové výrobky
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
sprostredkovateľká činnosť v oblasti rozvodov a predaja plynu
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
veľkoobchod a maloobchod so sortimentom: spotrebná elektronika, kancelárska technika, priemyselný tovar, papier, elektromateriál, poľnohosp. technika vrátane traktorov a nákladných dodávkových áut, stavebný materiál, suroviny a prefabrikáty, textil, obuv, metarulgický materiál, uhlie, alkoholické a nealkoholické nápoje, taba- kové výrobky, športové potreby a odevy
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
výroba, nákup a predaj kovových výrobkov
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
poľovníctvo
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
lesohospodárska a poľnohospodárska činnosť
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 03/01/1991 until: 04/01/2005)
Ing. Július Dacej
Laborecká 5
Humenné 066 01
  (from: 03/01/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Okresného úradu v Humennom č. ŽO-2002/32186/1/č. živ. reg.:702-224 zo dňa 5.11.2002 o zrušení živnostenského oprávnenia na obchodné meno: Ing. Július Dacej - KODED.
  (from: 04/02/2005)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydané Obvodným úradom v Humennom rozhodnutím číslo Ob.Ú-521/91/III-Chv. zo dňa 21.2.1991 na základe zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Stary spis: Firm. 566
  (from: 03/01/1991 until: 04/01/2005)
Žiuvnostenský list vydaný OÚ Humenné, živnostenským oddelením, pod č.j. Žo 779/1992/Va zo dňa 10.4.1992 v súlade s § 768 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Firm. 566
  (from: 03/30/1994 until: 04/01/2005)
Živnostenský list vydaný OÚ Humenné - zo dňa 20.9.1994 pod ev. č. Žo-94/11002. Stary spis: Firm. 566
  (from: 12/06/1994 until: 04/01/2005)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person