Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10575/N

Business name: 
EMERITA HISPANIA, a. s.
  (from: 02/05/2021)
Registered seat: 
Dunajská ul. 5022/4
Komárno 945 01
  (from: 07/30/2021)
Biskupa Királya 2814/21
Komárno 945 01
  (from: 02/05/2021 until: 07/29/2021)
Identification number (IČO): 
53 582 845
  (from: 02/05/2021)
Date of entry: 
02/05/2021
  (from: 02/05/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/05/2021)
Objects of the company: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/05/2021)
Administratívne služby
  (from: 02/05/2021)
Verejné obstarávanie
  (from: 02/05/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/05/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/05/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/05/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/05/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/05/2021)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/05/2021)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 02/05/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/05/2021)
Finančný lízing
  (from: 02/05/2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/05/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/05/2021)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/05/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/05/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/05/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/05/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/05/2021)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/05/2021)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 02/05/2021)
Faktoring a forfaiting
  (from: 02/05/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/05/2021)
Rodrigo Jose Cortina Lopez - Chairman of the Board of Directors
Via Layetana 28
Madrid 284 90
Španielske kráľovstvo
From: 07/23/2021
  (from: 07/30/2021)
Eduardo Cuspinera Dieguez - Chairman of the Board of Directors
Calle Hermanos Velasco Lopez 85
Torrelodones 282 50
Španielske kráľovstvo
From: 02/05/2021 Until: 07/23/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Eduardo Cuspinera Dieguez - Chairman of the Board of Directors
Calle Hermanos Velasco Lopez 85
Torrelodones 282 50
Španielske kráľovstvo
From: 02/05/2021
  (from: 02/05/2021 until: 07/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 02/05/2021)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/05/2021)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na ponúkané akcie. Prevádzajúci akcionár je povinný ponúknuť ponúkané akcie na predaj ostatným akcionárom spoločnosti písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“). Akcionár je oprávnený v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji takúto ponuku akceptovať. V písomnej odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje. S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Akcionár akceptujúci oznámenie o predaji je povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo alebo ak akcionári neuplatnia predkupné právo na všetky ponúkané akcie, je prevádzajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, a to minimálne za cenu, za ktorú ponúkol ponúkané akcie v rámci predkupného práva.
  (from: 07/30/2021)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na ponúkané akcie. Prevádzajúci akcionár je povinný ponúknuť ponúkané akcie na predaj ostatným akcionárom spoločnosti písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“). Akcionár je oprávnený v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji takúto ponuku akceptovať. V písomnej odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje. S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Akcionár akceptujúci oznámenie o predaji je povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo alebo ak akcionári neuplatnia predkupné právo na všetky ponúkané akcie, je prevádzajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, a to minimálne za cenu, za ktorú ponúkol ponúkané akcie v rámci predkupného práva.
  (from: 02/05/2021 until: 07/29/2021)
Supervisory board: 
Ing. Zoltán Plajer
Dunajská ul. 5022/4
Komárno 945 01
From: 07/23/2021
  (from: 07/30/2021)
Jose Martin Herreros
Plza. Margaritas 4. P01 C
Villaviciosa de Odon 286 70
Španielske kráľovstvo
From: 02/05/2021
  (from: 02/05/2021)
Gábor Minya Árva
Crta. Boadilla 29 PBJ B
Majadahonda 282 20
Španielske kráľovstvo
From: 02/05/2021
  (from: 02/05/2021)
Zsolt Miskolczi
Bicskei út 40
Pilis 2721
Maďarsko
From: 02/05/2021 Until: 07/23/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Zsolt Miskolczi
Bicskei út 40
Pilis 2721
Maďarsko
From: 02/05/2021
  (from: 02/05/2021 until: 07/29/2021)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person