Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10434/S

Business name: 
BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“
  (from: 07/04/2014)
Registered seat: 
Lazovná 69
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/17/2005)
Identification number (IČO): 
36 637 840
  (from: 05/17/2005)
Date of entry: 
05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/17/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/17/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/17/2005)
Partners: 
Slávka Takáčová
Mládežnícka 1902/24
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 08/17/2006)
Eva Kordošová
Tulská 93
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce 976 11
Slovak Republic
  (from: 08/17/2006)
Contribution of each member: 
Slávka Takáčová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/2006)
Eva Kordošová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/19/2022)
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 08/17/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/17/2005)
Ing. Ivan Kvasna
Potočná 22
Selce 976 11
From: 07/01/2006
  (from: 08/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať, navonok ju zastupovať a za spoločnosť podpisovať konateľ a to samostatne.
  (from: 05/17/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/17/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/12/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/8/2014-52 zo dňa 05. 03. 2014, právoplatným dňa 12. 03. 2014 a vykonateľným dňa 12. 03. 2014 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BLUE OPTIK, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 840 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen.
  (from: 12/16/2022)
Bankruptcy trustee: 
Konkurzný správca, k.s.
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
From: 07/02/2022
  (from: 12/16/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/8/2014-125 zo dňa 27. 06. 2022 právoplatným dňa 25. 05. 2022 a uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/8/2014-133 zo dňa 27. 06. 2022, právoplatným dňa 02. 07. 2022, vo veci úpadcu BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 840, súd odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Háberovú, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen. Do funkcie správcu konkurznej podstaty v tejto veci ustanovil spoločnosť Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1189.
  (from: 12/16/2022)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person