Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  67/R

Business name: 
KUPREX verejná obchodná spoločnosť "v likvidácii"
  (from: 03/30/1993 until: 11/08/2011)
KUPREX, verejná obchodná spoločnosť
  (from: 02/13/1991 until: 03/29/1993)
Registered seat: 
Červenej armády 294/3
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Identification number (IČO): 
00 633 216
  (from: 02/13/1991)
Date of entry: 
03/13/1991
  (from: 02/13/1991)
Date of deletion: 
09/28/1994
  (from: 11/09/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/09/2011)
Legal form: 
General partnership
  (from: 02/13/1991)
Objects of the company: 
výrobná činnosť v oblasti strojárskej a elektrotechniky
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Partners: 
Ing. Vladimír K a č a l j a k
Okružná 2061/2
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Antónia K a č a l j a k o v á
Červenej armády 294/3-5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Jozef K a č a l j a k
Športovcov 1179/12
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/30/1993 until: 11/08/2011)
spoločníci
  (from: 02/13/1991 until: 03/29/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci spoločníci, každý samostatne.
  (from: 02/13/1991 until: 03/29/1993)
Voluntary liquidation: 
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor
  (from: 03/30/1993)
Other legal facts: 
Orgány spoločnosti: Valné zhromaždenie spoločnosti Stary spis: Sr 38 Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 25.1.1991
  (from: 02/13/1991 until: 11/08/2011)
Likvidátor JUDr. Ĺubomír K a č a l j a k , bytom Považská Bystrica, Tatranská 294/3 Stary spis: Sr 38 Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konanom dňa 18.5.1992 bola zrušená v.o.s. KUPREX Považská Bystrica, likvidáciou dňom 1.2.1993
  (from: 03/30/1993 until: 11/08/2011)
Na základe návrhu navrhovateľa, po doložení súhlasu správcu dane sa spoločnosť dňom 28.9.1994 z obchodného registra v y m a z u j e . Stary spis: r 38
  (from: 09/28/1994 until: 11/08/2011)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person