Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  70/R

Business name: 
PRIMEX, verejná obchodná spoločnosť
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Registered seat: 
A. Hlinku 25/30
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Identification number (IČO): 
00 614 220
  (from: 06/06/1991)
Date of entry: 
06/06/1991
  (from: 06/06/1991)
Date of deletion: 
04/01/1998
  (from: 12/06/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/06/2011)
Legal form: 
General partnership
  (from: 06/06/1991)
Objects of the company: 
kovovýroba, drevovýroba, výrobky z plastov
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
výroba a montáž elektroniky
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
kladenie živičných podláh
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
stavebná činnosť
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
poľnohospodárska výroba, včítane finalizácie
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
obchodná činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru a potravín
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja priemy- selného a spotrebného tovaru, potravín a prác a služieb
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
kovoobrábanie
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
maloobchod s kozmetikou a drogist. tov. /okrem konces. živn./
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
veľkoobchod s kozmetikou a drogist. tov. /okrem konces. živn./
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
výroba výrobkov a polotovarov studenej a múčnej kuchyne
  (from: 12/18/1995 until: 12/05/2011)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 12/18/1995 until: 12/05/2011)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 12/18/1995 until: 12/05/2011)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 12/18/1995 until: 12/05/2011)
Partners: 
Ing. Ján A n d e l
Šoltésovej 382/75
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Ing. Daniel D o v i č í n
Rozkvet 2050/100-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Ing. František H l a d k ý
323
Dolná Maríková
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Ing. Anton S p l a v e c
85
Stupné
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Ing. Anton C a b a l a
Rozkvet 2001/3-14
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Ing. Juraj K l i m a s z e v s k ý
Rozkvet 2001/7C
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Jozef K v a š š a y
Dukelská 961/8
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Management body: 
spoločníci
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
spoločníci
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú Ing. Juraj Klimaszevský, Ing. Anton Cabala, Jozef Kvaššay, každýsamostatne.
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
Zastupovaním spoločnosti sú poverení: Ing. Juraj Klimazevský Ing. Anton Cabala Ing. Ján Andel, ktorízú zároveň povinní v mene spoločnosti podpisovať najmenej dvaja spoločne.
  (from: 06/06/1991 until: 05/02/1993)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 65
  (from: 06/06/1991 until: 12/05/2011)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 65
  (from: 05/03/1993 until: 12/05/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.11.1993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 65
  (from: 03/07/1994 until: 12/05/2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 21.04.1994, schválilo Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie konané dňa 04.10.19947, schválilo Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie konané dňa 10.10.1994, schválilo Dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 65
  (from: 12/18/1995 until: 12/05/2011)
Valné zhromaždenie dňa 12.12.1997 rozhodlo o zrušení verejnej obchodnej spoločnosti bez likvidácie jej premenou na spoločnosť s ručením obmedzením v zmysle par. 69 zákon č. 513/1991 Zb. Všetok majetok, práva a záväzky zrušovanej v.o.s. prechádzajú na právneho nástupcu - Primex, s.r.o. so sídlom A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, PSČ: 017 01. Na základe uvedených skutočností a po súhlase správcu dane sa Primex, verejná obchodná spoločnosť so sídlom A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica 017 01, IČO: 00 614 220 z obchodného registra ku dňu 1.4.1998 v y m a z á v a.
  (from: 04/01/1998 until: 12/05/2011)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person