Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  77/R

Business name: 
POWA, v.o.s.
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Registered seat: 
Slovenských partizánov 14
Považská Bystrica 017 01
  (from: 11/22/1999 until: 12/31/2015)
Kukučínova 209/24
Považská Bystrica 017 80
  (from: 02/03/1994 until: 11/21/1999)
Sládkovičova 887/1
Považská Bystrica 017 80
  (from: 09/21/1992 until: 02/02/1994)
Identification number (IČO): 
31 570 763
  (from: 09/21/1992)
Date of entry: 
09/21/1992
  (from: 09/21/1992)
Date of deletion: 
01/01/2016
  (from: 01/01/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
výpoveď spoločenskej zmluvy POWA, v.o.s. zo strany spoločníka Ing. Štefana Dutku (§88 ods. 1 písm. a/ Obch. zákonníka), prevzatie imania spoločnosti spoločníkom Kamilom Horečným, § 88a ods.1 Obch.zákonníka na základe výpovede spoločenskej zmluvy POWA, v.o.s. z strany spoločníka Ing. Štefana Dutku
  (from: 01/01/2016)
Legal form: 
General partnership
  (from: 09/21/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s tovarom mimo koncesovaného
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
veľkoobch. s kancelár. technik. a elektro- nic. zar. pre sprac. dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
poskytovanie Software - predaj hot. prog. na zákl. zml. s autor
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
poradenské služby ohľadne elektronic. zariadení na sprac. dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
výroba športového tovaru
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
výroba a montáž bicyklov a súčastí
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
prenájom nehnuteľností okrem bytového hospodárstva
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
prenájom hnuteľností
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/22/1999 until: 12/31/2015)
Partners: 
Ing. Rudolf Mateášik
Kuzmányho 923/23-5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/21/1992 until: 02/02/1994)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/21/1992 until: 05/30/1995)
Milan Zeman
ČSĽA 1406/8
Púchov
Slovak Republic
  (from: 09/21/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Kamil Horečný
Okružná 1425/32
Púchov
Slovak Republic
  (from: 05/31/1995 until: 12/31/2015)
Management body: 
spoločníci
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Ing. Rudolf Mateášik
Kuzmányho 923/23-5
Považská Bystrica
  (from: 09/21/1992 until: 02/02/1994)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
  (from: 09/21/1992 until: 05/30/1995)
Milan Zeman
ČSĽA 1406/8
Púchov
  (from: 09/21/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Kamil Horečný
Komenského 1627/5
Púchov
  (from: 05/31/1995 until: 12/31/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci samostatne.
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1992 v zmysle § 76 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 09/21/1992 until: 12/31/2015)
Spoločníci na zasadnutí dňa 5.11.1993 schvá- lili Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 238
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/2015)
Spoločníci na zasadnutí dňa 19.5.1994 schválili Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 238
  (from: 05/30/1994 until: 12/31/2015)
Spoločníci na zasadnutí dňa 1.7.1994 schválili Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 238
  (from: 05/31/1995 until: 12/31/2015)
Valné zhromaždenie dňa 15.6.1999 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č.4.
  (from: 11/22/1999 until: 12/31/2015)
Takeover of company´s assets by a member: 
Kamil Horečný
  (from: 01/01/2016)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person