Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3234/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PRESKON, spol. s r.o.
  (from: 02/13/2008)
PRESKON spol. s r.o. /"Pressburger Consulting"/
  (from: 07/31/1992 until: 02/12/2008)
Registered seat: 
1026
Drahovce 922 41
  (from: 02/13/2008)
Plzenská 4
Bratislava 831 03
  (from: 11/16/2005 until: 02/12/2008)
Špitálska 57
Bratislava 811 08
  (from: 07/31/1992 until: 11/15/2005)
Identification number (IČO): 
31 329 411
  (from: 07/31/1992)
Date of entry: 
07/31/1992
  (from: 07/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
  (from: 07/31/1992)
reklamná, propagačná, vydavateľská činnosť /periodická tlač/
  (from: 07/31/1992)
leasingová činnosť, prevádzkovanie požičovne automobilov
  (from: 07/31/1992)
prevádzkovanie realitnej kancelárie
  (from: 07/31/1992)
projektovanie stavieb
  (from: 06/18/1996)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/18/1996)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 06/18/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 06/18/1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
  (from: 06/18/1996)
prevádzkovanie pneuservisu
  (from: 10/17/1997)
zariaďovanie interiérov
  (from: 10/17/1997)
poradenská a konzultačná činnosť pri zariaďovaní interiérov
  (from: 10/17/1997)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 10/17/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/17/1997)
skladovacia činnosť
  (from: 10/17/1997)
ukladanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 11/16/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Partners: 
Ing. Dušan Kubačka
Winterova 1754/14A
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 09/13/2007)
RNDr. Emília Barkociová
Nová 90
Nesvady
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
RNDr. Emília Barkociová
Nová 90
Nesvady
Slovak Republic
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
MUDr. Ján Baumgartner
Púpavova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Mag. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
MUDr. Ján Haid
Sinokvetná 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
MUDr. Ján Haid
Sinokvetná 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
Michal Hrabovec
Hečkova 40
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Ing. Boris Hrasna
Trenčianska 52
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
Ing. Boris Hrasna
Trenčianska 52
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
JUDr. Bernard Krajčír
Plzenská 4
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 11/16/2005 until: 09/12/2007)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
MUDr. Ivan Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
MUDr. Ivan Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
MUDr. Ivan Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
František Stano
Narcisova
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Bogert Avenue D-128, 325
Willwodale
Canada
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Kubačka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/13/2007)
MUDr. Ján Baumgartner
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Mag. Roman Filistein
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Michal Hrabovec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
MUDr. Ivan Rakšány
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
František Stano
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
RNDr. Emília Barkociová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
MUDr. Ján Haid
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
Ing. Boris Hrasna
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
MUDr. Ivan Rakšány
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
RNDr. Emília Barkociová
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
MUDr. Ján Haid
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
Ing. Boris Hrasna
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Amount of investment: 54 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
MUDr. Ivan Rakšány
Amount of investment: 54 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 11/15/2005)
JUDr. Bernard Krajčír
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/16/2005 until: 09/12/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/18/1996)
Individual managing director
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Ing. Dušan Kubačka
Winterova 14A/1754
Piešťany 921 01
From: 06/14/2008
  (from: 06/18/2008)
RNDr. Emília Barkociová
Nová 90
Nesvady
  (from: 06/18/1996 until: 06/10/2002)
MUDr. Ivan Rakšány - riaditeľ spoločnosti
Špitálska 57
Bratislava
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
  (from: 06/18/1996 until: 11/15/2005)
Ing. arch. Dezider Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Until: 10/24/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
MUDr. Ivan Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
  (from: 06/18/1996 until: 11/15/2005)
MUDr. Ivan Rakšány
Špitálska 57
Bratislava
Until: 10/24/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
JUDr. Bernard Krajčír
Plzenská 4
Bratislava 831 03
From: 10/24/2005 Until: 06/13/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
JUDr. Bernard Krajčír
Plzenská 4
Bratislava 831 03
From: 10/24/2005
  (from: 11/16/2005 until: 06/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/18/1996)
V prípade neprítomnosti riaditeľa zástupné právo prechádza na jednotlivých členov spoločnosti: MUDr. Ján Baumgartner, Mag. Roman Filistein, Michal Hrabovec, Ing. arch. Dezider Rakšány, František Stano.
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/31/1999)
130 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 12/30/1999)
120 000 Sk
  (from: 07/31/1992 until: 06/17/1996)
Other legal facts: 
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 15.4.1996 a 28.5.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1996. Stary spis: S.r.o. 6586
  (from: 06/18/1996)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.8.1997. Stary spis: S.r.o. 6586
  (from: 10/17/1997)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.1999.
  (from: 12/31/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.10.2000.
  (from: 06/11/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.1.2007.
  (from: 09/13/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2007.
  (from: 02/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2008
  (from: 06/18/2008)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person