Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  152231/B

Business name: 
EU Union Stav s.r.o.
  (from: 04/29/2021)
Registered seat: 
Miletičova 312/3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 04/29/2021)
Identification number (IČO): 
53 689 127
  (from: 04/29/2021)
Date of entry: 
04/29/2021
  (from: 04/29/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/2021)
Objects of the company: 
Výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/29/2021)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 04/29/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/29/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 04/29/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/29/2021)
Inžinierská činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/29/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/29/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/29/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/29/2021)
Dizajnérske činnosti
  (from: 04/29/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/29/2021)
poskytovanie služieb podľa § 4 z.č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovnaie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmň na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projetkov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátanie vypracovania špecifikácii a technickej dokumentácie f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave uskutčňovaní stavieb g) vyhotovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/29/2021)
Partners: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 04/29/2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 04/29/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Eduard Pohl
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 04/29/2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 04/29/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/29/2021)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 04/29/2021
  (from: 09/18/2021)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 04/29/2021
  (from: 04/29/2021 until: 09/17/2021)
Acting in the name of the company: 
samostatne a v celom rozsahu
  (from: 04/29/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/29/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person