Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3602/B

Business name: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (from: 07/01/2005)
Registered seat: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  (from: 04/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 937 874
  (from: 07/01/2005)
Date of entry: 
07/01/2005
  (from: 07/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/2005)
Objects of the company: 
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  (from: 03/02/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2005)
Ing. Richard Strapko - predseda a generálny riaditeľ
Kubániho 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 05/07/2020
  (from: 05/23/2020)
MUDr. Beata Havelková , MPH, MBA - podpredsedníčka
Benediktiho 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/07/2020
  (from: 12/21/2021)
Ing. Ľubomír Kováčik - člen
Tupého 21/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/07/2020
  (from: 05/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo veciach pracovnoprávnych vzťahov je v mene spoločnosti oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 01/08/2019)
Capital: 
479 179 966 EUR Paid up: 479 179 966 EUR
  (from: 06/01/2022)
Shares: 
Number of shares: 198
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 255 000 EUR
  (from: 11/25/2009)
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659 696 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 32
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 23
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 326 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 160 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 11/24/2020)
Number of shares: 98
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 01/22/2021)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 06/01/2022)
Stockholder: 
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
  (from: 06/28/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
From: 06/23/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Katarína Berová
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
From: 10/22/2021
  (from: 12/21/2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Mgr. Oskar Dvořák
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Martin Smatana , MSc - predseda
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/26/2022
  (from: 06/28/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  (from: 07/01/2005)
Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
  (from: 07/27/2005)
Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/28/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
  (from: 03/16/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
  (from: 06/30/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
  (from: 09/29/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (from: 10/09/2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
  (from: 03/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
  (from: 07/09/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/25/2009)
V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
  (from: 02/26/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
  (from: 07/02/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
  (from: 09/30/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (from: 11/04/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
  (from: 12/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
  (from: 04/07/2011)
Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
  (from: 04/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
  (from: 08/13/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
  (from: 11/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
  (from: 03/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
  (from: 03/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
  (from: 04/26/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
  (from: 05/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
  (from: 03/12/2015)
Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (from: 05/13/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (from: 10/10/2015)
Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
  (from: 04/01/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.
  (from: 06/04/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3
Bratislava 820 05
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person