Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  63/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Ludanice
  (from: 05/19/1993)
Registered seat: 
Ludanice 956 11
  (from: 05/06/1996)
Identification number (IČO): 
00 205 362
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
výroba a predaj výrobkov z plastických hmôt
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
  (from: 05/19/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/19/1993)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/07/2017)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/07/2017)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 463/21
Levice 934 01
From: 06/05/2020
  (from: 06/25/2020)
Ing. Vladimír Tamaškovič - Chairman of the Board of Directors
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/20/2021
  (from: 06/01/2021)
Ivan Struhačka - Vice-chairman of the Board of Directors
82
Ľutov 957 03
From: 05/20/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Petr Mušinský - Member of the Board of Directors
11
Podlužany 935 27
From: 05/20/2021
  (from: 06/01/2021)
Ing. Marek Košecký - Member of the Board of Directors
1. mája 231/26
Ludanice 956 11
From: 06/02/2022
  (from: 06/28/2022)
Acting: 
V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
  (from: 06/25/2020)
Supervisory board: 
Jaroslav Hajro - člen kontrolnej komisie
Družstevná 6/6
Ludanice 956 11
From: 05/20/2021
  (from: 06/01/2021)
Ing. Michal Kahala - člen kontrolnej komisie
D.Jurkoviča 2366/8
Topoľčany 955 03
From: 05/20/2021
  (from: 06/01/2021)
Vladimír Milata - člen kontrolnej komisie
Hviezdoslavova 105/28
Ludanice 956 11
From: 06/02/2022
  (from: 06/28/2022)
Registered capital: 
15 000 EUR
  (from: 07/30/2016)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 09/05/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 16.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Ludanice a Mýtna Nová Ves,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch uznesením č.6/1975 zo dňa 28.1.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:8.4.1975 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Podľa zápisnice zo zlučovacej členskej schôdze zo dňa 3.1.1976 a uznesenia Rady ONV v Topoľčanoch č.153/75 zo dňa 9.12.1975 s týmto družstvom je s účinnosťou od 1.1.1976 zlúčené Jednotné roľnícke družstvo Chrabrany. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 15.1.1992. Družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb. na družstvo. Stary spis: Dr 135
  (from: 05/19/1993)
Členská schôdza dňa 5.3.1999 rozhodla o zmene stanov.
  (from: 03/02/2000)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person