Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  302/S

Business name: 
K V E S T s.r.o.
  (from: 02/06/1992)
Registered seat: 
Bakossova 14464/3C
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/21/2019)
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/24/2003 until: 11/20/2019)
Medený Hámor 15
Banská Bystrica 974 00
  (from: 07/27/1998 until: 07/23/2003)
Horná 83
Banská Bystrica 974 00
  (from: 06/17/1996 until: 07/26/1998)
Partizánska 9
Banská Bystrica 974 00
  (from: 02/06/1992 until: 06/16/1996)
Identification number (IČO): 
31 558 518
  (from: 02/06/1992)
Date of entry: 
02/06/1992
  (from: 02/06/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/1992)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a prenájom tovaru každého druhu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovanie /okrem tých, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie/
  (from: 02/06/1992)
konzultačno-poradenská, inžinierska činnosť v oblasti výrobných technológií, odpadových produktov a ekológií prostredia, nákup, predaj a prenájom technologických zariadení
  (from: 02/06/1992)
overovanie kvality výroby a množstva tovaru podľa objednávky a príslušných noriem, sprostredkovanie normalizačnej, metrologickej činnosti a skúšobníctva, analytická činnosť v tejto oblasti
  (from: 02/06/1992)
sprostredkovanie ubytovacích služieb
  (from: 02/06/1992)
dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu Kôcová
  (from: 05/18/1995)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 07/27/1998)
výroba kovových konštrukcií a ich častí, zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 02/06/1992 until: 07/26/1998)
činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva
  (from: 02/06/1992 until: 07/26/1998)
Partners: 
PL real invest s.r.o. IČO: 46 091 611
Kordíky 139
Kordíky 976 34
Slovak Republic
  (from: 06/08/2021)
Ing. Ján Jančo
Povstalecká 18
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Zuzana Luptáková
Trieda Hradca Králové 32
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Katarína Sedliačiková
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1998 until: 02/01/2013)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/18/1995 until: 07/26/1998)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Edita Uríková
Severná 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1998 until: 11/20/2019)
Ing. Edita Uríková
Severná 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/18/1995 until: 07/26/1998)
Stanislav Ľupták
Horná Môlča 10
Môlča 974 01
Slovak Republic
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Martin Mak
Šálkovská cesta 1836/18
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
PL real invest s.r.o.
Kordíky 139
Kordíky 976 34
Slovak Republic
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Contribution of each member: 
PL real invest s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/08/2021)
Ing. Jozef Urík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Ján Jančo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Jozef Urík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 07/26/1998)
Ing. Edita Uríková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 07/26/1998)
Ing. Jozef Urík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/08/2009)
Ing. Edita Uríková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/08/2009)
Ing. Jozef Urík
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 02/01/2013)
Ing. Edita Uríková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 01/24/2019)
Ing. Katarína Sedliačiková
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Zuzana Luptáková
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Edita Uríková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/25/2019 until: 11/20/2019)
Stanislav Ľupták
Amount of investment: 2 214 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 214 EUR
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Martin Mak
Amount of investment: 2 213 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 213 EUR
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
PL real invest s.r.o.
Amount of investment: 2 213 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 213 EUR
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/08/2021)
konatelia
  (from: 02/06/1992 until: 06/07/2021)
Peter Lengyel
Kordíky 139
Kordíky 976 34
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019)
Ing. Ján Jančo
Povstalecká 18
Banská Bystrica
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Zuzana Luptáková
Trieda Hradca Králové 32
Banská Bystrica 974 04
From: 01/15/2013
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Zuzana Luptáková
Trieda Hradca Králové 32
Banská Bystrica 974 04
From: 01/15/2013 Until: 01/15/2019
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Ing. Katarína Sedliačiková
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/15/2013
  (from: 02/02/2013 until: 01/24/2019)
Ing. Katarína Sedliačiková
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
From: 01/15/2013 Until: 01/15/2019
  (from: 01/25/2019 until: 01/24/2019)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
  (from: 02/06/1992 until: 05/17/1995)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
  (from: 05/18/1995 until: 07/23/2003)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
From: 02/06/1992
  (from: 07/24/2003 until: 06/21/2013)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica
From: 02/06/1992 Until: 04/30/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
From: 10/14/2013
  (from: 10/29/2013 until: 11/20/2019)
Ing. Jozef Urík
Severná 22
Banská Bystrica 974 01
From: 10/14/2013 Until: 11/16/2019
  (from: 11/21/2019 until: 11/20/2019)
Ing. Edita Uríková
Severná 22
Banská Bystrica
  (from: 05/18/1995 until: 07/23/2003)
Ing. Edita Uríková
Severná 22
Banská Bystrica
From: 02/10/1995
  (from: 07/24/2003 until: 02/01/2013)
Ing. Edita Uríková
Severná 22
Banská Bystrica
From: 02/10/1995 Until: 01/15/2013
  (from: 02/02/2013 until: 02/01/2013)
Martin Mak
Šálkovská cesta 1836/18
Banská Bystrica 974 01
From: 11/11/2019 Until: 05/17/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Stanislav Ľupták
Horná Môlča 10
Môlča 974 01
From: 11/11/2019 Until: 05/17/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Martin Mak
Šálkovská cesta 1836/18
Banská Bystrica 974 01
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Stanislav Ľupták
Horná Môlča 10
Môlča 974 01
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 06/07/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/06/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/09/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/24/2003 until: 12/08/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 07/23/2003)
100 000 Sk
  (from: 02/06/1992 until: 07/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.1.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
  (from: 02/06/1992)
. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 10.2.1995. Starý spis: S.r.o. 1230
  (from: 05/18/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/17/1996)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.5.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/27/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 07/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person