Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  15/R

Business name: 
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v konkurze
  (from: 03/24/2010 until: 03/31/2021)
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v likvidácii
  (from: 10/15/2009 until: 03/23/2010)
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 10/14/2009)
Registered seat: 
Trenčianska 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 04/28/1992 until: 03/31/2021)
Identification number (IČO): 
31 412 483
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
11/10/2012
  (from: 11/10/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. e) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/10/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
generálne opravy tuzemských a zahraničných stavebných, cestných a iných strojov
  (from: 04/28/1992 until: 05/03/1995)
výroba a renovácia náhradných dielov a opráv agregátov
  (from: 04/28/1992 until: 05/03/1995)
výroba a montáž stavebných, cestných a iných strojných zariadení
  (from: 04/28/1992 until: 05/03/1995)
vykonávanie komplexných obchodno-technických služieb na stroje z vlastnej produkcie z tuzemska a dovozu v predajnom, predpredajnom a popredajnom servise
  (from: 04/28/1992 until: 05/03/1995)
vykonávanie obchodnej tuzemskej i zahraničnej činnosti
  (from: 04/28/1992 until: 06/01/1993)
nákup a predaj tovarov
  (from: 06/02/1993 until: 05/03/1995)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 06/02/1993 until: 05/03/1995)
závodné a účelové stravovanie
  (from: 05/04/1995 until: 03/13/2008)
čistenie odpadových vôd
  (from: 05/04/1995 until: 03/13/2008)
montáž automobilov a príslušenstva k automobilom
  (from: 05/04/1995 until: 03/13/2008)
montáž motocyklov a príslušenstva
  (from: 05/04/1995 until: 03/13/2008)
nepravidelná osobná hromadná doprava
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
generálne opravy stavebných, cestných a iných strojov
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
výroba a renovácia náhradných dielov a opráv agregátov
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
výroba a montáž stavebných, cestných a iných strojných zariadení
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
vykonávanie komplexných obchodno - technických služieb na stroje z vlastnej produkcie predajnom a garančnom popredajnom servise
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
výroba malej poľnohospodárskej techniky
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
vedľajšia činnosť v doprave /služby špeciálnymi vozidlami a mechanizmami/
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
prenájom nehnuteľností, nebytového a bytového hospodárstva, rekreačných zariadení s poskytovaním základných a doplnkových služieb
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
výroba, montáž a revízie tlakových nádob a hydraulických častí
  (from: 05/04/1995 until: 11/09/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/08/2002 until: 11/09/2012)
Managing board
  (from: 12/21/1995 until: 10/07/2002)
Managing board
  (from: 06/02/1993 until: 12/20/1995)
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 06/01/1993)
PhDr. Ladislav Čechvala , CSc.
Piešťanská 52
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 03/16/1994 until: 07/10/1994)
Ing. Ivan Haruštiak - podpredseda
Sadová 9
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/11/1994 until: 12/20/1995)
Ing. Ivan Haruštiak - predseda
Sadová 9
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/28/1992 until: 07/10/1994)
Ing. Mária Igazová - člen
A. Sladkoviča 2097/3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/11/1994 until: 11/30/1997)
Ing. Mária Igazová - člen
Javorinská 16
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/28/1992 until: 07/10/1994)
Ing. Jozef Koyš - podpredseda
Dibrovova 30
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Ján Krchnaný - člen
131
Kalnica
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Prom. mat. Alojz Kubán - predseda
315
Podolie
  (from: 07/11/1994 until: 11/30/1997)
Prom.mat. Alojz Kubán
315
Podolie 916 22
  (from: 03/16/1994 until: 07/10/1994)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie 916 22
  (from: 01/22/2005 until: 05/24/2007)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie 916 22
From: 03/16/1994
  (from: 05/25/2007 until: 11/09/2012)
Prom. mat. Alojz Kubán - predseda
315
Podolie
  (from: 12/01/1997 until: 01/21/2005)
Ing. Ľubomír Miškovič - člen
800
Podolie 916 22
  (from: 01/22/2005 until: 05/24/2007)
Ing. Ľubomír Miškovič - člen
800
Podolie 916 22
From: 11/15/1996
  (from: 05/25/2007 until: 11/09/2012)
Ing. Ľubomír Miškovič - člen
Považská 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/15/1996 until: 01/21/2005)
Boris Paulen
Malinovského 1225/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/22/2005 until: 05/24/2007)
Boris Paulen
Malinovského 1225/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/21/1995
  (from: 05/25/2007 until: 11/09/2012)
Ing. Boris Paulen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/21/1995 until: 01/21/2005)
Ing. Ján Repta
Jurkoviča 422/15
Brezová pod Bradlom 916 13
  (from: 03/16/1994 until: 07/10/1994)
Ing. Ján Repta - člen
Jurkovičova 422/15
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/11/1994 until: 11/14/1996)
Ing. Ján Rybár - člen
Šafarikova 9
Trenčín
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Tibor Trebatický - člen
M.R.Štefánika
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 10/08/2002 until: 01/21/2005)
Tibor Trebatický - člen
M.R.Štefánika
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Until: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Dušan Zajac , CSc - člen
Robotnícka 287/1
Považská Bystrica
  (from: 07/11/1994 until: 11/14/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. V prípade predaja alebo prenájmu nehnuteľností nad jeden rok je nutný podpis predsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/08/2002 until: 11/09/2012)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. V prípade predaja alebo prenájmu nehnuteľností nad jeden rok je nutný podpis predsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému menu a funkcie a vytlačenej pečiatke spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 12/21/1995 until: 10/07/2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všeti členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/02/1993 until: 12/20/1995)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 06/01/1993)
Capital: 
3 517 374 EUR Paid up: 3 517 374 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 11/09/2012)
105 945 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 105945
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 11/09/2012)
Number of shares: 105945
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 10/14/2009)
Number of shares: 102767
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/07/2002)
Number of shares: 3178
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/07/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/17/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29K/7/2010-1435 zo dňa 11.03.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v likvidácii a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/01/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/17/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29K/7/2010-1435 zo dňa 11.03.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v likvidácii a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 03/24/2010 until: 03/31/2021)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Ľuboš Janček
Pribinove sady 17
Nová Dubnica 018 51
From: 03/17/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/31/2021)
Ing. Ľuboš Janček
Pribinove sady 17
Nová Dubnica 018 51
From: 03/17/2010 Until: 10/11/2012
  (from: 04/01/2021 until: 03/31/2021)
Supervisory board: 
Igor Adamik
Kukučínova 764/2
Námestovo 029 01
From: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 05/15/2007)
Igor Adamik
Kukučínova 764/2
Námestovo 029 01
From: 12/17/2004 Until: 05/31/2006
  (from: 05/16/2007 until: 05/15/2007)
Ing. Oľga Bytárová - člen
501
Drietoma
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Anna Cagalová - člen
30
Častkovce
  (from: 11/15/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Jozef Cibík
454
Drietoma 913 03
  (from: 03/16/1994 until: 05/03/1995)
Jozef Čačík
Karpatská 26
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/04/1995 until: 05/24/2007)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/2
Myjava
  (from: 05/04/1995 until: 11/14/1996)
Ing. Milan Halabuk
113
Podlužany 915 27
  (from: 03/16/1994 until: 11/14/1996)
Dušan Haruštiak
133
Lubina 916 12
  (from: 12/21/1995 until: 11/14/1996)
Júlia Macháčková
Hollého 12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/01/1997 until: 05/24/2007)
Ing. Miloš Mesároš - člen
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Ing. Jaroslav Novák
Lotyšská 18
Bratislava
  (from: 07/11/1994 until: 05/03/1995)
Július Petrovič
Tematínska 10
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/11/1994 until: 05/03/1995)
Július Petrovič - predseda
Tematínska 10
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/28/1992 until: 03/15/1994)
Ing. Ján Porvazník , CSc.
Stanekova 26
Bratislava 841 03
  (from: 03/16/1994 until: 11/14/1996)
Ing. Ján Repta - člen
ul. Dušana Jurkoviča 15
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/15/1996 until: 01/21/2005)
Ing. Ján Repta - člen
ul. Dušana Jurkoviča 15
Brezová pod Bradlom
Until: 12/17/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Miroslav Vavro
Hviezdoslavova 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/04/1995 until: 12/20/1995)
Jozef Čačík
Karpatská 26
Nové Mesto nad Váhom
From: 11/15/1996
  (from: 05/25/2007 until: 11/09/2012)
Júlia Macháčková
Izbická 1558/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/01/1997
  (from: 03/14/2008 until: 11/09/2012)
Ing. Marta Adamíková Kubánová
Ondreja Plachého 142/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2006
  (from: 03/14/2008 until: 11/09/2012)
Marta Kubánová
315
Podolie 916 22
From: 06/01/2006
  (from: 05/16/2007 until: 03/13/2008)
Júlia Macháčková
Hollého 12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/01/1997
  (from: 05/25/2007 until: 03/13/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/06/2009
  (from: 04/01/2021)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/06/2009
  (from: 10/15/2009 until: 03/31/2021)
 Liquidators:
Mgr. Peter Michač
Pri hrádzi 21
Nové Zámky 940 01
From: 10/06/2009
  (from: 10/15/2009 until: 03/31/2021)
 Liquidators:
Mgr. Peter Michač
Pri hrádzi 21
Nové Zámky 940 01
From: 10/06/2009 Until: 06/30/2012
  (from: 04/01/2021 until: 03/31/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoij podpis.
  (from: 10/15/2009 until: 03/31/2021)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2012
  (from: 04/01/2021)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/7/2010-2216 zo dňa 06. júna 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2012, súd zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok majetku.
  (from: 11/10/2012 until: 03/31/2021)
Stanovy prijaté dňa 11.2.1993, v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 78
  (from: 06/02/1993 until: 11/09/2012)
Zmena stanov prijatá Valným zhromaždením dňa 29.júna 1993. Stary spis: Sa 78
  (from: 07/11/1994 until: 11/09/2012)
Zmena stanov schválená na VZ dňa 20.6.1995, čl.XII. Stary spis: Sa 78
  (from: 12/21/1995 until: 11/09/2012)
Riadne valné zhromaždenie dňa 8.7.2002 zvolilo ďalšieho člena predstavenstva a schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom novom znení.
  (from: 10/08/2002 until: 11/09/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person