Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  17/R

Business name: 
MERINA a.s. "v likvidácii"
  (from: 10/17/2014)
Registered seat: 
M.R. Štefánika 379/19
Trenčín 911 60
  (from: 03/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 410 022
  (from: 03/24/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 08/24/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 08/24/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 08/24/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/24/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/24/2005)
poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 08/24/2005)
propagačné a reklamné činnosti
  (from: 08/24/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/24/2005)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, prenájom softwaru
  (from: 08/24/2005)
skladovanie
  (from: 08/24/2005)
počítačové služby
  (from: 07/29/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/29/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/2004)
Ing. Miroslav Majerník - Chairman of the Board of Directors
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 03/27/2020
  (from: 05/05/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva. V prípade viacčlenného predstavenstva podpisujú a konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 11/24/2010)
Capital: 
1 972 005 EUR Paid up: 1 972 005 EUR
  (from: 07/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 394401
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 EUR
  (from: 07/29/2009)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 12/16/2011
  (from: 01/31/2012)
Ing. Libor Mišák
Sadová 618/41
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 04/04/2019
  (from: 05/16/2019)
Roman Rokaši
175
Svinná 913 24
From: 04/04/2019
  (from: 05/16/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2014
  (from: 10/17/2014)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Majerník
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 10/01/2014
  (from: 10/17/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pre súdmi a inými orgánmi, uazviera zmiery a dohody o zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavrieť len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 10/17/2014)
Other legal facts: 
Stanovy a.s. schválené na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 3.12.1992. Stary spis: Sa 83
  (from: 04/13/1993)
Zmena stano akciovej spoločnosti odsúhlasená na 1.riadnom valnom zhromaždení dňa 1.7.1993. Stary spis: Sa 83
  (from: 11/16/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 161/96, Nz 152/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 83
  (from: 10/11/1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.05.1997 rozhodlo o zmenách v zložení orgánov a.s.
  (from: 10/01/1997)
Na Valnom zhromaždení dňa 14.5.1999 a na zasadnutí dozornej rady dňa 15.7.1999 bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch a.s.
  (from: 11/02/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 318/99, NZ 309/99 zo dňa 19.11.1999) rozhodlo o zrušení stanov zo dňa 24.5.1996, schválilo nové znenie stanov.
  (from: 06/09/2000)
Na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady bolo schválené udelenie prokúry v súlade s ust. § 14 ods.1, 2 Obchodného zákonníka a stanovami a.s.
  (from: 12/28/2001)
Valné zhromaždenie dňa 31.5.2002 (notárska zápisnica č. N 322/02, NZ 318/02 zo dňa 31.5.2002) schválilo zmenu Stanov a.s. prijatím ich úplného nového znenia, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 10/14/2002)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person