Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  18/R

Business name: 
"Trenčan - Mäsopriemysel Trenčín, a.s. - v likvidácii"
  (from: 07/02/1997 until: 05/13/2014)
Trenčan - Mäsopriemysel Trenčín a.s.
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Registered seat: 
Braneckého 14
Trenčín 911 01
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Identification number (IČO): 
34 105 492
  (from: 07/27/1994)
Date of entry: 
07/27/1994
  (from: 07/27/1994)
Date of deletion: 
03/31/1998
  (from: 05/14/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie s likvidáciou a táto nemá právneho nástupcu.
  (from: 05/14/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/27/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj jatočných zvierat a polotovarov
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
výroba opracovaného mäsa výsekového
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
výroba výrobkov z mäsa
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
predaj výrobkov a vedľajších produktov vo vlastnej obchodnej sieti
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/02/1997 until: 05/13/2014)
Managing board
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Ing. Karol Kállay
Fándlyho 12
Bratislava
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Fridrich Pisara
Záhumenská, Biskupice 45
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Ing. Teodor Schaner
Gogoľova 11
Trenčianske Teplice
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Ing. Jozef Surovčík
501
Drietoma
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Ing. Anton Šulek
Legionárska 57
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám: - predstavenstvo - jednotliví členovia predstavenstva samostatne,v rozsahu poverenia predstavenstvom. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenej aleboakýmkoľvek spôsobom napísanej zmluve pripoja svoj podpis: - všetci členovia predstavenstva v prípadoch,v ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný predpis, - v ostatných prípadoch poverený člen predstavenstva.
  (from: 07/27/1994 until: 07/01/1997)
Capital: 
1 175 000 Sk
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Supervisory board: 
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Ivan Jánošík
Matice Slovenskej 35
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Ing. Igor Kvasnica
Školská 16
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Jana Janeková
Sasinova 13
Trenčín
Until: 03/31/1998
  (from: 07/02/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnossť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 07/02/1997)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31. 1. 1994 a jej Dodatkom schváleným na Valnom zhromaždení dňa 11. 3. 1994 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 91
  (from: 07/27/1994 until: 05/13/2014)
Valné zhromaždenie dňa 5.11.1996 (notárska zápisnica N 211/96, NZ 217/96 zo dňa 5.11.1996) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 07/02/1997 until: 05/13/2014)
Na základe návrhu likvidátora a podľa § 75 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. po splnení zákonných podmienok a po súhlase správcu dane sa spoločnosť ku dňu 31.3.1998 v y m a z á v a z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie s likvidáciou a táto nemá právneho nástupcu.
  (from: 03/02/1998 until: 05/13/2014)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person