Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10481/S

Business name: 
SIEDER, s.r.o.
  (from: 05/13/2005)
C & D Slovakia, s.r.o.
  (from: 10/18/1994 until: 05/12/2005)
J.J.IPEN spol.s r.o.
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Registered seat: 
Nemocničná 4/b
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 05/13/2005)
Bojnická 20
Bratislava 831 04
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 05
  (from: 10/18/1994 until: 11/28/2001)
Smolenická 14
Bratislava 851 05
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Identification number (IČO): 
17 336 350
  (from: 12/12/1991)
Date of entry: 
12/12/1991
  (from: 12/12/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1994)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (from: 10/18/1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/29/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/29/2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 11/29/2001)
audiovízia
  (from: 11/29/2001)
poradenská činnosť v oblasti audiovízie
  (from: 11/29/2001)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/29/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/29/2001)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 11/29/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 11/29/2001)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 11/29/2001)
výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
prevádzkovanie bufetov
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
dovoz, vývoz, predaj
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
zahraničnoobchodná činnosť
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
výstavba a prevádzkovaie kúpalísk
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
ekonomické služby a poradenstvo
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
nákup a predaj ovocia a zeleniny a potravinárskych výrobkov
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
prevádzanie hudobnej produkcie na spoločenských podujatiach a jej sprostredkovanie
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
nákup a predaj výrobkov hudobnej produkcie
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
výroba a predaj zámočníckych a stolárskych výrobkov
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
inžiniersko projekčná činnosť
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Partners: 
Ján Illéš
Krná 46
Krná 985 25
Slovak Republic
  (from: 02/07/2020)
Ing. Pavel Janiga
Znievska 44
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
RNDr. Ivan Janiga , CSc
Smolenická 14
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Eleonóra Janigová
Znievska 44
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Ing. Eva Janigová
Smolenická 14
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
MUDr. Ivan Juráš
Havelkova 13
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
MUDr. Ivan Juráš
Bartoškova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/28/2001)
Alexandér Škrinár
Obchodná 24
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Ondrej Sliacký
Podhorská 54
Poltár 987 01
Slovak Republic
  (from: 05/13/2005 until: 02/06/2020)
Ing. Pavel Pech
Hennerova 225
Praha 5
Česká republika
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Contribution of each member: 
Ondrej Sliacký
  (from: 10/19/2019 until: 02/06/2020)
Ján Illéš
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/07/2020)
RNDr. Ivan Janiga , CSc
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Ing. Eva Janigová
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Ing. Pavel Janiga
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Eleonóra Janigová
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
MUDr. Ivan Juráš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/28/2001)
MUDr. Ivan Juráš
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Ing. Pavel Pech
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Alexandér Škrinár
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
Ondrej Sliacký
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/13/2005 until: 10/18/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/18/1994)
konatelia
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Ján Illéš
Krná 46
Krná 985 25
From: 01/13/2020
  (from: 02/07/2020)
MUDr. Ivan Juráš
Bartoškova 6
Bratislava
  (from: 10/18/1994 until: 11/28/2001)
MUDr. Ivan Juráš
Havelkova 13
Bratislava 841 03
  (from: 11/29/2001 until: 05/12/2005)
MUDr. Ivan Juráš
Havelkova 13
Bratislava 841 03
Until: 05/04/2005
  (from: 05/13/2005 until: 05/12/2005)
Ondrej Sliacký
Podhorská 54
Poltár 987 01
From: 05/04/2005 Until: 01/13/2020
  (from: 02/07/2020 until: 02/06/2020)
Ondrej Sliacký
Podhorská 54
Poltár 987 01
From: 05/04/2005
  (from: 05/13/2005 until: 02/06/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne.
  (from: 10/18/1994)
RNDr.Ivan Janiga,CSc, bytom Smolenická 14, Bratislava Ing.Pavol Janiga, bytom Znievska 44,Bratislava
  (from: 12/12/1991 until: 10/17/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/19/2019)
200 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 10/18/2019)
100 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 11/28/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1991 podľa § 106a ods.1a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 3787
  (from: 12/12/1991)
Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 76/94, Nz 72/94 napísanej dňa 25.7.1994 notárkou JUDr. Krebesovou v Bratislave, prispôsobená ust. Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 2.6.1994 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Starý spis: S.r.o. 3787
  (from: 10/18/1994)
Notárska zápisnica č. N 124/00, Nz 124/00 zo dňa 1.6.2000.
  (from: 11/29/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena zo dňa 05.05.2005 z pôvodného: C & D Slovakia, s.r.o. na nové: SIEDER, s.r.o.
  (from: 05/13/2005)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person