Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  21/R

Business name: 
Investičný fond Považie, a.s. v likvidácii
  (from: 04/22/1996 until: 09/19/2017)
Investičný fond Považie, a.s.
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Registered seat: 
nám.sv.Anny 7
Trenčín 911 01
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Identification number (IČO): 
34 107 339
  (from: 09/08/1994)
Date of entry: 
09/08/1994
  (from: 09/08/1994)
Date of deletion: 
07/14/1998
  (from: 09/20/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/20/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/08/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov (investičných bodov) fyzických a právnických osôb za účelom použitia na kolektívne investovanie, ako i vykonávanie iných činností bezprostredne súvisiacich.
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Management body: 
likvidátor
  (from: 04/22/1996 until: 09/19/2017)
Managing board
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Milan Grác
Gen.L.Svobodu 13
Trenčín
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Alojz Ježík
Gen.L.Svobodu 13/39
Trenčín
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Daniel Porubčan
Centrum I 39/100
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Prof.Ing. František Slanina , CSc.
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Acting in the name of the company: 
Za predstavenstvo spoločnosti navonok koná predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredsedapredstavenstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedua aspoň jedného člena predstavenstva.
  (from: 09/08/1994 until: 04/21/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Margetinec
Hodžova 26
Trenčín
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Fridrich Pisara
Záhumenská 39
Trenčín
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
Ing. Boris Slezák
Gen.L.Svobodu 13
Trenčín
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Boris Slezák
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Until: 07/14/1998
  (from: 04/22/1996)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná samostatne likvidátor.
  (from: 04/22/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 29.07.1994 a notárskou zápisnicou zo dňa 29.07.1994 č. N 215/94, Nz 195/94 spísanou Zuzanou Karasavou, notárkou v Trenčíne v zmysle ust. zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona NR SR č. 91/1994 Z.z. Stary spis: Sa 116
  (from: 09/08/1994 until: 09/19/2017)
MVZ konané dňa 27.10.1995 rozhodlo o zrušení spoločnosti likvidáciou, priebeh MVZ osvedčený do notárskej zápisnici č. N 206/95, NZ 199/95. Stary spis: Sa 116
  (from: 04/22/1996 until: 09/19/2017)
Na základe návrhu likvidátora a podľa § 75 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. po splnení zákonných podmienok a po súhlase správcu dane za spoločnosť ku dňu 14.07.1998 v y m a z áv a z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie likvidáciou a táto nemá právneho nástupcu.
  (from: 07/14/1998 until: 09/19/2017)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person