Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10650/N

Business name: 
PROAGRO, spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 09/23/1997 until: 03/25/2021)
PROAGRO, spol. s r.o.
  (from: 10/16/1991 until: 09/22/1997)
Registered seat: 
Tichá 1
Hurbanovo 947 01
  (from: 09/23/1997 until: 03/25/2021)
Tichá 1
Hurbanovo
  (from: 10/16/1991 until: 09/22/1997)
Identification number (IČO): 
30 997 470
  (from: 10/16/1991)
Date of entry: 
10/16/1991
  (from: 10/16/1991)
Date of deletion: 
05/29/2003
  (from: 03/26/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/26/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/16/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
poľnohospodárske služby
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
obchodná činnosť:veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj poľnohospodárskych produktov, potravinárskych výrobkov, výrobkov strojárenského a gumárenského priemyslu, dopravných prostriedkov, strojov a zariadení pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
maloobchodná činnosť s rôznym priemyselným tovarom
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
verejné stravovanie-reštauračné a ubytovacie služby
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
sprostredkovateľská a odborno-poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a obchodu
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
managerská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a obchodu
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
technicko-vývojové a technicko-hospodárske služby
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov, náradia a zariadení
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
skladovanie a chladiarenské uskladňovanie poľnohospodárskych produktov a iných tovarov
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
prieskum trhu, reklamná činnosť a organizovanie výstav
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
administratívno-kancelárske a správne služby
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
stavebné stolárstvo
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
ochrana životného prostredia-zisťovanie cudzorodých látok vo vode, rastlinných a živočíšnych produktoch.
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Partners: 
Dpt. Ctibor Melich
Tichá 1
Hurbanovo
Slovak Republic
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
MVDr. Ctibor Ctibor
Krátka č. 3
Hurbanovo
Slovak Republic
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
JUDr. Ladislav Kamocsai
ul. Jána Husa 8
Komárno
Slovak Republic
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Antal Boda
Beke Ferenc ú. 15 VII/22
Székesfehervár
Maďarsko
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
István Burai
Dózsa György ú. 10
Pákozd
Maďarská republika
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Dr. Péter Konrádi
Pöstenyi ú. 22/A
Székesfehérvár
Maďarská republika
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Contribution of each member: 
Dpt. Ctibor Melich
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
MVDr. Ctibor Ctibor
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Antal Boda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
István Burai
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Dr. Péter Konrádi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
JUDr. Ladislav Kamocsai
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/23/1997 until: 03/25/2021)
konatelia
  (from: 10/16/1991 until: 09/22/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 09/23/1997 until: 03/25/2021)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje sa za ňu Dpt. Ctibor Melich - jednateľ spoločnosti
  (from: 10/16/1991 until: 09/22/1997)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ladislav Kamocsai
Jána Husa 8
Komárno
Until: 05/29/2003
  (from: 09/23/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a v zmysle ustanovení Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších platných právnych predpisov.
  (from: 10/16/1991 until: 03/25/2021)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 08.03.1997 o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej vstupe do likvidácie.
  (from: 09/23/1997 until: 03/25/2021)
Protokol o ukončení likvidácie zo dňa 12.4.1998 schválený valným zhromaždením dňa 24.4.1998. Súhlas Daňového úradu Hurbanovo č. 619/230/12338/98/Ki zo dňa 23.4.1998 s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Obchodná spoločnosť PROAGRO, spol. s r.o. - v likvidácii, Tichá 1, Hurbanovo, IČO: 30 997 470, sa dňom 29.5.2003 z obchodného registra vedeného Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo 10650/N, v y m a z u j e .
  (from: 05/29/2003 until: 03/25/2021)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person