Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  28/R

Business name: 
Podjavorinský investičný fond a.s.
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Podjavorinský investičný privatizačný fond a.s.
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Stará Turá
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
Identification number (IČO): 
31 104 339
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
06/30/1997
  (from: 03/23/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/23/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
združovanie investičných bodov v rámci kupónovej privatizácie a ich investovanie do vybraných akciových spoločností v zmysle ustanovení § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR číslo383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov.
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
zhromažďovanie investičných bodov a ich prostredníctvom uskutočňovanie nákup akcií podnikov určených k privatizácii touto formou, s cieľom umiestniť investičné body do majetku, ktorý zabezpečí ich spoľahlivé a výnosné zhodnotenie
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti potrebnej pre hospodárenie s majetkom spoločnosti, uskutočňovanie obchodov a podnikanie v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb.
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
Ing. Juraj Borovský
Hviezdoslavova 11
Stará Turá
  (from: 12/31/1991 until: 10/02/1994)
Ing. Milan Cagala
Poľovnícka 10
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/31/1991 until: 10/02/1994)
Anna Cagalová
30
Častkovce
  (from: 10/03/1994 until: 11/19/1996)
Ing. Dušan Hrnčiřík
M.R. Štefánika 360/28
Stará Turá
  (from: 10/03/1994 until: 11/19/1996)
Alojz Kubán , prom. mat.
315
Podolie
  (from: 11/16/1993 until: 11/19/1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Pred Poľom 12
Trenčín
  (from: 12/31/1991 until: 10/02/1994)
Alojz Kubán , prom. mat.
315
Podolie
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Anna Cagalová
30
Častkovce
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Dagmar Galániová
Štefániková 13
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločosťpodpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Predstavenstvo
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
Capital: 
24 682 000 Sk
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/15/1993)
Shares: 
Number of shares: 24682
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Supervisory board: 
Pavol Adámek
Hurbanova 152/58
Stará Turá 916 01
  (from: 11/16/1993 until: 10/02/1994)
prof. Ing. Michal Baránik , CSc.
Levárska 1
Bratislava 841 04
  (from: 11/16/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Juraj Borovský
Hviezdoslavova 11
Stará Turá
  (from: 10/03/1994 until: 11/19/1996)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/03/1994 until: 11/19/1996)
Iveta Lendvorská
E.M.Šoltésovej 102/39
Krupina
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Janka Masárová
SNP 1224
Gbely
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Ing. František Matika
Považská 5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 11/16/1993 until: 10/02/1994)
Erik Osuský
P. Blahu 1144
Malacky
  (from: 11/20/1996 until: 03/22/2021)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 42
Myjava
  (from: 10/03/1994 until: 11/19/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 9.12.1991 podľa § 17, 25 a 63 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 138
  (from: 12/31/1991 until: 03/22/2021)
Stanovy v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. a 248/1992 Zb. boli odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 138
  (from: 11/16/1993 until: 03/22/2021)
Podjavorinský investičný fond a.s. bol zrušený bez likvidácie postupom podľa § 69 obchodného zákonníka z l ú č e n í m so spoločnosťou PODAK, a.s. so sídlom Trenčianska 17, Nové Mesto n/Váhom, IČO: 36 294 578. Zmluva zlúčení zo dňa 6.6.1997 bola schválená valnými zhromaždeniami oboch spoločností. Valné zhromaždenie spoločnosti /notárska zápisnica N 79/97, NZ 67/97 zo dňa 16.6.1997/ rozhodlo o zrušení spoločnosti ku dňu 16.6.1997. Všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na právneho nástupcu PODAK a.s. na základe uvedených skutočností, návrhu predstavenstva a po súhlase správu dane sa Podjavorinský investičný fond a.s. so sídlom Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 104 339 ku dňu 30.6.1997 z Obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 07/01/1997 until: 03/22/2021)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person