Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5530/S

Business name: 
EKORA s.r.o.
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Registered seat: 
Jilemnického 92/36
Revúca 050 01
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Identification number (IČO): 
36 031 747
  (from: 07/15/1998)
Date of entry: 
07/15/1998
  (from: 07/15/1998)
Person dissolved from: 
31. 10. 2001
  (from: 10/31/2001)
Date of deletion: 
10/31/2001
  (from: 10/31/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1998)
Capital: 
600 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Other legal facts: 
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia spoločnosti EKORA, s.r.o. so sídlom Revúca, Jilemnického 92/36 so spoločnosťou VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY, spol. s r.o. so sídlom Revúca, Šafárikova 333, IČO: 31 671 721 s tým, že táto spoločnosť preberá majetok, práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti EKORA, s.r.o. Revúca, Jilemnické ho 92/36 v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obch. zák. Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť EKORA, s.r.o. so sídlom Revúca, Jilemnického 92/36 z obchodného registra ku dňu 31.10.2001 v y m a z á v a .
  (from: 10/31/2001)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person