Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  53/R

Business name: 
Hotel Flóra, a.s.
  (from: 06/22/1995)
Registered seat: 
17. novembra 14
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 06/03/1997)
Identification number (IČO): 
31 420 664
  (from: 08/31/1992)
Date of entry: 
09/01/1992
  (from: 08/31/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie ambulantného kúpeľného liečenia, rekondičných a rekreačných pobytov
  (from: 08/31/1992)
pohostinstvo a ubytovacie služby
  (from: 08/31/1992)
zmenárenská činnosť
  (from: 08/31/1992)
poriadanie kultúrnych a zábavných podujatí
  (from: 11/15/1996)
služby práčovne (okrem chemického čistenia)
  (from: 03/08/2001)
príležitostná nehromadná preprava osôb (do 8 miest)
  (from: 03/08/2001)
usporadúvanie výstav a veľtrhov
  (from: 03/08/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/08/2001)
prevádzkovanie plateného parkoviska
  (from: 03/08/2001)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 03/08/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/08/2001)
prieskum trhu
  (from: 03/08/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 07/28/2006)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/28/2006)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 07/28/2006)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.12.2006, č. TSK/2006/05077/zdrav.-2
  (from: 07/17/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/08/2001)
Ing. Pavel Ondek - člen
Lúčna 500/7
Raslavice 086 41
From: 11/20/2017
  (from: 12/08/2017)
Ing. Tomáš Ševčík - Chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/01/2022
  (from: 02/16/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva.
  (from: 01/03/2013)
Procuration: 
František Platko
Štvrť SNP 121/2
Trenčianske Teplice 914 51
From: 04/07/2021
  (from: 04/07/2021)
Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka samostatne.
  (from: 05/29/2010)
Capital: 
1 391 747,721 EUR Paid up: 1 391 747,721 EUR
  (from: 11/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 6798
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193 EUR
  (from: 02/16/2022)
Number of shares: 3513
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939 EUR
  (from: 02/16/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Anton Szalay
Bieloruská 11
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/27/2019
  (from: 09/03/2019)
Ing. Jana Žitňáková
Rišňovce 669
Rišňovce 951 21
From: 06/27/2019
  (from: 09/03/2019)
PhDr. Emil Machyna
665
Rosina 013 22
From: 06/16/2021
  (from: 11/25/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 766 Obchodného zákonníka, § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. prevodom majetku spoločného podniku Liečebný dom poľnohospodárov. Stary spis: Sa 234 Valné zhromaždenie konané dňa 25.05.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 234 Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 106/95, Nz 118/95 schválilo zmenu stanov v časti obchodné meno z pôvodného Liečebný dom Poľnohospodár, a.s. na Hotel Flóra, a.s. Stary spis: Sa 234 Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N.106/95, Nz 118/95. Stary spis: Sa 234
  (from: 03/26/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 23.05.1996. Stary spis: Sa 234
  (from: 11/15/1996)
Valné zhromaždenie notárskou zápisnicou N 318/96, NZ 321/96 zo dňa 18.12.1996 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 06/03/1997)
Valné zhromaždenie dňa 16.06.1998 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 07/29/1998)
Zmena stanov a orgánov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.8.1998 osvedčená v notárskej zápisnici N 257/98, Nz 235/98.
  (from: 02/01/1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 188/99, NZ 181/99 zo dňa 29.6.1999, opravná doložka zo dňa 19.6.2000) odvolalo členov predstavenstva a dozornej rady, zvolilo členov dozornej rady, schválilo zrušenie stanov a nové znenie stanov a.s. Na zasadnutí dozornej rady dňa 29.6.1999 boli zvolení noví členovia predstavenstva a predseda dozornej rady. Na zasadnutí predstavenstva dňa 29.6.1999 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 06/21/2000)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 139/00, NZ 133/00 zo dňa 29.6.2000 v znení opravnej doložky N 139/00, NZ 133/00 zo dňa 6.3.2001) schválilo zmenu stanov a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 18.9.2000 rozhodla o zmene členov predstavenstva a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.9.2000 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 345/2000 zo dňa 20.9.2000) schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu členov dozornej rady.
  (from: 03/08/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.12.2001 (notárska zápisnica N 771/01, Nz 771/01 zo dňa 3.12.2001) schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu členov dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 7.12.2001 boli zvolení noví členovia predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.12.2001 bol zvolený predseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 7.12.2001 bol zvolený jej nový predseda.
  (from: 03/28/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 (notárska zápisnica N 644/02, NZ 639/02 ) schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.
  (from: 04/25/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 9.6.2003 (notárska zápisnica N 227/03, NZ 45165/03 zo dňa 9.6.2003).
  (from: 11/26/2003)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person