Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  59/R

Business name: 
OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
  (from: 12/21/2006 until: 10/05/2020)
OZETA odevné závody a.s. Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 12/20/2006)
Registered seat: 
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 05
  (from: 08/27/2001 until: 10/05/2020)
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 34
  (from: 05/31/1993 until: 08/26/2001)
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 01
  (from: 12/19/1992 until: 05/30/1993)
ul. 9. mája 9
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 12/18/1992)
Identification number (IČO): 
00 153 273
  (from: 02/21/1992)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 02/21/1992)
Date of deletion: 
10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/06/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/21/1992)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť s odovnými a textilnými doplnkami k nim
  (from: 02/21/1992 until: 04/22/2003)
výroba konfekčných výrobkov
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
zákazkové šitie na mieru
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
maloobchodná činnosť s odevnými a textilnými doplnkami k nim
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
vývoj a výskum v odbore
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
poskytovanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
prevádzkovanie podnikovej ubytovne
  (from: 01/31/1996 until: 10/05/2020)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 01/31/1996 until: 10/05/2020)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/31/1996 until: 10/05/2020)
nepravidelná cestná osobná doprava
  (from: 01/31/1996 until: 10/05/2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
prieskum trhu
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
správa trhoviska, tržnice a príležitostného predaja
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
factoring a forfaiting
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
reklamné činnosti
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v rozsahu licencie č. 2000 ET 0202 udelenej rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 4.1.2000
  (from: 11/30/2000 until: 10/05/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/08/2002 until: 10/05/2020)
Managing board
  (from: 01/03/1994 until: 03/07/2002)
Managing board
  (from: 05/31/1993 until: 01/02/1994)
Managing board
  (from: 02/21/1992 until: 05/30/1993)
Ing. Antom Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 01/30/1996)
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Jozef Belcák
Šándorová 5
Bratislava
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Štefan Bratko - generálny riaditeľ
gen. Svobodu 3/28
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 01/30/1996)
Ing. Štefan Bratko - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Partizánska 8
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 04/22/2003)
Ing. Štefan Bratko - predseda, generálny riaditeľ
gen. Svobodu 3/28
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Kamil Briešťanský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 10/12/1999 until: 04/22/2003)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
From: 04/02/1993
  (from: 04/23/2003 until: 06/27/2004)
Ing. Kamil Brieštenský
Dolné Hony 9
Trenčín
  (from: 07/12/1993 until: 01/30/1996)
Ing. Kamil Brieštenský
Dolné Hony 9
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Ján Ducký
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Dušan Graus
Exnárová 28
Bratislava
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Pavol Hozlár
Hodžova 25
Trenčín
  (from: 07/12/1993 until: 01/30/1996)
Ing. Pavol Hozlár
Hodžova 25
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Pavol Hozlár
Piešťanská 5
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 03/07/2002)
Ing. Jaroslav Kubečka - predseda
M. Uhra 20
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Ján Marcinek
Mierová 24
Šafárikovo
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín 911 05
  (from: 08/30/2002 until: 04/22/2003)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín 911 05
From: 06/07/2002
  (from: 04/23/2003 until: 06/27/2004)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce
  (from: 04/01/1999 until: 03/07/2002)
Zora Milková
Májového povstania českého ľudu 60
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Roman Múčka
Partizánska 8
Trenčín
  (from: 10/12/1999 until: 08/29/2002)
Ing. Roman Múčka
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 01/30/1996)
Ing. Roman Múčka
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Roman Múčka
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Zdenek Richter
Karpatské nám. 29
Bratislava
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Anton Rokaši
Opatovská 52
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Anton Rokaši
Opatovská 52
Trenčín
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Anton Rokáši
Opatovská 52
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Anton Rokáši
Opatovská 52
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 03/31/1999)
Ing. Roman Tóth
Ružova 8
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Roman Tóth
Rúžova 8
Trenčín
  (from: 10/12/1999 until: 03/07/2002)
Ing. Roman Tóth
ul. Matice Slovenskej 23
Trenčín
  (from: 07/12/1993 until: 01/30/1996)
Ing. Roman Tóth
ul. Matice Slovenskej 23
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Štefan Bratko - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Partizánska 8
Trenčín
From: 07/01/1990
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Kamil Brieštenský - podpredseda predstavenstva
Dlhé Hony 9
Trenčín
From: 04/02/1993
  (from: 06/28/2004 until: 10/05/2020)
Ing. Miroslav Šprtka - člen predstavenstva
Ul. Mateja Bela 2500/9
Trenčín 911 08
  (from: 06/28/2004 until: 10/05/2020)
Ing. Luboš Píš - podpredseda predstavenstva
Za Kinem 1019
Rudná
Česká republika
  (from: 03/08/2002 until: 04/22/2003)
Ing. Luboš Píš - podpredseda predstavenstva
Za Kinem 1019
Rudná
Česká republika
From: 12/11/2001
  (from: 04/23/2003 until: 06/27/2004)
Ing. Janka Píšová
Za Kinem 1019
Rudná
Česká republika
From: 12/11/2001
  (from: 04/23/2003 until: 06/27/2004)
Ing. Janka Píšová
Za Kinem 1019
Rudná
Česká republika
  (from: 03/08/2002 until: 04/22/2003)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 03/08/2002 until: 10/05/2020)
Podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva alebo prokurista spoločnosti so samostatnou prokúrou.
  (from: 01/03/1994 until: 03/07/2002)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne prokurista so samostatnou prokúrou.
  (from: 05/31/1993 until: 01/02/1994)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo generálny riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou.
  (from: 02/21/1992 until: 05/30/1993)
Procuration: 
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 03/07/2002)
Ing. Kamil Brieštenský
Dolné Hony 9
Trenčín
  (from: 02/21/1992 until: 01/30/1996)
Capital: 
696 145 000 Sk Paid up: 696 145 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
696 145 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 04/22/2003)
731 000 000 Sk
  (from: 01/31/1996 until: 08/19/2002)
696 145 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 01/30/1996)
666 769 000 Sk
  (from: 02/21/1992 until: 05/30/1993)
Shares: 
Number of shares: 696145
Druh: na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 10/05/2020)
Number of shares: 696145
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/30/2000 until: 08/19/2002)
Number of shares: 34855
Druh: na meno /zamestnanecké/
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/30/2000 until: 08/19/2002)
Number of shares: 696145
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1996 until: 11/29/2000)
Number of shares: 34855
Druh: na meno /zamestnanecké/
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1996 until: 11/29/2000)
Number of shares: 696145
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 01/30/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/11/2002
  (from: 10/06/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/11/2002
  (from: 12/21/2006 until: 10/05/2020)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Milan Lachkovič
Gunduličova 3
Bratislava
  (from: 01/28/2003 until: 06/27/2004)
JUDr. Katarína Ryšánková
Nám. Martina Benku 10
Bratislava
  (from: 06/28/2004 until: 12/20/2006)
JUDr. Katarína Ryšánková
Nám. Martina Benku 10
Bratislava
From: 03/27/2003
  (from: 12/21/2006 until: 10/05/2020)
JUDr. Katarína Ryšánková
Nám. Martina Benku 10
Bratislava
From: 03/27/2003 Until: 07/07/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/07/2020
  (from: 10/06/2020)
Supervisory board: 
Ing. Zuzana Bolemanová
A. Mráza 5
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 07/11/1993)
Ing. Alena Bulková
388
Chocholná - Velčice
  (from: 10/01/1997 until: 04/22/2003)
JUDr. Marián Buraj
Jirásková 8
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 01/30/1996)
JUDr. Marián Buraj
Jirásková 8
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/2003)
Nadežda Jančovičová
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 05/05/1998 until: 10/11/1999)
RNDr. Dušan Jurčák
Kúty 937/16
Trenčín
  (from: 10/12/1999 until: 11/29/2000)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc.
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (from: 07/12/1993 until: 01/02/1994)
Ing. Štefan Kováč
Hollého 6
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 04/22/2003)
Ing. František Krajča , CSc.
Fraňa Kráľa 20
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. František Krajča , CSc.
Fraňa Kráľa 20
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 10/10/1996)
Ing. Ladislav Kresánek
gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 07/11/1993)
Ing. Ladislav Kresánek
gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Ladislav Kresánek
gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
RNDr. Mária Liptáková
Fadruszova 8
Bratislava
  (from: 03/19/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Ján Marcinek
Mierova 24
Tornaľa
  (from: 07/12/1993 until: 01/30/1996)
Ing. Ján Marcinek
Mierova 24
Tornaľa
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Ján Marcinek
Mierová 24
Tornaľa
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Peter Mikuš
Bazovského 14
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 07/11/1993)
Ing. Peter Ostrica
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 03/20/1995 until: 01/30/1996)
Ing. Peter Ostrica
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 07/11/1993)
Ing. Anton Rokaši
Opatovská 52
Trenčín 911 01
  (from: 04/01/1999 until: 04/22/2003)
Ing. Štefan Rosina
Vodárenská 1234/6
Púchov
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Štefan Rosina
Vodárenská 1234/6
Púchov
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/2003)
Ing. František Sieklik , CSc.
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 10/11/1996 until: 09/30/1997)
Ing. František Sieklik , CSc.
Pribinova 1171/1
Púchov
  (from: 01/03/1994 until: 03/19/1995)
Mgr. Blanka Šimečková
Novomeského 6/26
Trenčín 911 01
  (from: 08/30/2002 until: 04/22/2003)
Ing. Slavomír Šťastný , CSc.
Gallayova 31
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 01/30/1996)
Ing. Slavomír Šťastný , CSc.
Gallayova 31
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 03/18/1996)
Ing. Anton Trnovský
L. Dérera 10
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 07/11/1993)
Ing. Anna Trúsiková
Staničná 10
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 01/02/1994)
Ing. Viera Vagaská
J. Halašu 2701/1
Trenčín
  (from: 10/11/1996 until: 08/29/2002)
Ing. Ľuboš Vražda
Osuského 28
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 01/30/1996)
Ing. Ľuboš Vražda
Osuského 28
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Soňa Zaujecová
Bajzova 15
Bratislava
  (from: 11/30/2000 until: 08/29/2002)
JUDr. Marián Buraj
Jirásková 8
Trenčín
From: 07/01/1990
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Štefan Rosina
Vodárenská 1234/6
Púchov
From: 07/02/1993
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Alena Bulková
388
Chocholná - Velčice
From: 05/15/1997
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Štefan Kováč
Hollého 6
Trenčín
From: 05/15/1997
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Anton Rokaši
Opatovská 52
Trenčín 911 01
From: 10/02/1998
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Mgr. Blanka Šimečková
Novomeského 6/26
Trenčín 911 01
From: 06/27/2002
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Ing. Ján Zavřel
Českolipská 381
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 08/30/2002 until: 04/22/2003)
Ing. Ján Zavřel
Českolipská 381
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/27/2002
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K/75/2002-1669 zo dňa 29.05.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti OZETA odevné závody a. s. Trenčín v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273 po splnení konečného rozvrhu výťažku a odvolal správcu JUDr. Katarínu Ryšánkovú so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S468 z funkcie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07.07.2020. Obchodná spoločnosť OZETA odevné závody a. s. Trenčín v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273 sa v y m a z á v a v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 10/06/2020)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR číslo: 53/1990 zo dňa 27. 6. 1990 podľa ust. § 15 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a uznesenia vlády SR zo dňa 20. 6. 1990 číslo 308 s tým, že právo valného zhromaždenia vykonal podľa § 63 cit. zákona zakladateľ. Stary spis: Sa 263
  (from: 02/21/1992 until: 10/05/2020)
Na valnom zhormaždení spoločnosti boli dňa 17.12.1992 prijaté nové stanovy spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. Stary spis: Sa 263
  (from: 05/31/1993 until: 10/05/2020)
Rozhodnutie Fondu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2.4.1993. Stary spis: Sa 263
  (from: 07/12/1993 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie konané dňa 2. 7. 1993 schválilo smenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 263
  (from: 01/03/1994 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 263
  (from: 01/31/1996 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 141/96, Nz 130/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 263
  (from: 10/11/1996 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 136/97, NZ 119/97 zo dňa 30.05.1997) rozhodlo o zmene STANOV a.s.
  (from: 10/01/1997 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 285/97, NZ 239/97 zo dňa 28.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 05/05/1998 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie dňa 2.10.1998 /notárska zápisnica N 500/98, NZ 498/98/ schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/01/1999 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždnie konané dňa 21.5.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 249/99, Nz 232/99 schválilo zmenu stanov. Dozorná rada na zasadnutí dňa 5.8.1999 odvolala člena predstavenstva.
  (from: 10/12/1999 until: 10/05/2020)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 (notárska zápisnica N 235/00, NZ 240/00) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 11/30/2000 until: 10/05/2020)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 25.5.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 317/01, NZ 300/01 schválilo zmenu stanov a.s./Zmena poštového smerového čísla/.
  (from: 08/27/2001 until: 10/05/2020)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11.12.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 836/01, NZ 792/01 schválilo zmenu stanov a.s. a rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti. Dozorná rada na zasadnutí dňa 11.12.2001 odvolala a zvolila členov predstavenstva.
  (from: 03/08/2002 until: 10/05/2020)
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.06.2002 (notárska zápisnica N 327/02, NZ 305/02 zo dňa 27.06.2002) schválilo zmenu členov dozornej rady a.s., zmenu stanov prijatím úplného nového znenia Stanov a.s. a Zmluvu o zlúčení so spoločnosťou OZETA TRADING, a.s. zo dňa 26.03.2002. Na základe uvedeného je univerzálnym právnym nástupcom obchodnej spoločnosti OZETA TRADING, a.s., so sídlom Veľkomoravská 9, 911 34 Trenčín, IČO 34 132 961, ktorá zanikla výmazom z obchodného registra ku dňu 30.08.2002.
  (from: 08/30/2002 until: 10/05/2020)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 11.12.2002 sp.zn. 7K 75/02 vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti OZETA odevné závody a.s. Trenčín, Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariána Lachkoviča, komerčného právnika, Gunduličova 3, Bratislava, za osobitných správcov ustanovil: JUDr. Marián Valko, Michalská 7, Bratislava pre odbor správy majetku a prevádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu, Ing. Ján Guniš, Potôčky 1702, Púchov pre odbor inventarizácie a oceňovania majetku, JUDr. Ľuboš Novák, Nám. M.Benku 10, Bratislava - odbor speňažovania majetku a vymáhania pohľadávok.
  (from: 01/28/2003 until: 10/05/2020)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 7K 75/02 zo dňa 26.02.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2003 súd na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov konanej dňa 24.02.2003 ustanovil JUDr. Katarínu Ryšánkovú, advokátku, Nám. Martina Benku 10, Bratislava za nového správcu konkurznej podstaty úpradcu: OZETA odevné závody a.s. Trenčín, Veľkomoravská 9, Trenčín, IČO 00 153 273.
  (from: 06/28/2004 until: 10/05/2020)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person