Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  60/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OBUV, a.s.
  (from: 03/28/1995)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske 958 15
  (from: 03/28/1995)
Identification number (IČO): 
34 118 756
  (from: 03/28/1995)
Date of entry: 
04/01/1995
  (from: 03/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/28/1995)
Objects of the company: 
poskytovanie pneuservisných služieb
  (from: 03/28/1995)
oprava obuvi a iných kožených výrobkov
  (from: 03/28/1995)
neverejná cestná osobná hromadná doprava
  (from: 03/28/1995)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 03/28/1995)
penzión s možnosťou stravovania do triedy xx
  (from: 03/28/1995)
poskytovanie občerstvenia formou nápojových automatov
  (from: 03/28/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/22/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/22/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/22/1996)
poskytovanie služieb colných deklarantov
  (from: 05/22/1996)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (from: 05/22/1996)
pedikúra a manikúra
  (from: 05/22/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1997)
Ing. Viliam Hrádel
Nábrežie Belanky 554
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Jozef Franek
Smolenická 2983/18
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Ing. Jozef Ondruška
Malá Okružná 1014/11
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Anton Mihalička
Ul. 29. augusta 1006/35
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Branislav Celler
M. Rázusa 24
Trenčín
  (from: 12/23/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/01/1997)
Capital: 
428 024 000 Sk
  (from: 03/28/1995)
Shares: 
Number of shares: 428024
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/22/1996)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Emil Čerevka
Radvanská 44
Bratislava 811 01
  (from: 02/19/2001)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Hlavatý
Veľká okružná 1088/57
Partizánske
  (from: 05/22/1996)
Viera Ďurišková
Veľká Okružná 1080/45
Partizánske
  (from: 01/13/1998)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 12/23/1999)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702
Senica
  (from: 12/23/1999)
RSDr. Štefan Volner
Žehrianska 8
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Ing. Igor Viecha
Vavilovova 1
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.03.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky OBUV, štátny podnik, Partizánske, IČO: 00021822, ktorý bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 111/K. Stary spis: Sa 269
  (from: 03/28/1995)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26.03.1996 odsúhlasilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 269
  (from: 05/22/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 9/97, NZ 9/97 zo dňa 01.02.1997) prijalo dodatok č. l k stanovám. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 71/97, NZ 66/97 zo dňa 12.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 10/01/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 121/97 zo dňa 16.09.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/13/1998)
Valné zhromaždenie dňa 7.7.1998 (notárska zápisnica N 164/98, NZ 160/98) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 07/27/1999)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 777/99, NZ 764/99 zo dňa 15.7.1999) rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie), o zmenách v zložení orgánov predstavenstva a dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 115/99, NZ 112/99 zo dňa 28. 05. 1999) rozhodlo o zmene stanov (nové úplné znenie), o zmenách v zložení orgánov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 12/23/1999)
Uznesením tunajšieho súdu č.k. Zsa 905/99 zo dňa 19.2.2001 bolo zrušené uznesenie Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 30.10.2000, č.k. ZSa 905/95-242. Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K 352/99-64 zo dňa 17.2.2000, ktoré nadobudlo v spojení s opravným uznesením č.k. 4K 352/99-71 zo dňa 7.3.2000 právoplatnosť dňa 14.8.2000 a vykonateľnosť 17.2.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka OBUV a.s., Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske, IČO 34118756. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Emil Čerevka, so sídlom Radvanská 44, 811 01 Bratislava.
  (from: 02/19/2001)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person