Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  60/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OBUV, a.s.
  (from: 03/28/1995)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske 958 15
  (from: 03/28/1995)
Identification number (IČO): 
34 118 756
  (from: 03/28/1995)
Date of entry: 
04/01/1995
  (from: 03/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/28/1995)
Objects of the company: 
poskytovanie pneuservisných služieb
  (from: 03/28/1995)
oprava obuvi a iných kožených výrobkov
  (from: 03/28/1995)
neverejná cestná osobná hromadná doprava
  (from: 03/28/1995)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 03/28/1995)
penzión s možnosťou stravovania do triedy xx
  (from: 03/28/1995)
poskytovanie občerstvenia formou nápojových automatov
  (from: 03/28/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/22/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/22/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/22/1996)
poskytovanie služieb colných deklarantov
  (from: 05/22/1996)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (from: 05/22/1996)
pedikúra a manikúra
  (from: 05/22/1996)
veľkoobchod s obuvou, galantériou a doplnkovým tovarom
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
maloobchod s obuvou, galantériou a doplnkovým tovarom
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
bufet - poskytovanie občerstvenia
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
veľkoobchod s textilom
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
veľkoobchod s koženými odevami
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
maloobchod s textilom
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1997)
Managing board
  (from: 05/22/1996 until: 09/30/1997)
Managing board
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Viliam Hrádel
Nábrežie Belanky 554
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Jozef Franek
Smolenická 2983/18
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Ing. Jozef Ondruška
Malá Okružná 1014/11
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Anton Mihalička
Ul. 29. augusta 1006/35
Partizánske
  (from: 12/23/1999)
Ing. Branislav Celler
M. Rázusa 24
Trenčín
  (from: 12/23/1999)
Ľuboš Aláč
Novomestského 2
Šaľa
  (from: 01/13/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Peter Benčič
Šancova 78
Bratislava
  (from: 10/01/1997 until: 01/12/1998)
Ing. Pavel Bezák
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 05/22/1996 until: 09/30/1997)
Jana Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (from: 10/01/1997 until: 07/26/1999)
Ing. Marián Grznárik
Ul. Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 05/22/1996 until: 12/22/1999)
Ing. Alen Horecký
Andreja Mráza 15
Bratislava
  (from: 01/13/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Viliam Hrádel
Nábrežie Belanky 554/61
Veľké Bielice
  (from: 03/28/1995 until: 08/06/1995)
Ing. Anton Jašík
Ul. J. Bottu 59
Partizánske
  (from: 05/22/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Judita Kojtalová
A.Bernoláka 37
Žilina
  (from: 08/07/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Emil Krajčovič
Malá Okružná 957/14
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Tibor Letovanec
Nádražná 873/24
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 08/06/1995)
Milan Macko
Bernolákova 2046/B
Topoľčany
  (from: 08/07/1995 until: 05/21/1996)
JUDr. Anton Obert
Makarenkova 146/7
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 08/06/1995)
Jozef Paulen
Komenského 199/12
Partizánske
  (from: 08/07/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Pavel Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 05/22/1996 until: 12/22/1999)
Mgr. Jozef Škríba
Veľká Okružná 1088/55
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Samuel Števík
B.Nemcovej 774/11
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Miloš Vajda
Krušovská 2050/21
Topoľčany
  (from: 01/13/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Július Vlčko
338
Veľké Uherce
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/01/1997)
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík. Podpisovanie za spoločnosť s uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík.
  (from: 05/22/1996 until: 09/30/1997)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Capital: 
428 024 000 Sk
  (from: 03/28/1995)
Shares: 
Number of shares: 428024
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/22/1996)
Number of shares: 428024
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Emil Čerevka
Radvanská 44
Bratislava 811 01
  (from: 02/19/2001)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Hlavatý
Veľká okružná 1088/57
Partizánske
  (from: 05/22/1996)
Viera Ďurišková
Veľká Okružná 1080/45
Partizánske
  (from: 01/13/1998)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 12/23/1999)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702
Senica
  (from: 12/23/1999)
RSDr. Štefan Volner
Žehrianska 8
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Ing. Igor Viecha
Vavilovova 1
Bratislava
  (from: 12/23/1999)
Ing. Martin Baláž
Stavbárska 36
Bratislava
  (from: 01/13/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Alexander Bezák
Sládkovičova 65/2
Bošany
  (from: 05/22/1996 until: 07/26/1999)
Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 05/22/1996 until: 12/22/1999)
Marián Hostačný
Gen. Svobodu 977/48
Partizánske
  (from: 05/22/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Ladislav Hradiský
Malá okružná 987/5
Partizánske
  (from: 05/22/1996 until: 07/26/1999)
Ján Krajčír
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Ida Lukáčová
ul. V. Benedikta 30/4
Prievidza
  (from: 05/22/1996 until: 07/26/1999)
Ing. Jozef Marko
Ľ.Fullu 2495/19
Topoľčany
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Karol Melocik
Ľ. Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 01/13/1998 until: 12/22/1999)
Pavol Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 05/22/1996 until: 12/22/1999)
Ing. Mária Utekalová
Veľká Okružná 1086/63
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Andrej Vaňo
B.Nemcovej 1263/2
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Ing. Štefan Varečka , CSc.
Horská 1306/29
Partizánske
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Dr. Štefan Volner , CSc.
Žehrianska 8
Bratislava
  (from: 03/28/1995 until: 05/21/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.03.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky OBUV, štátny podnik, Partizánske, IČO: 00021822, ktorý bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 111/K. Stary spis: Sa 269
  (from: 03/28/1995)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26.03.1996 odsúhlasilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 269
  (from: 05/22/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 9/97, NZ 9/97 zo dňa 01.02.1997) prijalo dodatok č. l k stanovám. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 71/97, NZ 66/97 zo dňa 12.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 10/01/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 121/97 zo dňa 16.09.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/13/1998)
Valné zhromaždenie dňa 7.7.1998 (notárska zápisnica N 164/98, NZ 160/98) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 07/27/1999)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 777/99, NZ 764/99 zo dňa 15.7.1999) rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie), o zmenách v zložení orgánov predstavenstva a dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 115/99, NZ 112/99 zo dňa 28. 05. 1999) rozhodlo o zmene stanov (nové úplné znenie), o zmenách v zložení orgánov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 12/23/1999)
Uznesením tunajšieho súdu č.k. Zsa 905/99 zo dňa 19.2.2001 bolo zrušené uznesenie Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 30.10.2000, č.k. ZSa 905/95-242. Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K 352/99-64 zo dňa 17.2.2000, ktoré nadobudlo v spojení s opravným uznesením č.k. 4K 352/99-71 zo dňa 7.3.2000 právoplatnosť dňa 14.8.2000 a vykonateľnosť 17.2.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka OBUV a.s., Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske, IČO 34118756. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Emil Čerevka, so sídlom Radvanská 44, 811 01 Bratislava.
  (from: 02/19/2001)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person