Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10542/P

Business name: 
AT, s.r.o. Bardejov
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
Registered seat: 
Stöcklova 36
Bardejov 085 01
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
Identification number (IČO): 
36 448 885
  (from: 08/25/1997)
Date of entry: 
08/25/1997
  (from: 08/25/1997)
Person dissolved from: 
28.5.2003
  (from: 05/28/2003)
Date of deletion: 
05/28/2003
  (from: 05/28/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/25/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: drevo a výrobky z dreva, koža a výrobky z kože, textil, sklo, stavebný materiál, uhlie, rudy, ovocie, zelenina, kancelárske potreby, tabakové výrobky, papier, počítačová technika, programové vybavenie počítačov, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, športové potreby, bicykle, domáce potreby, plasty a výrobky z plastov, motorové vozidlá, náhradné diely a autosúčiastky, drogéria, obuv, obuvnícke polotovary
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
výroba obuvi
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
oprava a údržba nákladných a osobných motorových vozidiel
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
vulkanizácia pneumatik
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
montáž, demontáž a vyvažovanie kolies pneuservis
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
Partners: 
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Ing. Andrej Stolárik
Tačevská 604/14
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 03/07/2001 until: 05/27/2003)
Ing. Andrej Stolárik
Tačevská 604/14
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 06/18/1998 until: 03/06/2001)
Ing. Andrej Stolárik
Tačevská 604/14
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Anna Stoláriková
Tačevská 604/14
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 06/18/1998 until: 03/06/2001)
Anna Stoláriková
Tačevská 604/14
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Contribution of each member: 
Anna Stoláriková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Ing. Ivan Host
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Ing. Andrej Stolárik
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Anna Stoláriková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/18/1998 until: 03/06/2001)
Ing. Andrej Stolárik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/18/1998 until: 03/06/2001)
Ing. Andrej Stolárik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/07/2001 until: 05/27/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/07/2001 until: 05/27/2003)
konatelia
  (from: 08/25/1997 until: 03/06/2001)
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Anna Stoláriková
Tačevská 604/14
Bardejov
  (from: 08/25/1997 until: 03/06/2001)
Ing. Andrej Stolárik
Tačevská 604/14
Bardejov
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/07/2001 until: 05/27/2003)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/25/1997 until: 03/06/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/18/1998 until: 05/27/2003)
100 000 Sk
  (from: 08/25/1997 until: 06/17/1998)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: AT, s.r.o. Bardejov Sídlo: Stöcklova 36, Bardejov IČO: 36 448 885 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Košice č.k. 1K 169/99-11 zo dňa 29.1.2002, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, podľa ust. § 5 zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Deň výmazu: 28.05.2003
  (from: 05/28/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.1997, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov spoločnosti V A P O - výroba obuvi, s.r.o. so sídlom v Bardejove, Stöcklova 36, zrušenej bez likvidácie rozdelením na dve obchodné spoločnosti.
  (from: 08/25/1997 until: 05/27/2003)
Dodatok č. 1 zo dňa 1.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/18/1998 until: 05/27/2003)
Dodatok zo dňa 28.11.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/07/2001 until: 05/27/2003)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person