Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3349/B

Business name: 
ŠPORT PRESS, s.r.o.
  (from: 08/24/1992)
Registered seat: 
Francisciho 4
Bratislava-Staré Mesto 811 08
  (from: 05/28/2013)
Identification number (IČO): 
31 330 789
  (from: 08/24/1992)
Date of entry: 
08/24/1992
  (from: 08/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1992)
Objects of the company: 
tvorba a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a s nimi súcisiaca obchodná, odbytová a distribučná činnosť
  (from: 08/24/1992)
poskytovanie inzertných, propagačných a sprostredkovateľských služieb
  (from: 08/24/1992)
kúpa a predaj tovaru súvisiaceho najmä so športovou činnosťou
  (from: 08/24/1992)
prevádzka športových klubov
  (from: 08/24/1992)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/25/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 08/25/2007)
výroba a distribúcia náhradných nosičov údajov pre elektronické média so súhlasom autora
  (from: 08/25/2007)
automatizované, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 08/25/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 08/25/2007)
grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
  (from: 08/25/2007)
Partners: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
Ing. Roman Berger
Trnavská cesta 154/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Mariánska 4390/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
Adriana Borutová
Na Pažiti 13584/23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
Contribution of each member: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Amount of investment: 146 517 EUR Paid up: 146 517 EUR
  (from: 02/13/2021)
Adriana Borutová
Amount of investment: 122 615 EUR Paid up: 122 615 EUR
  (from: 02/13/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Amount of investment: 145 459 EUR Paid up: 145 459 EUR
  (from: 02/13/2021)
Ing. Roman Berger
Amount of investment: 147 513 EUR Paid up: 147 513 EUR
  (from: 02/13/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/24/1992)
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 04/13/2017)
Mgr. Marian Zima
Vazovova 6838/9A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 02/01/2009
  (from: 07/11/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene samostatne.
  (from: 08/24/1992)
Capital: 
562 104 EUR Paid up: 562 104 EUR
  (from: 06/16/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Starý spis: S.r.o. 6832
  (from: 08/24/1992)
1. Dodatok zo dňa 7. 9. 1992 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Starý spis: S.r.o. 6832
  (from: 10/30/1992)
Zápisnica z riadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z riadného valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.3.2000.
  (from: 04/27/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2004. Milan Štefanka, skončenie funkcie konateľa: 01.09.2004.
  (from: 09/07/2004)
Zápisnica valného zhromaždenia - 29.6.2004.
  (from: 09/07/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2011
  (from: 01/05/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2013.
  (from: 05/28/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2015.
  (from: 06/16/2015)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.05.2016 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/09/2016)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person