Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  65/R

Business name: 
Vertiv Slovakia, a. s.
  (from: 12/01/2016)
Registered seat: 
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (from: 04/22/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 606
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (from: 10/20/1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (from: 10/20/1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/20/1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (from: 10/20/1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (from: 10/20/1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/20/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/1999)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/20/1999)
závodné a účelové stravovanie
  (from: 10/20/1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 01/31/2000)
výroba a montáž klimatizačných zariadení
  (from: 11/06/2003)
výroba a montáž záložných zdrojov elektrickej energie
  (from: 11/06/2003)
výroba komponentov: káblových zväzkov, elektrických rozvádzačov, medených zberníc, plechových panelov
  (from: 11/06/2003)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/29/2004)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/21/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 12/21/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/21/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/21/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/21/2021)
Administratívne služby
  (from: 12/21/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/21/2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/21/2021)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 10/07/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000)
Zuzana Malinová - člen predstavenstva
Soblahov 884
Soblahov 913 38
From: 06/29/2019
  (from: 08/20/2019)
Jozef Aľušík - Member of the Board of Directors
T. Tekela 6
Trnava 917 01
From: 12/23/2021
  (from: 02/18/2022)
Rastislav Jasenovský - Vice-chairman of the Board of Directors
Soblahov 991
Soblahov 913 38
From: 07/06/2022
  (from: 09/08/2022)
Giovanna Moschetto - Member of the Board of Directors
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
From: 12/22/2021
  (from: 02/18/2022)
Karsten Ejvind Winther - Chairman of the Board of Directors
Via Brentasecca 61
Saonara 350 20
Talianska republika
From: 07/07/2022
  (from: 04/03/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 05/11/2011)
Capital: 
15 963 409,92 EUR Paid up: 15 963 409,92 EUR
  (from: 04/17/2014)
Shares: 
Number of shares: 1202064
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13,28 EUR
  (from: 04/17/2014)
Supervisory board: 
Andrej Kšinan
Budovateľská 1798/35
Topoľčany 955 01
From: 09/22/2021
  (from: 12/21/2021)
Katarína Benková
Bošáca 339
Bošáca 913 07
From: 04/11/2024
  (from: 05/31/2024)
Paolo Gattagrisa
Via Rimini 40
Mogliano Veneto 310 21
Talianska republika
From: 07/21/2023
  (from: 10/07/2023)
Other legal facts: 
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 298
  (from: 06/18/1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 05.05.1993. Stary spis: Sa 298
  (from: 10/27/1994)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 24.03.1994 o znížení základného imania spoločnosti z 321 830 800 Sk na 250 314 400 Sk. Stary spis: Sa 298
  (from: 05/11/1995)
Zmena stanov schválená na VZ dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 298
  (from: 01/29/1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.04.1996 schválilo zníženie základného imania na 143.026.800,-Sk Na tomto valnom zhromaždení bola schválená aj zmena stanov.
  (from: 04/01/1997)
Valné zhromaždenie (notárskou zápisnicou N 221/97, NZ 210/97 zo dňa 2.6.1997) schválilo nové znenie stanov.
  (from: 07/02/1997)
Dozorná rada dňa 22.6.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 07/22/1998)
Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 20.11.1997 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
  (from: 05/03/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998 schválilo zvýšenie základného imania zo 143.036.800 Sk na 343.036.800 Sk a zmenu stanov /notárska zápisnica N 689/98, Nz 658/98 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou/. Dozorná rada dňa 10.12.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 10/20/1999)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.06.1999 schválilo zmenu stanov ( notárska zápisnica N 312/99, Nz 292/99 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou ).
  (from: 01/31/2000)
Dozorná rada dňa 16.05.2000 rozhodla o zvolení člena predstavenstva a o zmenách v dozornej rade. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.06.2000 rozhodlo o zvolení člena dozornej rady a schválilo zmeny v dozornej rade a predstavenstve, o ktorých rozhodla dozorná rada dňa 16.05.2000 (notárska zápisnica N 238/2000, Nz 213/2000 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 16.06.2000).
  (from: 10/02/2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 24.10.2000 rozhodla o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2000 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 616/2000, NZ 578/2000).
  (from: 05/28/2001)
Riadne valné zhromaždenie (notáska zápisnica N 255/2001, NZ 239/2001 zo dňa 4.7.2001) schválilo zmenu obchodného mena z VUMA akciová spoločnosť na EMERSON akciová spoločnosť, nové úplné znenie stanov a.s., odstúpenie člena dozornej rady a zvolenie člena dozornej rady.
  (from: 09/06/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 06.06.2002 schválilo nové znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 291/02, Nz 271/02 zo dňa 10.06.2002).
  (from: 07/29/2002)
Rozhodnutie o zvýšení základného imania, dodatok č. 1 k stanovám prijatý na valnom zhromaždení dňa 6.8.2003, notárska zápisnica č. N 419/2003, Nz 67612/2003 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 11/06/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.02.2015 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Regal Beloit Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 48 029 360, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:31248/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 27.02.2015) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 03/07/2015)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 17.05.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Branson Ultrasonics, a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 123 173, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:10695/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 06/02/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person