Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  65/R

Business name: 
Vertiv Slovakia, a. s.
  (from: 12/01/2016)
Emerson a. s.
  (from: 06/05/2012 until: 11/30/2016)
EMERSON akciová spoločnosť
  (from: 09/06/2001 until: 06/04/2012)
VUMA akciová spoločnosť
  (from: 04/22/1992 until: 09/05/2001)
Registered seat: 
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 28
  (from: 04/22/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 606
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (from: 10/20/1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (from: 10/20/1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/20/1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (from: 10/20/1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (from: 10/20/1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/20/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/1999)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/20/1999)
závodné a účelové stravovanie
  (from: 10/20/1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 01/31/2000)
výroba a montáž klimatizačných zariadení
  (from: 11/06/2003)
výroba a montáž záložných zdrojov elektrickej energie
  (from: 11/06/2003)
výroba komponentov: káblových zväzkov, elektrických rozvádzačov, medených zberníc, plechových panelov
  (from: 11/06/2003)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/29/2004)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/21/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 12/21/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/21/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/21/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/21/2021)
Administratívne služby
  (from: 12/21/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/21/2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/21/2021)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 10/07/2023)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/06/2001 until: 08/27/2008)
rozvod plynu
  (from: 09/06/2001 until: 08/27/2008)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 11/09/2004 until: 11/16/2016)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 08/28/2008 until: 08/10/2010)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 08/28/2008 until: 08/10/2010)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 08/28/2008 until: 08/10/2010)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/20/1999 until: 07/28/2004)
výskum, vývoj, experimentálna a opakovaná výroba, servis a predaj v odboroch: montážna technika, zvláštne stroje a zariadenia, technika pre elektrické metódy obrábania, ultrazvuková technika, laserová technika, mikroelektronická technika, dosky plošných spojov
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
malosériová a sériová výroba
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
výchova a školenie
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwareového charakteru
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
propagačnej, obstarávateľskej a sprostredkovateľskej činnosti
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
poskytovanie služieb v opravárstve, doprave, grafických a reprografických činnostiach
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
vykonávanie obchodných činností: nákup výrobkov, materiálu a nehmotných produktov, predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov, maloobchodný predaj výrobkov a materiálu, požičiavanie mechanizmov a zariadení
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
zahraničná obchodná činnosť v tomto rozsahu: 1.vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe"Rozhodnutia FMZO č.j.13/07661/90, reg.č.:108 000 725 zo dňa 26.7.1990, 2.dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe spoločnosti, 3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR + formou montáži, opráv a servisu, + formou vedeckotechnickej činnosti, 4.Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie, 5.prijímanie služieb od zahraničných osôb formou servisnej a montážnej činnosti
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
poskytovanie rekreačných, stravovacích služieb
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwárového charakteru
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
vedľajšia činnosť doprave /služby špeciálnymi vozidlami a mechanizmami/
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
výskum a vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
nákup a predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
maloobchodný predaj výrobkov a materiálu
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
služby polygrafického priemyslu
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
špecializovaný maloobchod v predajniach s novým tovarom
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
vzdelávanie a mimoškolská výchova
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
cestná nepravidelná hromadná doprava osôb
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
závodné a účelové stravovanie
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
bufety
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
ubytovanie a rekreačné zariadenia
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
zahraničná obchodná činnosť
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
výskum, vývoj v odboroch: zvláštne stroje a zariadenia, montážna, ultrazvuková, laserová, mikroelektronická technika, technika pre elektrické metódy obrábania, dosky plošných spojov
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
výroba a montáž zariadení elektroniky a mikroelektroniky
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
vykonávanie projekčných, programátorských, poradenských činností softwarového charakteru
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
vedľajšia činnosť v doprave (služby špeciálnymi vozidlami a mechnizmami)
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
sprostredkovnie obchodu
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
nákup a predaj výrobkov, materiálu a nehmotných produktov
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
maloobchodný predaj výrobkov a materiálu
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
služby polygrafického priemyslu
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
špecializovaný maloobchod v predajniach s novým tovarom
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
vzdelávanie a mmimoškolská výchova
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
cestná nepravidelná hromadná doprava osôb
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
závodné a účelové stravovanie
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
bufety
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
ubytovanie a rekreačné zariadenia
  (from: 01/14/1994 until: 10/19/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000)
Managing board
  (from: 10/20/1999 until: 01/30/2000)
Managing board
  (from: 10/08/1997 until: 10/19/1999)
Managing board
  (from: 07/02/1997 until: 10/07/1997)
Managing board
  (from: 04/01/1997 until: 07/01/1997)
Managing board
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Managing board
  (from: 04/22/1992 until: 01/28/1996)
Zuzana Malinová - člen predstavenstva
Soblahov 884
Soblahov 913 38
From: 06/29/2019
  (from: 08/20/2019)
Jozef Aľušík - Member of the Board of Directors
T. Tekela 6
Trnava 917 01
From: 12/23/2021
  (from: 02/18/2022)
Rastislav Jasenovský - Vice-chairman of the Board of Directors
Soblahov 991
Soblahov 913 38
From: 07/06/2022
  (from: 09/08/2022)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Konigstein D-61462
Spolková republika Nemecko
From: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/10/2010)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Konigstein D-61462
Spolková republika Nemecko
From: 05/20/2008 Until: 10/01/2009
  (from: 08/11/2010 until: 08/10/2010)
Ing. Jozef Dragoun - predseda
Dolná 4
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Lars Olov Forsgren - člen
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 03/28/2014
  (from: 04/17/2014 until: 06/01/2016)
Lars Olov Forsgren - člen
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 03/28/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Alberto Gentile - člen
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany 921 01
From: 06/06/2002 Until: 07/02/2003
  (from: 07/29/2002 until: 11/05/2003)
Ing. Jaromír Górny - člen
SNP 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Boris Grznár - člen predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 11/16/2016)
Boris Grznár - člen predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016 Until: 10/25/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/16/2016)
Boris Grznár - podpredseda predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/26/2016
  (from: 11/17/2016 until: 08/02/2018)
Boris Grznár - podpredseda predstavenstva
1. mája 308/4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/26/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 08/03/2018 until: 08/02/2018)
Miroslava Hanšutová - člen predstavenstva
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/01/2018
  (from: 08/03/2018 until: 08/19/2019)
Miroslava Hanšutová - člen predstavenstva
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/01/2018 Until: 06/28/2019
  (from: 08/20/2019 until: 08/19/2019)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédske kráľovstvo
From: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/21/2015)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédske kráľovstvo
From: 03/22/2013 Until: 03/26/2015
  (from: 04/22/2015 until: 04/21/2015)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédsko
From: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 04/10/2013)
Dag Gustav Wilhelm Hassler - člen
Nockebyvägen 23
Bromma 167 71
Švédsko
From: 05/20/2008 Until: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/10/2013)
Ing. Lubomír Hausdorf - člen
Javorinská 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 10/26/1994)
Ing. Lubomír Hausdorf - podpredseda
Javorinská 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Oliver Henri Delage - podpredseda
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
Until: 07/02/2003
  (from: 10/20/1999 until: 11/05/2003)
Rastislav Jasenovský - člen predstavenstva
Nad Tehelňou 2888/26
Trenčín 911 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 08/02/2018)
Rastislav Jasenovský - člen predstavenstva
Nad Tehelňou 2888/26
Trenčín 911 01
From: 06/01/2016 Until: 06/19/2016
  (from: 08/03/2018 until: 08/02/2018)
Rastislav Jasenovský - podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
From: 06/19/2018
  (from: 08/03/2018 until: 09/07/2022)
Rastislav Jasenovský - podpredseda predstavenstva
Soblahov 991
Soblahov 913 38
From: 06/19/2018 Until: 06/01/2021
  (from: 09/08/2022 until: 09/07/2022)
Ing. Ivan Juráček - člen
Hviezdoslavova 8
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (from: 04/01/1997 until: 07/21/1998)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Tehelná 133
Dolné Srnie
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 49
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/27/1994 until: 05/10/1995)
Ing. Rudolf Kolník - podpredseda
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - člen
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/01/1997 until: 07/01/1997)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 10/20/1999 until: 01/30/2000)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda - generálny riaditeľ
409
Kalnica 915 01
  (from: 01/31/2000 until: 05/27/2001)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - predseda a generálny riaditeľ
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/22/1998 until: 10/19/1999)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Juraja Kréna 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/1998)
Ing. Vladimír Machala - člen
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
  (from: 10/20/1999 until: 05/27/2001)
Ing. Jozef Margetinec , CSc. - podpredseda
Hodžova 26
Trenčín
  (from: 01/14/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Jozef Margetinec , CSc. - predseda, generálny riaditeľ
Hodžova 26
Trenčín
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Mgr. Branislav Moško - člen
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
From: 03/28/2014
  (from: 04/17/2014 until: 06/01/2016)
Mgr. Branislav Moško - člen
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
From: 03/28/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Ing. Štefan Myjavský - člen
Považská 1
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Ján Penjak - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Šmidkeho 14
Trenčín
  (from: 01/29/1996 until: 07/21/1998)
Ing. Ján Penjak - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Šmidkeho 14
Trenčín
  (from: 07/22/1998 until: 05/02/1999)
Ing. Patrik Sapák - člen
Armádna 1656/9
Trenčín 911 01
From: 03/26/2015
  (from: 04/22/2015 until: 06/01/2016)
Ing. Patrik Sapák - člen
Armádna 1656/9
Trenčín 911 01
From: 03/26/2015 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Ing. Jaromír Sarkócy - člen
154
Lubina
  (from: 06/18/1993 until: 10/26/1994)
Juraj Sekera - člen predstavenstva
Dona Sandtnera 13
Pezinok 902 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 11/16/2016)
Juraj Sekera - člen predstavenstva
Dona Sandtnera 13
Pezinok 902 01
From: 06/01/2016 Until: 10/25/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/16/2016)
Juraj Sekera - podpredseda predstavenstva
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 10/26/2016
  (from: 11/17/2016 until: 02/17/2022)
Juraj Sekera - podpredseda predstavenstva
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 10/26/2016 Until: 12/22/2021
  (from: 02/18/2022 until: 02/17/2022)
Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Martin Staples - člen
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (from: 10/20/1999 until: 05/27/2001)
Martin Staples - člen
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
From: 05/13/2010
  (from: 08/11/2010 until: 04/16/2014)
Martin Staples - člen
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
From: 05/13/2010 Until: 02/20/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Ing. Mária Steiningerová - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
Inovecká 24
Trenčín 911 01
  (from: 07/22/1998 until: 10/19/1999)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Inovecká 24
Trenčín 911 01
  (from: 10/20/1999 until: 11/05/2003)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 08/06/2003
  (from: 11/06/2003 until: 03/28/2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 08/06/2003
  (from: 03/29/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 08/06/2003 Until: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 04/10/2013)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 05/20/2008 Until: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/10/2013)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/16/2014)
Ing. Mária Steiningerová - podpredseda
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 03/22/2013 Until: 04/15/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Ing. Milan Šesták - podpredseda
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
From: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 02/25/2015)
Ing. Milan Šesták - podpredseda
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
From: 03/22/2013 Until: 01/29/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Ladislav Tandel - člen
70
Veľká Čalomija
  (from: 05/11/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/11/2011 until: 10/13/2014)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011 Until: 09/19/2014
  (from: 10/14/2014 until: 10/13/2014)
Ing. Jozef Varta - člen
Hollého 12
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - člen
Soblahovská 57
Trenčín
  (from: 05/11/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - člen, štat.zástupca gen.riaditeľa
Soblahovská 56
Trenčín
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Giovanna Moschetto - Member of the Board of Directors
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
From: 12/22/2021
  (from: 02/18/2022)
Karsten Ejvind Winther - Chairman of the Board of Directors
Via Brentasecca 61
Saonara 350 20
Talianska republika
From: 07/07/2022
  (from: 04/03/2024)
Giordano Albertazzi - Chairman of the Board of Directors
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/30/2018 Until: 07/06/2022
  (from: 09/08/2022 until: 09/07/2022)
Giordano Albertazzi - Chairman of the Board of Directors
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/30/2018
  (from: 05/08/2018 until: 12/20/2021)
Giordano Albertazzi - Chairman of the Board of Directors
Ladbroke Road 37
Londýn W11 3PD
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/30/2018
  (from: 12/21/2021 until: 09/07/2022)
Giordano Albertazzi
Via V Sicilliani 72
Milano
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Pod Párovcami 1317/58
Piešťany 921 01
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2001)
Giordano Albertazzi - člen
Via V Sicilliani 72
Milano
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Pod Párovcami 1317/58
Piešťany 921 01
Until: 06/06/2002
  (from: 06/21/2001 until: 07/28/2002)
Bruno Baroncini - člen
V.Bachelet N.21
Conegliano (TV)
Taliansko
From: 05/17/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/10/2010)
Bruno Baroncini - člen
V.Bachelet N.21
Conegliano (TV)
Taliansko
From: 05/17/2007 Until: 12/01/2009
  (from: 08/11/2010 until: 08/10/2010)
Kevin Brady - člen predstavenstva
Via Silvio Pellico 49
Abano Terme (PD)
Talianska republika
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 12/03/2020)
Kevin Brady - člen predstavenstva
Via Silvio Pellico 49
Abano Terme (PD)
Talianska republika
From: 06/01/2016 Until: 09/07/2020
  (from: 12/04/2020 until: 12/03/2020)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Königstein D-61462
Spolková republika Nemecko
From: 08/06/2003 Until: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
Königstein D-61462
Spolková republika Nemecko
From: 08/06/2003
  (from: 11/06/2003 until: 08/27/2008)
Anton Conrad - člen predstavenstva
Sellenburen 37
Stallikon 8143
Švajčiarska konfederácia
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 11/16/2016)
Anton Conrad - člen predstavenstva
Sellenburen 37
Stallikon 8143
Švajčiarska konfederácia
From: 06/01/2016 Until: 10/31/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/16/2016)
Oliver Henri Delage - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Zelená Voda 1972/1
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/29/1996 until: 07/21/1998)
Oliver Henri Delage - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Zelená Voda 1972/1
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/22/1998 until: 10/19/1999)
Lars Olov Forsgren - predseda predstavenstva
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 05/07/2018)
Lars Olov Forsgren - predseda predstavenstva
The Garden House, Forest Crescent
Ashtead, Surrey KT21 1JU
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/01/2016 Until: 03/29/2018
  (from: 05/08/2018 until: 05/07/2018)
Roger Chamaux
11 Rue Jean Monnet 02000
Laon
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2001)
Roger Chamaux - člen
11 Rue Jean Monnet
Laon 02 000
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
16
Kálnica 916 37
Until: 06/06/2002
  (from: 06/21/2001 until: 07/28/2002)
RNDr. Ivan Křivánek - člen
124
Jinačovice
Česká republika
  (from: 01/14/1994 until: 05/10/1995)
Michael Allan Lucas - člen
Vendevagen 12
Lidingo 181 31
Švédsko
From: 05/17/2007 Until: 04/08/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Michael Allan Lucas - člen
Vendevagen 12
Lidingo 181 31
Švédsko
From: 05/17/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/27/2008)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
From: 10/31/2016
  (from: 11/17/2016 until: 12/20/2021)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
From: 10/31/2016
  (from: 12/21/2021 until: 02/17/2022)
Giovanna Moschetto - člen predstavenstva
Via Mafalda di Savoia 65
Rovigo 45 100
Talianska republika
From: 10/31/2016 Until: 10/31/2021
  (from: 02/18/2022 until: 02/17/2022)
Steven Lindsey Nicholls - predseda predstavenstva
PO Box 17034
Dubaj
Spojené arabské emiráty
From: 09/19/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Steven Lindsey Nicholls - predseda predstavenstva
PO Box 17034
Dubaj
Spojené arabské emiráty
From: 09/19/2014
  (from: 10/14/2014 until: 06/01/2016)
Bretislav Sklenak - člen
Via Codogno P., 3-b3 2
Piove di Sacco 350 28
Taliansko
From: 06/06/2002 Until: 04/03/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Bretislav Sklenak - člen
Via Codogno P., 3-b3 2
Piove di Sacco 350 28
Taliansko
From: 06/06/2002
  (from: 07/29/2002 until: 07/16/2007)
Martin Staples - člen
residence in the Slovak Republic :
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (from: 07/22/1998 until: 10/19/1999)
Martin Staples - člen
residence in the Slovak Republic :
Pod Párovcami 1348/21
Piešťany
  (from: 01/29/1996 until: 07/21/1998)
Valter Taranzano - člen
residence in the Slovak Republic :
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
Until: 06/06/2002
  (from: 10/02/2000 until: 07/28/2002)
Kati Teer - člen
Zájnáthegyi út. 20
Piliscaba 2081
Maďarsko
From: 03/26/2015
  (from: 04/22/2015 until: 06/01/2016)
Kati Teer - člen
Zájnáthegyi út. 20
Piliscaba 2081
Maďarsko
From: 03/26/2015 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/25/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/11/2011 until: 05/10/2011)
George Varmuza
Kahlenberger Strasse 47c
Wien 1190
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Piešťanská 1202
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 05/28/2001 until: 06/20/2001)
George Varmuza - člen, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa
residence in the Slovak Republic :
Hlavná ulica 54
Bratislava
  (from: 07/22/1998 until: 10/19/1999)
George Varmuza - predseda a gen. riaditeľ
residence in the Slovak Republic :
Hlboká cesta 966/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (from: 04/01/1997 until: 07/01/1997)
George Varmuza - predseda a gen.riaditeľ
residence in the Slovak Republic :
Hlavná ulica 54
Bratislava
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/1998)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Kahlenberger Strasse 47c
Wien 1190
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
16
Kálnica 916 37
  (from: 06/21/2001 until: 07/28/2004)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
1016
Kálnica 916 37
  (from: 07/29/2004 until: 10/04/2005)
George Varmuza - predseda, generálny riaditeľ
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 10/05/2005 until: 05/24/2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Until: 04/24/2006
  (from: 05/25/2006 until: 05/24/2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
Zelená 887/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/25/2006
  (from: 05/25/2006 until: 08/18/2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
36
Čachtice 916 21
From: 04/25/2006
  (from: 08/19/2006 until: 10/31/2006)
George Varmuza - predseda predstavenstva
Sand Castle RD 1209
Sanibel 339 57
Florida USA
residence in the Slovak Republic :
Turecká 2547/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/25/2006
  (from: 11/01/2006 until: 05/10/2011)
Karsten Ejvind Winther - Chairman of the Board of Directors
Hambrosgade 8
Kodaň 1562
Dánske kráľovstvo
From: 07/07/2022
  (from: 09/08/2022 until: 04/02/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 05/11/2011)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva - generálny riaditeľ samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/31/2000 until: 05/10/2011)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/20/1999 until: 01/30/2000)
V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení každý samostatne títo členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa.
  (from: 10/08/1997 until: 10/19/1999)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/02/1997 until: 10/07/1997)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení samostatne členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia gen. riaditeľa.
  (from: 04/01/1997 until: 07/01/1997)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení členovia predstavenstva: generálny riaditeľ, štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa. V zmysle podpisového poriadku spoločnosti sú v určenom rozsahu oprávnené podpisovať a spoločnosť zaväzovať aj ďalšie, týmto podpisovým poriadkom, určené osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/22/1992 until: 01/28/1996)
Procuration: 
Ing. Mária Steiningerová
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 10/30/2014
  (from: 10/30/2014 until: 06/01/2016)
Ing. Mária Steiningerová
Piaristická 6687/2A
Trenčín 911 01
From: 10/30/2014 Until: 05/31/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
V mene spoločnosti koná prokurista spoločne s jedným členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis a funkciu a prokurista pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 10/30/2014 until: 06/01/2016)
Capital: 
15 963 409,92 EUR Paid up: 15 963 409,92 EUR
  (from: 04/17/2014)
16 036 821,76 EUR Paid up: 16 036 821,76 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 04/16/2014)
483 036 800 Sk Paid up: 483 036 800 Sk
  (from: 11/06/2003 until: 08/06/2009)
343 036 800 Sk
  (from: 10/20/1999 until: 11/05/2003)
143 036 800 Sk
  (from: 04/01/1997 until: 10/19/1999)
250 314 400 Sk
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
321 830 800 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 01/28/1996)
357 592 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 10/26/1994)
Shares: 
Number of shares: 1202064
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13,28 EUR
  (from: 04/17/2014)
Number of shares: 1207592
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13,28 EUR
  (from: 04/11/2013 until: 04/16/2014)
Number of shares: 1207592
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 13,28 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 04/10/2013)
Number of shares: 1207592
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 11/06/2003 until: 08/06/2009)
Number of shares: 857592
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 01/31/2000 until: 11/05/2003)
Number of shares: 857592
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 10/20/1999 until: 01/30/2000)
Number of shares: 357592
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 04/01/1997 until: 10/19/1999)
Number of shares: 357592
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 700 Sk
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Number of shares: 357592
Type: na majiteľa
Nominal value: 900 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 01/28/1996)
Number of shares: 346851
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 10/26/1994)
Number of shares: 10741
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 10/26/1994)
Supervisory board: 
Andrej Kšinan
Budovateľská 1798/35
Topoľčany 955 01
From: 09/22/2021
  (from: 12/21/2021)
Katarína Benková
Bošáca 339
Bošáca 913 07
From: 04/11/2024
  (from: 05/31/2024)
Ing. Denisa Balažovjechová
Dolná Súča 879
Dolná Súča 913 32
From: 03/28/2014
  (from: 04/17/2014 until: 06/01/2016)
Ing. Denisa Balažovjechová
Dolná Súča 879
Dolná Súča 913 32
From: 03/28/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Jozef Benko
51
Zemianske Podhradie 913 08
From: 04/08/2014
  (from: 04/16/2014 until: 04/07/2019)
Jozef Benko
51
Zemianske Podhradie 913 08
From: 04/08/2014 Until: 04/07/2019
  (from: 04/08/2019 until: 04/07/2019)
Ing. Oľga Bitárová - člen
Drietoma
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Juraj Borovský - predseda
Hviezdoslavova 11
Stará Turá
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Boris Capák
Juraja Kréna 359/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/01/2018
  (from: 08/03/2018 until: 12/20/2021)
Boris Capák
Juraja Kréna 359/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/01/2018 Until: 09/21/2021
  (from: 12/21/2021 until: 12/20/2021)
Ing. Ján Dugát - člen
A. Hlinku 59/91
Piešťany
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Ing. Adrián Endel - predseda
Piešťanská 22
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Alberto Gentile - člen
Pod Párovcami 21
Piešťany 921 01
Until: 06/06/2002
  (from: 09/06/2001 until: 07/28/2002)
Miroslava Hanšutová
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 08/02/2018)
Miroslava Hanšutová
Holubyho 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 08/03/2018 until: 08/02/2018)
Jaroslav Haruštiak - člen
Hrušové 1013
Bzince pod Javorinou
  (from: 10/02/2000 until: 04/22/2005)
Jaroslav Haruštiak - člen
Hrušové 1013
Bzince pod Javorinou
Until: 02/10/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Ing. Pavol Haško - člen
Letná 6
Piešťany
  (from: 01/29/1996 until: 10/19/1999)
Ing. Pavol Haško - člen
Letná 6
Piešťany
  (from: 10/20/1999 until: 10/01/2000)
Ing. Pavol Haško - overovateľ
Letná 6
Piešťany
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Pavol Haško - podpredseda
Letná 6
Piešťany
  (from: 01/14/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Igor Chovan - člen
Podtatranského 6
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Wilsonova 1
Bratislava 811 06
From: 03/26/2015
  (from: 04/22/2015 until: 06/01/2016)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Wilsonova 1
Bratislava 811 06
From: 03/26/2015 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Renata Maria Anna Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
From: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 10/31/2011)
Renata Maria Anna Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
From: 05/20/2008 Until: 10/24/2011
  (from: 11/01/2011 until: 10/31/2011)
Ivana Jurovicová
Kríž nad Váhom 149
Považany 916 26
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 08/02/2018)
Ivana Jurovicová
Kríž nad Váhom 149
Považany 916 26
From: 06/01/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 08/03/2018 until: 08/02/2018)
Ing. Eduard Kočiský
Heydukova 23/2148
Bratislava 811 08
From: 02/11/2005
  (from: 04/23/2005 until: 09/22/2009)
Ing. Eduard Kočiský
Heydukova 23/2148
Bratislava 811 08
From: 02/11/2005 Until: 02/05/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Milan Kolník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 06/01/2016)
Ing. Rudolf Kolník - člen
Kukučínova 47
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Milan Koník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 04/07/2019)
Milan Koník
Piešťanská 1215/60
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/01/2016 Until: 04/07/2019
  (from: 04/08/2019 until: 04/07/2019)
Juraj Kostelný
Hurbanova 143/54
Stará Turá 916 01
From: 02/11/2005
  (from: 04/23/2005 until: 06/04/2008)
Juraj Kostelný
Hurbanova 143/54
Stará Turá 916 01
From: 02/11/2005 Until: 02/07/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Ing. Tibor Kvasňovský , CSc. - člen
409
Kálnica 916 37
  (from: 05/28/2001 until: 09/05/2001)
Slavomír Lacko - člen
Tematínska 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/27/1994 until: 05/10/1995)
Ing. Slavomír Lacko - tajomník
Tematínska 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 12/22/2021
  (from: 02/18/2022 until: 10/06/2023)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 12/22/2021 Until: 07/20/2023
  (from: 10/07/2023 until: 10/06/2023)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 02/17/2022)
Robert Lukačeňa
Za mlynom 10574/30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 06/01/2016 Until: 06/01/2021
  (from: 02/18/2022 until: 02/17/2022)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/04/2012
  (from: 06/13/2012 until: 10/13/2014)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/04/2012 Until: 09/04/2014
  (from: 10/14/2014 until: 10/13/2014)
William Donald MacDougall Lyall
Appleford Rouad, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/12/2012)
Miroslav Magál - člen
Škultétyho 12
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/02/2000 until: 04/22/2005)
Miroslav Magál - člen
Škultétyho 12
Nové Mesto nad Váhom
Until: 02/10/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Dpt. Ján Maľa - člen
ul. ČSA 135
Očová
  (from: 06/18/1993 until: 01/28/1996)
Patrik Mihalik
B. Smetanu 17
Trnava 917 08
From: 07/01/2018
  (from: 08/03/2018 until: 04/07/2019)
Patrik Mihalik
B. Smetanu 17
Trnava 917 08
From: 07/01/2018 Until: 04/07/2019
  (from: 04/08/2019 until: 04/07/2019)
Ing. Marek Mišaga - člen
Pod Párovcami 4757/25
Piešťany 921 01
From: 06/30/2004
  (from: 04/12/2007 until: 08/10/2009)
Ing. Marek Mišaga - člen
Pod Párovcami 4757/25
Piešťany 921 01
From: 06/30/2004 Until: 04/29/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ing. Marek Mišaga - člen
Záhonok 873/13
Zvolen 960 01
From: 06/30/2004
  (from: 07/29/2004 until: 04/11/2007)
Branislav Moško
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
From: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/16/2014)
Branislav Moško
Liptovská 7478/1D
Trenčín 911 08
From: 03/22/2013 Until: 02/20/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Ing. Karol Oprchal
Malinovského 424
Čachtice
  (from: 04/01/1997 until: 10/19/1999)
Ing. Karol Oprchal - člen
Malinovského 424
Čachtice
  (from: 10/20/1999 until: 10/01/2000)
Ing. Miroslav Otčenáš
A.Hlinku 18/28
Piešťany
From: 08/06/2003
  (from: 11/06/2003 until: 07/28/2004)
Ing. Miroslav Otčenáš
A.Hlinku 18/28
Piešťany
From: 08/06/2003 Until: 05/20/2004
  (from: 07/29/2004 until: 07/28/2004)
Ing. Patrik Sapák
Armádna 1656/9
Trenčín - Kubra 911 01
From: 02/08/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/22/2009)
Ing. Patrik Sapák
Armádna 1656/9
Trenčín - Kubra 911 01
From: 02/08/2008 Until: 03/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Michael K. Shannon
Bernoldweg 10
Zug 6300
Švajčiarska konfederácia
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/01/2016)
Michael K. Shannon
Bernoldweg 10
Zug 6300
Švajčiarska konfederácia
From: 05/04/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Ing. Jozef Skovajsa - člen
Soblahovská 16
Trenčín
  (from: 10/27/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Jozef Skovajsa - overovateľ
Soblahovská 16
Trenčín
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Prof.Ing. František Slanina , CSc. - predseda
Lesnícka 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
Martin Staples
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
From: 06/09/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2010)
Martin Staples
Orechový rad 2350/1
Bratislava 2 - Ružinov 821 05
From: 06/09/2009 Until: 04/12/2010
  (from: 08/11/2010 until: 08/10/2010)
Ing. Milan Šesták
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
From: 05/13/2010
  (from: 08/11/2010 until: 04/10/2013)
Ing. Milan Šesták
Saratovská 7388/1B
Trenčín 911 08
From: 05/13/2010 Until: 03/22/2013
  (from: 04/11/2013 until: 04/10/2013)
Ing. Svetoslav Šimonfy
Dr. I. Markoviča 10/2087
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/08/2014
  (from: 04/16/2014 until: 05/31/2016)
Ing. Svetoslav Šimonfy
Dr. I. Markoviča 10/2087
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/08/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/01/2016 until: 05/31/2016)
Ing. Svetoslav Šimonfy
I. Markoviča 2087/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/08/2009
  (from: 09/23/2009 until: 04/15/2014)
Ing. Svetoslav Šimonfy
I. Markoviča 2087/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/08/2009 Until: 04/08/2014
  (from: 04/16/2014 until: 04/15/2014)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/25/2006
  (from: 05/25/2006 until: 05/10/2011)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/25/2006 Until: 04/18/2011
  (from: 05/11/2011 until: 05/10/2011)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/11/2011 until: 03/10/2015)
Ing. Peter Šimovec
Dibrovova 836/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/18/2011 Until: 02/27/2015
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
František Šprlák
42
Podolie 916 22
From: 04/08/2009
  (from: 09/23/2009 until: 04/15/2014)
František Šprlák
42
Podolie 916 22
From: 04/08/2009 Until: 04/08/2014
  (from: 04/16/2014 until: 04/15/2014)
Ing. Ivan Šupatík - člen
Dibrovova 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/27/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Ivan Šupatík - podpredseda
Dibrovova 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Ladislav Tandel - člen
70
Veľká Čalomija
  (from: 06/18/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 18
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/29/1996 until: 03/31/1997)
George Varmuza - predseda
Piešťanská 1202/44
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/20/1999 until: 10/01/2000)
Ing. Peter Vlčák - člen
Halalovka 12/63
Trenčín 911 01
From: 06/06/2002
  (from: 07/29/2002 until: 05/24/2006)
Ing. Peter Vlčák - člen
Halalovka 12/63
Trenčín 911 01
From: 06/06/2002 Until: 04/25/2006
  (from: 05/25/2006 until: 05/24/2006)
Ing. Ján Zimányi , CSc. - predseda
Pod Brezinou 2273/46
Trenčín
  (from: 04/01/1997 until: 10/19/1999)
Jozef Benko
Zemianske Podhradie 51
Zemianske Podhradie 913 07
From: 04/08/2019 Until: 04/07/2024
  (from: 05/31/2024 until: 05/30/2024)
Jozef Benko
Zemianske Podhradie 51
Zemianske Podhradie 913 07
From: 04/08/2019
  (from: 04/08/2019 until: 05/30/2024)
Paolo Gattagrisa
Via Rimini 40
Mogliano Veneto 310 21
Talianska republika
From: 07/21/2023
  (from: 10/07/2023)
Giordano Albertazzi - člen
via V Sicilliani 72
Miláno
Taliansko
  (from: 10/02/2000 until: 05/27/2001)
Renata Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
From: 08/06/2003
  (from: 11/06/2003 until: 08/27/2008)
Renata Jungo Brüngger - podpredseda
Eggweg 5
Horgen CH-8810
Švajčiarsko
From: 08/06/2003 Until: 05/20/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Bente Bundgaard-Antoine
Perowne Way 41
Puckeridge, Ware, Hertfordshire SG11 1TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2014
  (from: 10/14/2014 until: 06/01/2016)
Bente Bundgaard-Antoine
Perowne Way 41
Puckeridge, Ware, Hertfordshire SG11 1TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 09/19/2014 Until: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Franco Costa
Via Cracovia 3
Bologna 401 29
Talianska republika
From: 06/01/2016
  (from: 06/02/2016 until: 04/07/2019)
Franco Costa
Via Cracovia 3
Bologna 401 29
Talianska republika
From: 06/01/2016 Until: 04/07/2019
  (from: 04/08/2019 until: 04/07/2019)
William Donald McDougall Lyall - predseda
8 Appleford Road, Sutton Courtenay
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
From: 06/06/2002 Until: 05/17/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
William Donald McDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
From: 05/17/2007
  (from: 07/17/2007 until: 06/04/2012)
William Donald McDougall Lyall - predseda
8 Appleford Road, Sutton Courtenay
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
From: 06/06/2002
  (from: 07/29/2002 until: 07/16/2007)
William Donald McDougall Lyall
Appleford Road, Sutton Courtenay 8
Abingdon OX 14 4NQ
Anglicko
From: 05/17/2007 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Emil J. Muhr - podpredseda
Enzlinger Berg 11
63864 Gladbach
Spolková republika Nemecko
Until: 07/02/2003
  (from: 10/20/1999 until: 11/05/2003)
Emil J.Muhr - podpredseda
Enzlinger Berg 11
Gladbach 638 64
Spolková republika Nemecko
  (from: 01/29/1996 until: 10/19/1999)
Ing. Ivan Křivánek - člen
124
Jinačovice
Česká republika
  (from: 06/18/1993 until: 01/13/1994)
Peter Leo Byrne
Hauptstrasse 32
Konigstein 614 62
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/01/1997 until: 10/19/1999)
Peter Leo Byrne - člen
Hauptstrasse 32
61462 Konigstein
Spolková republika Nemecko
Until: 07/02/2003
  (from: 10/20/1999 until: 11/05/2003)
Bill Lyall - predseda
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
Until: 06/06/2002
  (from: 10/02/2000 until: 07/28/2002)
Bill Lyall - člen
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
  (from: 10/20/1999 until: 10/01/2000)
Bill Lyall - člen
Appleford Road Sutton
Courtengy Abingdon OX144NQ
Anglicko
  (from: 01/29/1996 until: 10/19/1999)
Other legal facts: 
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 298
  (from: 06/18/1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 05.05.1993. Stary spis: Sa 298
  (from: 10/27/1994)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 24.03.1994 o znížení základného imania spoločnosti z 321 830 800 Sk na 250 314 400 Sk. Stary spis: Sa 298
  (from: 05/11/1995)
Zmena stanov schválená na VZ dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 298
  (from: 01/29/1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.04.1996 schválilo zníženie základného imania na 143.026.800,-Sk Na tomto valnom zhromaždení bola schválená aj zmena stanov.
  (from: 04/01/1997)
Valné zhromaždenie (notárskou zápisnicou N 221/97, NZ 210/97 zo dňa 2.6.1997) schválilo nové znenie stanov.
  (from: 07/02/1997)
Dozorná rada dňa 22.6.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 07/22/1998)
Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 20.11.1997 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
  (from: 05/03/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998 schválilo zvýšenie základného imania zo 143.036.800 Sk na 343.036.800 Sk a zmenu stanov /notárska zápisnica N 689/98, Nz 658/98 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou/. Dozorná rada dňa 10.12.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 10/20/1999)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.06.1999 schválilo zmenu stanov ( notárska zápisnica N 312/99, Nz 292/99 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou ).
  (from: 01/31/2000)
Dozorná rada dňa 16.05.2000 rozhodla o zvolení člena predstavenstva a o zmenách v dozornej rade. Riadne valné zhromaždenie dňa 13.06.2000 rozhodlo o zvolení člena dozornej rady a schválilo zmeny v dozornej rade a predstavenstve, o ktorých rozhodla dozorná rada dňa 16.05.2000 (notárska zápisnica N 238/2000, Nz 213/2000 napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 16.06.2000).
  (from: 10/02/2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 24.10.2000 rozhodla o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2000 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (notárska zápisnica N 616/2000, NZ 578/2000).
  (from: 05/28/2001)
Riadne valné zhromaždenie (notáska zápisnica N 255/2001, NZ 239/2001 zo dňa 4.7.2001) schválilo zmenu obchodného mena z VUMA akciová spoločnosť na EMERSON akciová spoločnosť, nové úplné znenie stanov a.s., odstúpenie člena dozornej rady a zvolenie člena dozornej rady.
  (from: 09/06/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 06.06.2002 schválilo nové znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 291/02, Nz 271/02 zo dňa 10.06.2002).
  (from: 07/29/2002)
Rozhodnutie o zvýšení základného imania, dodatok č. 1 k stanovám prijatý na valnom zhromaždení dňa 6.8.2003, notárska zápisnica č. N 419/2003, Nz 67612/2003 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 11/06/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.02.2015 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Regal Beloit Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 48 029 360, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:31248/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 27.02.2015) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 03/07/2015)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 17.05.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou Emerson a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 411 606, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:65/R a kupujúcim - spoločnosťou Branson Ultrasonics, a.s., so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 123 173, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.:10695/R, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.06.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 06/02/2016)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person