Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  38/T

Business name: 
AGROKONTAKT, v.o.s. v likvidácii
  (from: 02/24/2003 until: 09/30/2014)
AGROKONTAKT, v.o.s.
  (from: 09/13/1990 until: 02/23/2003)
Registered seat: 
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 09/13/1990 until: 09/30/2014)
Identification number (IČO): 
00 588 407
  (from: 09/13/1990)
Date of entry: 
09/13/1990
  (from: 09/13/1990)
Date of deletion: 
10/01/2014
  (from: 10/01/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2014)
Legal form: 
General partnership
  (from: 09/13/1990)
Objects of the company: 
1.sprostredkovanie, nákup a predaj poľnohospodárských výrobkov: zelenina; zemiaky; krmoviny; obilniny a ostatné poľnohospodárske produkty; zvierata
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
2.sprostredkovanie, nákup a predaj poľnohospodárskych potrieb: nové i opotrebované stroje a vozidlá; osivá a sadivá; prostriedky chemickej ochrany a výživy rastlín
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
3.sprostredkovanie, nákup a predaj: potravinárskych výrobkov a cukroviniek; alkoholických a nealkoholických nápojov
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
4.sprostredkovanie, nákup a predaj poľnohospodárskych usadlostí a objektov. Sprostredkovanie, nákup a predaj iných nehnuteľností
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
5.sprostredkovanie, nákup a predaj hutného a stavebného materiálu
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
6.sprostredkovanie, nákup a predaj iného materiálu vhodného pre poľnohospodárske, potravinárske a priemyselné využitie
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so strojmi a technologickými zariadeniami
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s osivami a sadivami
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so stavebným a hutným materiálom
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
sprostredkovanie obchodu s prostriedkami chemickej ochrany a výživy rastlín
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
sprostredkovanie, nákup a predaj špeciálnych olejov a mazadiel
  (from: 11/11/1993 until: 09/30/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/11/1993 until: 09/30/2014)
Partners: 
Ing. Jozef Mislovič
305
Kostolište
Slovak Republic
  (from: 09/13/1990 until: 04/10/1995)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
Slovak Republic
  (from: 09/13/1990 until: 04/10/1995)
Augustín Streďanský
Devínska Nová Ves, ul. 1.mája 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/13/1990 until: 04/10/1995)
Management body: 
spoločníci
  (from: 02/24/2003 until: 09/30/2014)
spoločníci
  (from: 04/11/1995 until: 02/23/2003)
spoločníci
  (from: 01/26/1993 until: 04/10/1995)
spoločníci
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
Ing. Jozef Mislovič
305
Kostolište
  (from: 01/26/1993 until: 04/10/1995)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 01/26/1993 until: 04/10/1995)
Augustín Streďanský
Devínska Nová Ves, ul. 1.mája 30
Bratislava
  (from: 01/26/1993 until: 04/10/1995)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 04/11/1995 until: 09/30/2014)
Ing. Marta Havlíková
Záhorácka 89
Malacky
  (from: 04/11/1995 until: 09/30/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 02/24/2003 until: 09/30/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obidvaja spoločníci, a to každý samostatne.
  (from: 04/11/1995 until: 02/23/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci spoločníci, a to každý samostatne.
  (from: 01/26/1993 until: 04/10/1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci traja spoločníci. Všetci traja sú oprávnení jednať menom spoločnosti navonok. Práva a povinnosti prijaté jedným spoločníkom oprávňujú a zaväzujú všetkých spoločníkov.
  (from: 09/13/1990 until: 01/25/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/09/2002
  (from: 02/24/2003)
 Liquidators:
Ing. Marta Havlíková
329
Kostolište
Until: 10/01/2014
  (from: 02/24/2003)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 109.1990 podľa §106g Zákona č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Doplnenie údajov: Dodatkom k spoločenskej zmluve z 2.7.1991 došlo k zmene obsahu čl. III spoločenskej zmluve z 10.9.1990 Stary spis: Sr 138
  (from: 09/13/1990 until: 09/30/2014)
Dodatkom k spoločenskej zmluve z 2. 7. 1991 došlo k zmene obsahu čl. III spoločenskej zmluve z 2. 7. 1990. Zmenou spoločenskej zmluvy z 15.12.1992 spoločníci ustanovenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti z 10.9.1990 vrátane zmien a doplnkov v zmysle § 76 ods. 2 prispôsobili Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sr 138
  (from: 01/26/1993 until: 09/30/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy Doplnkom zo dňa 28.2.1995. Stary spis: Sr 138
  (from: 04/11/1995 until: 09/30/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 09.12.2002 o zrušení spoločnosti formou likvidácie.
  (from: 02/24/2003 until: 09/30/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person