Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  76/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/30/2001)
Identification number (IČO): 
31 412 688
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (from: 02/05/1998)
výroba výrobkov biotechnických na báze cukru
  (from: 02/05/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/05/1998)
sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
  (from: 02/05/1998)
výroba tepelnej energie a elektrickej energie
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s osivami, krmivami
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktami
  (from: 02/05/1998)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
  (from: 02/05/1998)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s cukrom a balenými výrobkami
  (from: 02/05/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (from: 02/05/1998)
zámočníctvo
  (from: 02/05/1998)
kovoobrábanie
  (from: 02/05/1998)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/05/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/05/1998)
výroba inštalácií, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/05/1998)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/05/1998)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (from: 02/05/1998)
nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/05/1998)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 02/05/1998)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 02/05/1998)
výroba cukrovarníckych rezkov
  (from: 02/05/1998)
závodné stravovanie
  (from: 02/05/1998)
verejné stravovanie
  (from: 02/05/1998)
bufet
  (from: 02/05/1998)
ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania/
  (from: 02/05/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 07/01/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 07/01/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/1998)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1995)
Ing. Ivan Kardoš - predseda
Bezručova 9
Bratislava 811 09
  (from: 07/16/2001)
Ing. Pavel Kyselica - podpredseda
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/11/2000)
Ing. Richard Šulík - člen
Žilinská 56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000)
Ing. Michal Abelovič - člen
64
Hubice
  (from: 07/16/2001)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti,menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/1995)
Capital: 
170 837 000 Sk
  (from: 04/29/1992)
Shares: 
Number of shares: 170837
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/02/2001)
Supervisory board: 
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda
Komenského 2
Modra 900 01
  (from: 02/11/2000)
JUDr. Igor Mancel - člen
Andrusovova 10
Bratislava 851 01
  (from: 02/11/2000)
Ing. František Petrovský - člen
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000)
Ján Januška - člen
62
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 02/11/2000)
Achim Johann Otto Fölster - predseda
Dorfstrasse 31
Aukrug 246 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/11/2000)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Königslutter am Elm
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/20/2001)
Other legal facts: 
Zmeny vykonávané v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti osvečené notárskou zápisnicou č. N 85/93, Nz 70/93 zo dňa 2. 7. 1993. Stary spis: Sa 366
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 31.08.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 191/95, Nz 202/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 366
  (from: 12/08/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 145/97, NZ 123/97 zo dňa 05.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 02/05/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 79/98, NZ 63/98 zo dňa 31.03.1998/ rozhodlo o zmene stanov - úplné znenie.
  (from: 07/01/1998)
Valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Dozorná rada /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zmena adresy člena dozornej rady Jána Janušku.
  (from: 02/11/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 313/99, Nz 305/99 zo dňa 17.11.1999) schválilo zmenu stanov vydaním nových stanov a.s.
  (from: 01/02/2001)
Riadne valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 6.6.2000/ rozhodlo o zmene v dozornej rade. Zmena adresy predsedu dozornej rady Achima Johanna Otto Fölstera.
  (from: 03/20/2001)
Dozorná rada (zápisnica zo dňa 28.6.2001) rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 28.6.2001, na ktorom bol zvolený predseda.
  (from: 07/16/2001)
Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.9.2001 (notárska zápisnica N 274/01, Nz 274/01 zo dňa 25.9.2001).
  (from: 11/30/2001)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person