Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  76/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/30/2001)
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 11
  (from: 04/29/1992 until: 11/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 412 688
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (from: 02/05/1998)
výroba výrobkov biotechnických na báze cukru
  (from: 02/05/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/05/1998)
sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
  (from: 02/05/1998)
výroba tepelnej energie a elektrickej energie
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s osivami, krmivami
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktami
  (from: 02/05/1998)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
  (from: 02/05/1998)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s cukrom a balenými výrobkami
  (from: 02/05/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (from: 02/05/1998)
zámočníctvo
  (from: 02/05/1998)
kovoobrábanie
  (from: 02/05/1998)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/05/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/05/1998)
výroba inštalácií, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/05/1998)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/05/1998)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (from: 02/05/1998)
nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/05/1998)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 02/05/1998)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/05/1998)
veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 02/05/1998)
výroba cukrovarníckych rezkov
  (from: 02/05/1998)
závodné stravovanie
  (from: 02/05/1998)
verejné stravovanie
  (from: 02/05/1998)
bufet
  (from: 02/05/1998)
ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania/
  (from: 02/05/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 07/01/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 07/01/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/1998)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/1998)
výroba surového a rafinovaného cukru
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba 50% pol. melasy
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba rezkov 10% suš.
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba výrobkov biotechnologického charak- teru na báze cukru, poloproduktov cukrovarskej výroby /invert. sirup, glukóza/
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba tepelnej energie
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba elektrickej energie
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva obchodnú činnosť tuzemskú
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva zahranično-obchodnú činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva distribúciu osiva cukrovej repy, overovanie kvality odrôd a spolupracuje pri dovoze osiva
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riad. výr. procesov
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v technológii výroby cukru a cukrovej repy
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva opravárenskú činnosť a výrobu náhradných dielov
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva služby v doprave osobnej a nákladnej
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1995)
Managing board
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Ivan Kardoš - predseda
Bezručova 9
Bratislava 811 09
  (from: 07/16/2001)
Ing. Pavel Kyselica - podpredseda
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/11/2000)
Ing. Richard Šulík - člen
Žilinská 56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000)
Ing. Michal Abelovič - člen
64
Hubice
  (from: 07/16/2001)
Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda
Žižkova 24
Bratislava 811 02
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda
Žižkova 24
Bratislava 811 02
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Jozef Frohn
Mayerova 404/27
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Galan - predseda
Dohnányho 3
Bratislava 821 08
  (from: 02/11/2000 until: 07/15/2001)
Ing. Otto Hudec - podpredseda
Hodžova 46
Trenčín 911 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Stanislav Jakubík
Clementisova 4
Trenčín 911 01
  (from: 08/14/1995 until: 12/07/1995)
Ing. Stanislav Jakubík - člen
Clementisova 4
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 08/13/1995)
Ing. Stanislav Jakubík - člen predstavenstva
Clementisova 4/663
Trenčín 911 01
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
prof. Ing. Ján Jech , CSc.
Banská 2
Nitra 949 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
prof. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva
Banská 2
Nitra 949 09
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
František Kováč - predseda predstavenstva
Družstevná 49
Solčany 956 17
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Milan Križan - člen
Centrum I 3374
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Pavel Kyselica - predseda
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Pavol Kyselica - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Dušan Maček - člen predstavenstva
Gagarinova 50
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/11/2000 until: 07/15/2001)
Jozef Mönnich - podpredseda
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Rehora , CSc. - člen predstavenstva
Jánošíkova 8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Michal Sahulčík - člen predstavenstva
457
Rybany 956 36
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Rudolf Stránsky
Majerová 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Pavel Šeben - podpredseda
Jazmínová 2
Zvolen 960 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Miroslav Šuba
Gercenova 7
Bratislava 851 01
  (from: 08/14/1995 until: 12/07/1995)
Ing. Richard Šulík
Žilinská 56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Jozef Tóth - člen
Metodova 70
Nitra 949 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Alojz Urbanec
Tranovského 16
Bratislava 841 02
  (from: 01/31/1994 until: 08/13/1995)
Pavol Záhymský
Púpavova 51
Bratislava 841 04
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti,menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/1995)
Oprávnení sú podpisovať všetci členovia pred- stavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpi- sujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Capital: 
170 837 000 Sk
  (from: 04/29/1992)
Shares: 
Number of shares: 170837
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/02/2001)
Number of shares: 170837
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/08/1995 until: 01/01/2001)
Number of shares: 170837
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Number of shares: 165558
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Number of shares: 5279
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Supervisory board: 
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda
Komenského 2
Modra 900 01
  (from: 02/11/2000)
JUDr. Igor Mancel - člen
Andrusovova 10
Bratislava 851 01
  (from: 02/11/2000)
Ing. František Petrovský - člen
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000)
Ján Januška - člen
62
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 02/11/2000)
Ing. Anna Barančíková - podpredseda
490
Trenčianska Turná
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Ján Bernát - predseda
Bodvianska 21
Bratislava 821 07
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Katarína Hegerová - predseda
Mníšna 496
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Oto Hudec - člen
Hodžova 46
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Igor Chochol - podpredseda
Belinského 15
Bratislava 851 01
  (from: 12/08/1995 until: 02/04/1998)
Ján Januška
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Anna Kalinová - člen
Vajanského 1368/12
Zvolen 960 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Karol Lopatka - člen
Martina Benku 26
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Dušan Maček - predseda
Gagarinova 50
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Anton Marko - člen
Gen. Ľud. Svobodu 3
Trenčín 911 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Peter Mikuš
Matúšova 36
Bratislava 811 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Peter Mikuš - predseda
Matúšova 36 A
Bratislava 811 01
  (from: 02/05/1998 until: 06/30/1998)
Ing. Marián Mokoš - člen
Hviezdoslavova 2159/2
Topoľčany 955 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Jozef Monnich - podpredseda
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Jozef Mönnich
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. František Petrovský
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Rehora , CSc. - podpredseda
Jánošíkova 8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Michal Sahulčík
457
Rybany 956 35
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Dr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 847/2
Modra 900 01
  (from: 12/08/1995 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Škutil - podpredseda
Údolná 11
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 06/30/1998)
Achim Johann Otto Fölster - predseda
Dorfstrasse 31
Aukrug 246 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/11/2000)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Königslutter am Elm
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/20/2001)
Maurice Luis Auguste Rossin - člen
Allé des Soudanes 12
Louveciennes 784 30
Francúzsko
  (from: 02/11/2000 until: 03/19/2001)
Other legal facts: 
Zmeny vykonávané v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti osvečené notárskou zápisnicou č. N 85/93, Nz 70/93 zo dňa 2. 7. 1993. Stary spis: Sa 366
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 31.08.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 191/95, Nz 202/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 366
  (from: 12/08/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 145/97, NZ 123/97 zo dňa 05.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 02/05/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 79/98, NZ 63/98 zo dňa 31.03.1998/ rozhodlo o zmene stanov - úplné znenie.
  (from: 07/01/1998)
Valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Dozorná rada /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zmena adresy člena dozornej rady Jána Janušku.
  (from: 02/11/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 313/99, Nz 305/99 zo dňa 17.11.1999) schválilo zmenu stanov vydaním nových stanov a.s.
  (from: 01/02/2001)
Riadne valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 6.6.2000/ rozhodlo o zmene v dozornej rade. Zmena adresy predsedu dozornej rady Achima Johanna Otto Fölstera.
  (from: 03/20/2001)
Dozorná rada (zápisnica zo dňa 28.6.2001) rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 28.6.2001, na ktorom bol zvolený predseda.
  (from: 07/16/2001)
Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.9.2001 (notárska zápisnica N 274/01, Nz 274/01 zo dňa 25.9.2001).
  (from: 11/30/2001)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person