Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  87/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VIPO a. s.
  (from: 03/23/1992)
Registered seat: 
gen. Svobodu 1069/4
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 409 911
  (from: 03/23/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/23/1992)
Objects of the company: 
výskum a vývoj
  (from: 10/20/1993)
výroba obuvi
  (from: 10/20/1993)
výroba tovaru z kože a podobných hmôt
  (from: 10/20/1993)
výroba textilných a kožiarskych pomocných prípravkov
  (from: 10/20/1993)
výroba usní
  (from: 10/20/1993)
výroba kozmetických výrobkov a polotovarov
  (from: 10/20/1993)
spracovanie plastov
  (from: 10/20/1993)
výroba lepidiel
  (from: 10/20/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 10/20/1993)
výroba účelových strojov a zariadení
  (from: 10/20/1993)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 10/20/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
  (from: 10/20/1993)
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 10/20/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/20/1993)
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo a výskum trhu
  (from: 10/20/1993)
výroba elektrických strojov a prístrojov, ich montáž a servis
  (from: 10/20/1993)
výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky a servis
  (from: 10/20/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 10/20/1993)
výroba gumových výrobkov
  (from: 09/13/2002)
výroba biopolymérnych látok
  (from: 09/13/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2001)
Ing. Miroslav Klabník - podpredseda predstavenstva
Rozkvet 2077/16
Považská Bystrica 017 01
From: 04/29/2002
  (from: 09/13/2002)
Ing. Leopold Duchovič , CSc. - predseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Ing. Jaroslav Švorec - člen predstavenstva
Horná 1051/1
Partizánske 958 01
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 06/13/2001)
Capital: 
64 808 000 Sk
  (from: 06/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 64808
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2001)
Supervisory board: 
Ing. Milan Naňák - predseda dozornej rady
Zámocká 11/12
Ilava - Klobušice 019 01
From: 05/03/2002
  (from: 06/15/2004)
Ing. Jozef Vacval - člen
Vajanského 802/3
Chynorany 956 33
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Ing. Vladimír Riedel - člen
Požiarna 1637/1
Púchov 020 01
From: 05/11/2004
  (from: 06/15/2004)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 25.04.1996 na valnom zhromaždení.
  (from: 02/14/1997)
Valné zhromaždenie dňa 24.04.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (from: 08/01/1997)
7. valné zhromaždenie dňa 28.4.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady.
  (from: 01/28/2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 9.12.1999 schválila uvoľnenie Ing. M. Chromeka z funkcie člena predstavenstva a zvolila nového člena predstavenstva. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 9.12.1999 zvolilo nového predsedu predstavenstva.
  (from: 08/30/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 6.4.2000 (notárska zápisnica N 26/2000, NZ 26/2000 zo dňa 6.4.2000).
  (from: 04/18/2001)
Valné zhromaždenie dňa 29.3.2001 schválilo zmenu dozornej rady. Dozorná rada spoločnosti na zasadnutí dňa 29.3.2001 schválila zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 06/13/2001)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 29.4.2002 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a.s. Valné zhromaždenie dňa 3.5.2002 rozhodlo o zmene stanov a.s. prijatím úplného znenia stanov a.s. a zmenu členov dozornej rady a.s. (notárska zápisnica NZ 156/2002 zo dňa 3.5.2002).
  (from: 09/13/2002)
Zmena dozornej rady spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.4.2003
  (from: 06/03/2003)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person