Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  87/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VIPO a. s.
  (from: 03/23/1992)
Registered seat: 
gen. Svobodu 1069/4
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 409 911
  (from: 03/23/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/23/1992)
Objects of the company: 
výskum a vývoj
  (from: 10/20/1993)
výroba obuvi
  (from: 10/20/1993)
výroba tovaru z kože a podobných hmôt
  (from: 10/20/1993)
výroba textilných a kožiarskych pomocných prípravkov
  (from: 10/20/1993)
výroba usní
  (from: 10/20/1993)
výroba kozmetických výrobkov a polotovarov
  (from: 10/20/1993)
spracovanie plastov
  (from: 10/20/1993)
výroba lepidiel
  (from: 10/20/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 10/20/1993)
výroba účelových strojov a zariadení
  (from: 10/20/1993)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 10/20/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
  (from: 10/20/1993)
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 10/20/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/20/1993)
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo a výskum trhu
  (from: 10/20/1993)
výroba elektrických strojov a prístrojov, ich montáž a servis
  (from: 10/20/1993)
výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky a servis
  (from: 10/20/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 10/20/1993)
výroba gumových výrobkov
  (from: 09/13/2002)
výroba biopolymérnych látok
  (from: 09/13/2002)
Riešenie výskumných a vývojových úloh, predaj výsledkov riešení a výroba v oblasti: - obuvi, galantérie, obuvníckych polotovarov - koželužských technológii, spracovania odpadov, usni biopolymérov a kozmetických prípravkov - spracovania a modifikácii polymérov, výroba lepidiel - elektronických a elektrických systémov, ich montáž a servis - strojov a zariadení - poskytovania inžiniersko-poradenských služieb a služieb obyvateľstvu - obuvníckeho a kožiarskeho skúšobníctva - poskytovanie výskumných, vývojových a výrobných kapacít pre iné odvetvia.
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Maloobchodná, obchodná a zahranično-obchodná činnosť.
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 10/20/1993 until: 04/17/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2001)
Managing board
  (from: 03/23/1992 until: 06/12/2001)
Ing. Miroslav Klabník - podpredseda predstavenstva
Rozkvet 2077/16
Považská Bystrica 017 01
From: 04/29/2002
  (from: 09/13/2002)
Ing. Leopold Duchovič , CSc. - predseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Ing. Jaroslav Švorec - člen predstavenstva
Horná 1051/1
Partizánske 958 01
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Ing. Leopold Duchovič , CSc - člen predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
  (from: 08/30/2000 until: 06/12/2001)
Ing. Leopold Duchovič , CSc - podpredseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
  (from: 06/13/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Leopold Duchovič , CSc - predseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
  (from: 02/14/1997 until: 08/29/2000)
Ing. Leopold Duchovič , CSc - predseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
  (from: 09/13/2002 until: 06/02/2003)
Ing. Leopold Duchovič , CSc. - podpredseda predstavenstva
Puškinova 1249/67
Partizánske 958 03
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Leopold Duchovič , CSc. - predseda
Puškinová 1249/67
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Ing. Andrej Franko - predseda predstavenstva
Rozkvet 2033/71-62
Považská Bystrica 017 01
  (from: 08/30/2000 until: 04/17/2001)
Ing. Marián Gál - člen
Engelsová 2296
Topoľčany 955 01
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Miroslav Chromek - člen
Komenského 1643
Púchov 020 01
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Miroslav Chromek - člen predstavenstva
Komenského 1643
Púchov 020 01
  (from: 02/14/1997 until: 08/29/2000)
Ing. Miroslav Chromek - predseda predstavenstva
Riečna 63/43
Púchov 020 01
Until: 04/29/2002
  (from: 04/18/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Jehlár , CSc. - člen
Veľká Okružná 1103/71
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Ing. František Krajča - člen
Fr. Kráľa 20
Bratislava 800 00
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
JUDr. Ing. Jozef Majský - člen
Budatínska 33
Bratislava 800 00
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Anton Porubský - člen
Čs. parašutistov 17
Bratislava 830 30
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Ing. Štefan Rosina - predseda predstavenstva
Vodárenská 1243/6
Púchov 020 01
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Jaroslav Švorec - člen
Horná 1051/1
Partizánske 958 01
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Jaroslav Švorec - člen predstavenstva
Horná 1051/1
Partizánske 958 01
  (from: 02/14/1997 until: 06/02/2003)
Ing. Jaroslav Švorec - podpredseda
Horná 1051/1
Partizánske 958 03
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 06/13/2001)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  (from: 03/23/1992 until: 06/12/2001)
Capital: 
64 808 000 Sk
  (from: 06/01/1993)
64 808 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 05/31/1993)
Shares: 
Number of shares: 64808
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2001)
Number of shares: 64808
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/21/1995 until: 06/12/2001)
Number of shares: 62864
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 09/20/1995)
Number of shares: 1944
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 09/20/1995)
Supervisory board: 
Ing. Milan Naňák - predseda dozornej rady
Zámocká 11/12
Ilava - Klobušice 019 01
From: 05/03/2002
  (from: 06/15/2004)
Ing. Jozef Vacval - člen
Vajanského 802/3
Chynorany 956 33
From: 04/01/1992
  (from: 06/03/2003)
Ing. Vladimír Riedel - člen
Požiarna 1637/1
Púchov 020 01
From: 05/11/2004
  (from: 06/15/2004)
Ing. Andrej Franko
Rozkvet 2033/71-62
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/18/2001 until: 06/12/2001)
Ing. Vladimír Fraňo
Námestie Slobody 1404
Púchov 020 01
  (from: 02/14/1997 until: 07/31/1997)
Ing. Štefan Lobotka - člen
Veľká Okružná 1103/71
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Ing. Milan Naňák - podpredseda dozornej rady
Zámocká 11/12
Ilava - Klobušice 019 01
From: 05/03/2002
  (from: 09/13/2002 until: 06/14/2004)
Ing. Peter Novosad
Komenského 1643/17
Púchov 020 01
  (from: 01/28/2000 until: 06/12/2001)
Ing. Peter Novosad - podpredseda
Komenského 1643/17
Púchov 020 01
Until: 05/03/2002
  (from: 06/13/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Ostrica - predseda
Studenohorská 1
Bratislava 843 01
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Ing. Štefan Prekop
Komenského 1626/3
Púchov 020 01
  (from: 02/14/1997 until: 07/31/1997)
Ing. Štefan Prekop
Komenského 1626/3
Púchov 020 01
  (from: 01/28/2000 until: 04/17/2001)
Ing. Štefan Prekop - predseda dozornej rady
ul. Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 05/03/2002 Until: 04/24/2003
  (from: 09/13/2002 until: 06/02/2003)
JUDr. František Skácel - člen
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava 830 03
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Ing. Vladimír Somora
Okružná 1419/4
Púchov 020 01
  (from: 08/01/1997 until: 01/27/2000)
Ing. Michal Štubňa - predseda
237
Nimnica 020 71
Until: 05/03/2002
  (from: 06/13/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Michal Štubňa - predseda dozornej rady
237
Nimnica 020 71
From: 04/24/2003
  (from: 06/03/2003 until: 06/14/2004)
Ing. Michal Štubňa - predseda dozornej rady
237
Nimnica 020 71
From: 04/24/2003 Until: 05/11/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
Ing. Vladimír Taraba
Okružná 1420/10
Púchov 020 01
  (from: 08/01/1997 until: 01/27/2000)
Ing. Jozef Vacval
Veľká Okružná 1103/71
Partizánske 958 01
  (from: 02/14/1997 until: 06/12/2001)
Ing. Jozef Vacval - člen
Vajanského 802/3
Chynorany 956 33
  (from: 06/13/2001 until: 06/02/2003)
Ing. Jozef Vacval - predseda
Veľká Okružná 1103/71
Partizánske 958 01
  (from: 03/23/1992 until: 10/19/1993)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 25.04.1996 na valnom zhromaždení.
  (from: 02/14/1997)
Valné zhromaždenie dňa 24.04.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (from: 08/01/1997)
7. valné zhromaždenie dňa 28.4.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady.
  (from: 01/28/2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 9.12.1999 schválila uvoľnenie Ing. M. Chromeka z funkcie člena predstavenstva a zvolila nového člena predstavenstva. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 9.12.1999 zvolilo nového predsedu predstavenstva.
  (from: 08/30/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 6.4.2000 (notárska zápisnica N 26/2000, NZ 26/2000 zo dňa 6.4.2000).
  (from: 04/18/2001)
Valné zhromaždenie dňa 29.3.2001 schválilo zmenu dozornej rady. Dozorná rada spoločnosti na zasadnutí dňa 29.3.2001 schválila zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 06/13/2001)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 29.4.2002 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a.s. Valné zhromaždenie dňa 3.5.2002 rozhodlo o zmene stanov a.s. prijatím úplného znenia stanov a.s. a zmenu členov dozornej rady a.s. (notárska zápisnica NZ 156/2002 zo dňa 3.5.2002).
  (from: 09/13/2002)
Zmena dozornej rady spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.4.2003
  (from: 06/03/2003)
Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 24. 6. 1993 na Valnom zhromaždení. Stary spis: Sa 403
  (from: 10/20/1993 until: 02/13/1997)
Zmena stanov bola prijatá na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 03.12.1992. Stary spis: Sa 403
  (from: 06/01/1993 until: 10/19/1993)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person