Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  90/R

Business name: 
Vodné dielo Žilina, a.s. - v likvidácii
  (from: 10/06/2000 until: 03/13/2008)
Vodné dielo Žilina, a.s.
  (from: 06/30/1993 until: 10/05/2000)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín 911 01
  (from: 09/29/1995 until: 03/13/2008)
Soblahovská 2
Trenčín 911 69
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Identification number (IČO): 
31 438 709
  (from: 06/30/1993)
Date of entry: 
06/30/1993
  (from: 06/30/1993)
Date of deletion: 
03/14/2008
  (from: 03/14/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/14/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1993)
Objects of the company: 
príprava, zabezpečenie financovania a výstavby Vodného diela Žilina
  (from: 06/30/1993 until: 03/13/2008)
prevádzkovanie Vodného diela Žilina
  (from: 06/30/1993 until: 03/13/2008)
výskum a vývoj v oblasti diel s energetickým využitím
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
inžinierska činnosť spojená s prípravou, realizáciou a prevádzkou vodných diel z energetickým využitím
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti prípravy a realizácie vodných diel s energetickým využitím a využitím hydroenergetického potenciálu
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
leasing v oblasti využívania vodných diel energetickým využitím
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
výroba a predaj elektrickej energie z Vodného diela Žilina
  (from: 05/15/1998 until: 03/13/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2000 until: 03/13/2008)
Managing board
  (from: 06/30/1993 until: 10/05/2000)
Ing. Jozef Banas
Letná 26
Piešťany
  (from: 05/14/1999 until: 12/22/1999)
Ing. Vojtech Belčák
Škultétyho 2
Košice
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Vojtech Belčák
Škultétyho 2
Košice
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Július Binder
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Július Binder , Dr.h.c
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. František Čížik
ul. Sama Chalúpku 24
Trenčín
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. František Čížik
ul. Sama Chalúpku 24
Trenčín
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. František Čížik - predseda
ul. Sama Chalúpku 24
Trenčín
  (from: 02/06/1996 until: 12/22/1999)
Ing. Milan Dušička
Pod čerešňami 470/7
Trenčín
  (from: 02/06/1996 until: 05/13/1999)
Ing. Jozef Jambor
Letná 18
Piešťany
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Jozef Jambor
Letná 18
Piešťany
  (from: 09/29/1995 until: 05/13/1999)
Ing. Vladimír Seewald
Hurbanova 48
Trenčín
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Ján Stanko
Gazdovská 2697/19
Komárno
  (from: 02/06/1996 until: 12/22/1999)
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 8
Žilina
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Ing. Ivan Uhlár - zástupca predsedu
Petra Bezruča 9
Trenčín
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Ing. Zdeněk Vaněk
Novomeského 3/30
Trenčín
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Ing. Pavol Sabela
Partizánska 4C
Trenčín
  (from: 05/14/1999 until: 03/13/2008)
Ing. Vladimír Vávra - predseda
J. Halašu 10
Trenčín
  (from: 12/23/1999 until: 03/13/2008)
Ing. Jaroslav Husárik - člen
Sama Chalúpku 11
Stupava
  (from: 12/23/1999 until: 03/13/2008)
Ing. Dušan Chlapík , CSc. - člen
Kukorelliho 4
Piešťany
  (from: 12/23/1999 until: 03/13/2008)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 10/06/2000 until: 03/13/2008)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/30/1993 until: 10/05/2000)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 03/13/2008)
Shares: 
Number of shares: 50
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 03/13/2008)
Number of shares: 50
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Banas
Letná 62
Piešťany
  (from: 02/06/1996 until: 06/15/1998)
Doc.Ing. Július Binder , Dr.h.c. - predseda
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 05/14/1999 until: 12/22/1999)
Ing. Július Binder , Dr.h.c. - predseda
Radvanská 18
Bratislava
  (from: 02/06/1996 until: 05/13/1999)
Ing. Mikuláš Čižmár - člen
Oravská cesta 1
Žilina
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Vladimír Grujbár
Jána Slotu 27
Trnava
  (from: 02/06/1996 until: 10/05/2000)
Ing. Vladimír Grujbár - člen
Jána Slottu 27
Trnava
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Viliam Hubinák - predseda
Royova 12
Piešťany
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Viliam Hubinák - predseda
Royova 12
Piešťany
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Marián Hvizdoš - člen
Staničná 25
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Marián Hvizdoš - člen
Staničná 25
Bratislava
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Miloš Pajtina - člen
Novomestkého 6/1
Trenčín
  (from: 06/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Miloš Pajtina - člen
Novomestkého 6/1
Trenčín
  (from: 09/29/1995 until: 02/05/1996)
Ing. Ivan Veselý - predseda
Hraničná 13
Bratislava
Until: 06/20/2003
  (from: 12/23/1999 until: 06/30/2003)
JUDr. Vlasta Poredošová - predseda
M.C.Sklodowskej 11
Bratislava
From: 06/21/2003
  (from: 07/01/2003 until: 03/13/2008)
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Ing. Vojtech Belčák
Škultétyho 2
Košice
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Ing. Dušan Palko
Matúšova 2
Bratislava
  (from: 06/16/1998 until: 03/13/2008)
Ing. Andrej Hanzel
Ondarská 929/8
Bratislava
  (from: 10/06/2000 until: 03/13/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/06/2000
  (from: 10/06/2000)
 Liquidators:
JUDr. Danica Birošová
Skalská Nová Ves II 203
Skalka nad Váhom
Until: 03/14/2008
  (from: 07/01/2003)
 Liquidators:
JUDr. Darina Porubänová
Nad tehelňou 12
Trenčín
  (from: 10/06/2000 until: 06/30/2003)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 21.06.2000 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Likvidácia bola ukončená dňa 26.11.2007 schválením mimoriadnej účtovnej uzávierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návhru na rozdelenie likvidačného zostatku.
  (from: 03/14/2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.2.1992 osvetčenou not. záp. č. Nz 13/93 N 13/93 v zmysle ust. § 154 § 220 Obchodného zákoníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 409
  (from: 06/30/1993 until: 03/13/2008)
Notárskou zápisnicou zo dňa 31.8.1993 č. N 190/93, Nz 147/93 ktorou bolo osvedčené konanie valného zhromaždenia, kde boli prijaté (priznané ?) dodatkom č. 1/93 zmeny stanou spoločnosti Vodné dielo Žilina. Stary spis: Sa 409
  (from: 11/26/1993 until: 03/13/2008)
Zmena č. 2 stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 11.07.1995. Stary spis: Sa 409
  (from: 09/29/1995 until: 03/13/2008)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.12.1995. Stary spis: Sa 409
  (from: 02/06/1996 until: 03/13/2008)
Valné zhromaždenie dňa 21.05.1998 rozhodlo o zmene v dozornej rade.
  (from: 06/16/1998 until: 03/13/2008)
Dozorná rada dňa 18.8.1998 schválila zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 05/14/1999 until: 03/13/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.12.1998 rozhodlo o zmenách v zložení dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 26.3.1999 boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.4.1999 rozhodlo o zmenách v zložení dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 30.4.1999 bol zvolený predseda.
  (from: 12/23/1999 until: 03/13/2008)
Valné zhromaždenie dňa 21.6.2000 (notárska zápisnica N 249/2000, NZ 238/2000 zo dňa 21.6.2000) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 10/06/2000 until: 03/13/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.06.2003 (notárska zápisnica N 166/03, NZ 50495/03 zo dňa 20.06.2003) odvolalo a menovalo likvidátora, člena dozornej rady so zvolením ku dňu 21.06.2003. Na zasadnutí dozornej rady dňa 20.06.2003 bol zvolený predseda počínajúc dňom 21.06.2003.
  (from: 07/01/2003 until: 03/13/2008)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person