Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  106/R

Business name: 
OZETA TRADING, a.s.
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Registered seat: 
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 34
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Identification number (IČO): 
34 132 961
  (from: 01/11/1996)
Date of entry: 
01/11/1996
  (from: 01/11/1996)
Date of deletion: 
08/30/2002
  (from: 08/30/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/11/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
reklamné činnosti
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
podnikateľské poradenstvo v obchodných veciach
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
prieskum trhu
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
správa trhoviska, tržnice a príležitostného predaja
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
factoring a forfaiting
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
výroba textilných odevov a odevných doplnkov a zákazkové šitie
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Ing. Roman Múčka
Partizánska 8
Trenčín
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
Ing. Roman Múčka
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 01/11/1996 until: 10/25/1999)
Ing. Peter Ostrica
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 01/11/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Igor Vagaský
J.Halašu 2701/1
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 08/29/2002)
Ing. Ľubomír Žabár
Halalovka 11
Trenčín
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 08/29/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/11/1996 until: 01/26/2000)
Supervisory board: 
JUDr. Marián Buraj
Jiráskova 8
Trenčín
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Vladislav Kobza
Pádivého 3
Trenčín
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Ing. Karol Melocik
Ľudovíta Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 01/11/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Mária Ondrejičková
Orgovánová 1
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 08/29/2002)
Other legal facts: 
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 27.06.2002 (ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 326/02, NZ 304/02 zo dňa 27.06.2002) schválilo zmluvu o zlúčení zo dňa 26.03.2002, rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení s obchodnou spoločnosťou OZETA odevné závody a.s. Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273, ktorá sa stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Na základe návrhu a so súhlasom správcu dane zo dňa 12.08.2002 sa obchodná spoločnosť OZETA TRADING, a.s., Veľkomoravská 9, 911 34 Trenčín, IČO 34 132 961 ku dňu 30.08.2002 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 08/30/2002)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 01.12.1995 č.N 304/95, Nz 241/95 v znení dodatku zo dňa 10.01.1996 č.N 4/96, Nz 4/96 podľa §154 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: Sa 463
  (from: 01/11/1996 until: 08/29/2002)
Valné zhromaždenie dňa 23.06.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s.
  (from: 10/01/1997 until: 08/29/2002)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 179/99, NZ 167/99 zo dňa 19.4.1999/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 10/26/1999 until: 08/29/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 599/99, Nz 563/99 schválilo zmenu stanov. (Spracované bolo úplne znenie stanov a.s.)
  (from: 01/27/2000 until: 08/29/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person