Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  111/R

Business name: 
TERMINÁL Trenčianska Teplá a.s. v likvidácii
  (from: 08/18/2003 until: 12/31/2004)
TERMINÁL Trenčianska Teplá a.s.
  (from: 01/25/1996 until: 08/17/2003)
Registered seat: 
Železničná 299/4
Trenčianska Teplá
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
Identification number (IČO): 
34 133 828
  (from: 01/25/1996)
Date of entry: 
01/25/1996
  (from: 01/25/1996)
Date of deletion: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/1996)
Objects of the company: 
prekladište nákladov
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
skladovanie
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
vedľajšia činnosť v doprave - logistické služby
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
prenájom pomocných dopravných zariadení
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
zasielateľstvo
  (from: 03/18/1997 until: 12/31/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/18/2003 until: 12/31/2004)
Managing board
  (from: 10/01/1997 until: 08/17/2003)
Managing board
  (from: 03/18/1997 until: 09/30/1997)
Managing board
  (from: 01/25/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Pavol Andraško - člen:
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 01/25/1996 until: 09/30/1997)
Ing. František Fusek - člen:
Pod Hájom 959/19
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/01/1997 until: 10/22/2000)
JUDr. Pavol Fusek - Podpredseda:
Centrum II 84/29
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Ing. Igor Klesniak - Predseda:
Ľublanská 2
Žilina
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Ing. Ján Veselý - Podpredseda:
Partizánska 709/10
Trenčianska Teplá
  (from: 01/25/1996 until: 09/30/1997)
Ing. Jozef Žiška - člen:
g.Svobodu 9/5
Trenčín
Until: 05/24/2002
  (from: 01/25/1996 until: 08/26/2002)
Anton Fusek - predseda
Centrum II 94/57
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Ing. Bohumil Mikláš - podpredseda
J. Kollára 696/1
Nová Dubnica
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Ing. Pavol Masár - člen
Školská 15
Trenčianska Teplá
From: 05/24/2002
  (from: 08/27/2002 until: 12/31/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva (v jeho neprítomnosti podpredseda) spolu s aspoň jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 08/18/2003 until: 12/31/2004)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva (v jeho neprítomnosti podpredseda) spolu s aspoň jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 10/01/1997 until: 08/17/2003)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva (v jeho neprítomnosti podpredseda) spolu s aspoň jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda (v dobe neprítomnosti podpredseda predstavenstva spoločnosti) a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/18/1997 until: 09/30/1997)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva (v jeho neprítomnosti podpredseda) spolu s aspoň jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/25/1996 until: 03/17/1997)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 03/02/1998 until: 12/31/2004)
2 000 000 Sk
  (from: 03/18/1997 until: 03/01/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 01/25/1996 until: 03/17/1997)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Number of shares: 300
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/18/1997 until: 10/22/2000)
Number of shares: 300
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/02/1998 until: 10/22/2000)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Andraško - člen:
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 10/01/1997 until: 10/22/2000)
Ivan Bielich - Podpredseda:
Okružná 513/10
Nová Dubnica
  (from: 01/25/1996 until: 09/10/1998)
Juraj Červinka - člen:
Športovcov 17
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Anton Fusek - člen:
Centrum II 94/57
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Ing. Peter Nedbal - člen:
Piaristická 268/32
Trenčín
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Ing. Jiří Pokorný - člen:
Fatranská 3103/19
Žilina
  (from: 01/25/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Milan Šimoňak - člen:
Štefanikova 62
Košice
  (from: 09/11/1998 until: 10/22/2000)
Ing. Alžbeta Škulecová - Predseda:
Jarná 36/30
Žilina
  (from: 01/25/1996 until: 10/22/2000)
Ing. Ján Veselý - člen:
Partizánska 709/10
Trenčianska Teplá
  (from: 10/01/1997 until: 10/22/2000)
Ing. František Fusek - predseda
Pod hájom 959/19
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Ing. Alžbeta Škulecová - člen
Jarná 36/30
Žilina
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Miroslav Vítek - člen
Pod hájom 959/18
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Bohumil Mikláš
A. Sládkoviča 671/92
Nová Dubnica
  (from: 08/18/2003 until: 12/31/2004)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2K 61/03-23 zo dňa 30.01.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TERMINÁL Trenčianska Teplá a.s. v likvidácii, Železničná 299/4, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 34 133 828 pre nedostatok majetku.
  (from: 01/01/2005)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. osvedčené notárskou zápisnicou zo dňa 27.9.1995, č. N 226/95, NZ 263/95, v znení notár. zápisnici č. N 12/96, NZ 8/96 zo dňa 13.1.1996. Stary spis: Sa 475
  (from: 01/25/1996 until: 12/31/2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení 18.09.1996 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania bez výzvy na upísanie akcií a bola schválená zmena stanov spoločnosti - notárska zápisnica N 378/96, NZ 307/96.
  (from: 03/18/1997 until: 12/31/2004)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 95/97, NZ 76/97 zo dňa 24.03.1997) rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (from: 10/01/1997 until: 12/31/2004)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 312/97, NZ 274/97 zo dňa 11.08.1997) rozhodlo o zvýšení základného imania.
  (from: 03/02/1998 until: 12/31/2004)
O zmene v zložení dozornej rady rozhodlo valné zhromaždenie dňa 31.03.1998.
  (from: 09/11/1998 until: 12/31/2004)
Riadne valné zhromaždenie v náhradnom termíne 16.6.2000 (notárska zápisnica N 193/00, NZ 291/00 zo dňa 16.6.2000) schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti a zmeny stanov.
  (from: 10/23/2000 until: 12/31/2004)
Riadne valné zhromaždenie dňa 24.5.2002 schválilo zmeny členov predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 268/2002, Nz 262/2002 zo dňa 24.5.2002).
  (from: 08/27/2002 until: 12/31/2004)
Riadne valné zhromaždenie dňa 23.05.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnicou N 261/2003, Nz 39944/2003 zo dňa 23.05.2003) rozhodlo o zrušení spoločnosti ku dňu 23.05.2003 likvidáciou, menovalo likvidátora.
  (from: 08/18/2003 until: 12/31/2004)
Date of updating data in databases:  09/29/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person