Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  118/R

Business name: 
Slovakotex, a.s. v konkurze
  (from: 10/21/2004 until: 03/23/2018)
Slovakotex, a.s.
  (from: 07/21/2000 until: 10/20/2004)
Slovakotex, akciová spoločnosť
  (from: 05/03/1991 until: 07/20/2000)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín 911 40
  (from: 03/22/1996 until: 03/23/2018)
Jilemníckeho 2
Trenčín
  (from: 05/03/1991 until: 03/21/1996)
Identification number (IČO): 
00 597 767
  (from: 05/03/1991)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 05/03/1991)
Date of deletion: 
03/24/2018
  (from: 03/24/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/24/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/03/1991)
Objects of the company: 
marketingové služby a prieskum na vnútornom a zahraničnom trhu
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
materiálno-technické zásobovanie, skladovanie surovín a materiálov pre potreby akcionárov
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s piemyselnými výrobkami
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
koordinácia a organizačné zabezpečenie a dodávateľsko-odberateľských vzťahov a kontraktačnej činnosti v oblasti textilnej a odevnej výroby
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
v spolupráci s príslušnými organizáciami zahraničného obchodu zabezpečovať služby v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím podľa požiadaviek akcionárov
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
uplatňovanie nových foriem v medzinárodnej deľbe práce, kooperačných a priamych vzťahov so zahraničím
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
kooperácia, poradenská služba a konkrétna pomoc pre realizáciu devízových zahranično-obchodných operácií v oblasti vývozov a dovozov
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
príprava a realizácia republikovej výstavy TMM s celoštátnou účasťou podľa osobitného štatútu
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
účelové využívanie výstavného areálu a zabezpečovanie výrobnej a sprostredkovaneteľskej činnosti v oblasti výstavníctva a propagácie
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
obchodno-technické a servisné služby v súlade s požiadavkami a potrebami akcionárov a agentúrne služby v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vývoz a dovoz vecí formou sortimentných výmen textilného spotrebného tovaru s obchodného tovaru s obchodnými organizáciami členských štátov RVHP za účelom obohatenia vnútorného trhu v sortimente textilného tovaru predávaného vo vlastných predajniach organizácie
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vývoz a dovoz vecí v odborných uvedených v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť povolenia formou výmen s organizáciami členských štátov RVHP za účelom zlepšenia štruktúry surovín a materiálov pre vlstnú potrebu organizácie
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vývoz a dovoz vecí v súvislosti s realizáciou zmlúv o výrobnej kooperácií uzavretých medzi akcionármi organizácie a partnermi zo SFRJ a nesocialistických štátov v odboroch JKPOV 5229, 657, 657, 682, 683, 702, 707, 714, 715
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vývoz a dovoz vecí v odboroch uvedených v prílohe č. 2 tvoriacej nedeliteľnú súčasť povolenia vo vzťahu k nesocialistickým štátom SFRJ v rozsahu do 40 milionov Kčs FCO ročného vývozu
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vývoz a dovoz vecí vo vzťahu k nesocialistickým štátom a SFRJ formou výmen textilného spotrebného tovaru v odboroch uvedených v prílohe č. 3 tvoriacej nedeliteľnú súčasť povolenia za účelom obohatenia a rošírenia sortimentov tovaru predávaného vo vlastných predajňach organizácie
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
aktívna účasť na podnikaní pri rozvoji textilného a odevného priemyslu a nadväzujúcich kooperujúcich odvetví
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
koordinácia modernizačných a inovačných akcií medzi podnikmi textilnej a odevnej výroby
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
konzultačno-poradenské činnosti a poskytovanie účelových vedecko-technických a ekonomických informácií
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
marketingové služby a prieskum na vnútornom a zahraničnom trhu
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz surovín, materiálov a výrobkov vedľašie činnosti s tým súvisiace
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
zabezpečenie traedingových a bartových obchodov v zahraničí
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
zastupovanie zahraničných firiem a organizácií
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
veľkoobchodná činnosť, materiálno-technické zásobovanie a skladovanie surovín a materiálov
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
maloobchodná činnosť
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
obchodno-technické, výrobné a servisné služby pre rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
výstavnícka činnosť, organizovanie a usporiadanie výstav v tuzemsku a zahraničí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výstavníctva a propagácie
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
koordinácia a organizačno-technické zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a kontraktačnej činnosti
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie, ubytovacie a stravovacie služby, zmenárenská činnosť
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
podnikanie s akciovým kapitálom spoločnosti - Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 17.7.1990 č.j.: 13/ 5387/133/90, rek.č. 108000573 v tomto rozsahu: 1. Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1 ktoré je nedeliteľnou súčasťou povolenia. 2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prevádzkovania konsignačných skladov.
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s priemyselnými výrobkami
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
materiálno-technické zásobovanie, skladovanie surovín a materiálov pre potreby akcionárov
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
marketingové služby a prieskum na vnútornom a zahraničnom trhu
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
podnikanie s akciovým kapitálom spoločnosti
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/14/1996 until: 03/23/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/14/1996 until: 03/23/2018)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/14/1996 until: 03/23/2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/14/1996 until: 03/23/2018)
výroba stúh a pamukov
  (from: 10/31/2001 until: 03/23/2018)
konečná úprava textílií - potlač textilných etikiet
  (from: 10/31/2001 until: 03/23/2018)
potlač papierových etikiet
  (from: 10/31/2001 until: 03/23/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/21/2000 until: 03/23/2018)
Managing board
  (from: 03/22/1996 until: 07/20/2000)
Managing board
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Managing board
  (from: 05/31/1993 until: 08/02/1994)
Managing board
  (from: 05/03/1991 until: 05/30/1993)
JUDr. Oliver Baláž - podpredseda
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 12/01/1997 until: 06/02/2003)
Ing. Štefan Bratko - podpredseda
Gen.Svobodu 3/28
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Pavol Brňák - člen
Zvolenská 3/126
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Ladislav Dvorský
Kožušnícka 9
Trenčín
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Ladislav Dvorský - generálny riaditeľ
Kožušnícka 9
Trenčín
  (from: 05/31/1993 until: 08/02/1994)
Ing. Ladislav Dvorský - podpredseda, generálny riaditeľ
Kožušnícka 9
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Jaroslav Guoth - predseda
355
Okoličné
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Ivan Havrlent - člen
J.Emanuela 330
Vrbové
  (from: 03/22/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Juraj Holec - člen
Považská 36
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 06/02/2003)
Ing. Pavol Jakubík - člen
Šmidkeho 7
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Marián Ježek , CSc. - podpredseda
Jankolova 3
Bratislava
  (from: 12/01/1997 until: 07/20/2000)
Mária Karellová
Soblahovská 4
Trenčín
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Mária Karellová - člen, finančný riaditeľ
Soblahovská 21
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Milan Porubský - generálny riaditeľ
Hodžova 20
Trenčín
  (from: 05/03/1991 until: 05/30/1993)
Ing. Štefan Bratko - predseda
gen. Svobodu 3/28
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
Ing. Kamil Brieštenský - člen
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
Ing. Alena Miklovičová, rod. Hochmanová - člen
Štefánikova 422/84
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
Ing. František Holler - podpredseda
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 07/21/2000 until: 03/23/2018)
Ing. Marián Orság - podpredseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
  (from: 06/03/2003 until: 03/23/2018)
Ing. Juraj Holec - člen
Pod Juhom 3440/9
Trenčín
  (from: 06/03/2003 until: 03/23/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 07/21/2000 until: 03/23/2018)
Menom spoločnosti konajú: spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatne generálny riaditeľ, alebo samostatne finančný riaditeľ.
  (from: 03/22/1996 until: 07/20/2000)
Za akciovú spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ predpis neustanovuje inak.
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu členovia predstavenstva a generálny riaditeľ, každý samostatne.
  (from: 05/31/1993 until: 08/02/1994)
Za akciovú spoločnosť podpisuje riaditeľ
  (from: 05/03/1991 until: 05/30/1993)
Capital: 
1 652 061,343653 EUR
  (from: 06/22/2017 until: 03/23/2018)
49 770 000 Sk
  (from: 01/18/2001 until: 06/21/2017)
180 900 000 Sk
  (from: 08/03/1994 until: 01/17/2001)
250 000 000 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
Shares: 
Number of shares: 1659
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 995,817567 EUR
  (from: 06/22/2017 until: 03/23/2018)
Number of shares: 1659
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 30 000 Sk
  (from: 01/18/2001 until: 06/21/2017)
Number of shares: 1809
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/03/1994 until: 01/17/2001)
Number of shares: 2500
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 08/02/1994)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 71/02 zo dňa 14.9.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovakotex, a.s., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 00 597 767. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Csémi, so sídlom AK Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  (from: 03/24/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 71/02 zo dňa 14.9.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovakotex, a.s., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 00 597 767. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Csémi, so sídlom AK Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  (from: 06/23/2017 until: 03/23/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 71/02 zo dňa 14.9.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovakotex, a.s., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 00 597 767. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Csémi, so sídlom AK Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  (from: 10/21/2004 until: 06/22/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tibor Csémi
AK Wolkrova 4
Bratislava 851 01
From: 09/14/2004
  (from: 10/21/2004 until: 03/23/2018)
JUDr. Tibor Csémi
AK Wolkrova 4
Bratislava 851 01
From: 09/14/2004 Until: 04/07/2017
  (from: 03/24/2018 until: 03/23/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/30/2017
  (from: 03/24/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Miroslav Bobák
32
Pichne 069 01
  (from: 07/21/2000 until: 06/02/2003)
Ing. Milan Čunderlík - člen
Okružná 1
Banská Bystrica
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ján Debnár
Štúrova 699/19
Revúca
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Mgr. Stanislav Horniak
Štefánikova 57
Levice
  (from: 12/01/1997 until: 07/20/2000)
Mgr. Stanislav Horniak - člen
M.R.Štefánika 57
Levice
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Emília Kostelná
Švermova 37
Trenčín
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Ján Kvasnica
Kukučínova 20
Trenčín
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Štefan Mathé
nám. sv. Martina 55
Lipany
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Peter Mikuš - predseda
Bazovského 14
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Juraj Pokorný
M. Uhra 20
Trenčín
  (from: 08/03/1994 until: 03/21/1996)
Ing. Anton Rokaši - člen
Opatovská 492/52
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Miroslav Tvrdoň - člen
T.Vansovej C - 1
Trenčín
  (from: 03/22/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Marian Vidoman - člen
1.mája 1160/36
Púchov
  (from: 03/22/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Anton Rokaši
Opatovská 492/52
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
JUDr. Marián Buraj
Jiráskova 8
Trenčín
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
Bruno Baláž - člen
Vyšehradská 9
Bratislava 851 06
  (from: 06/03/2003 until: 03/23/2018)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 3K/71/2002-404 zo dňa 25.8.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu Slovakotex, a.s. v konkurze so sídlom Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, IČO 00 597 767 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu a zbavil správcu Prvý správcovský dom, k.s. funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2017 Obchodná spoločnosť Slovakotex, a.s. v konkurze so sídlom Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, IČO 00 597 767 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 03/24/2018)
Akciová spločnosť bola založená podľa § 4 zák. 243/1949 Zb. Štátne povplenie ku vzniku udelilo a stanovy schválilo Ministerstvo priemyslu SSR rozhodnutím zo dňa 12. 5. 1989 Dňa 8. 6. 1989 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie, priebeh ktorého je osvedčený v notárskej zápísnici č. N 98/89 NZ 58/89 Šteho notárstva Trenčín. Doplnenie údajov o základnom kapitáli: Na zasadnutí Valného zhromaždenia a.s. Slovakotex, konanom dňa 24.10.1990 došlo k zníženiu základného kapitálu z pôvodnej výšky 250 mil.Sk na 173 mil. Sk. Stary spis: Sa 516
  (from: 05/31/1993 until: 03/23/2018)
Valné zhromaždenie konané dňa 1. apríla 1993, priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 18/93, Nz 13/93 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 516
  (from: 08/03/1994 until: 03/23/2018)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 31.07.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 197/96, Nz 166/96. Stary spis: Sa 516
  (from: 11/14/1996 until: 03/23/2018)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 189/97, NZ 161/97 zo dňa 25.07.1997/ schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 10/03/1997 until: 03/23/2018)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 83/97, NZ 71/97 zo dňa 27.03.1997/ rozhodlo o zmene orgánov a.s.
  (from: 12/01/1997 until: 03/23/2018)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 432/99, NZ 413/99 zo dňa 28.8.1999) schválilo zmenu Stanov a rozhodlo o zmene orgánov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 301/99, NZ 241/99 zo dňa 11.12.1999) schválilo zmenu Stanov spoločnosti, rozhodlo o znížení základného imania na hodnotu 49 770 000 Sk a premene podoby akcií z listinnej na zaknihovanú.
  (from: 07/21/2000 until: 03/23/2018)
Riadne valné zhromaždenie dňa 12.4.2001 (notárska zápisnica N 91/01, NZ 72/01 zo dňa 12.4.2001) schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 1 k stanovám a.s.
  (from: 10/31/2001 until: 03/23/2018)
Rozhodnutie predstavenstva a.s. zo dňa 18.12.2000 o zlúčení so spoločnosťou ETIKETA s.r.o., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 31 412 661 k 31.12.2000 a o prevzatí jej majetku, práv. záväzkov a pohľadávok. Spoločnosť Slovakotex, a.s., Jilemnického, Trenčín, IČO 00 597 767 je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti ETIKETA s.r.o., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 31 412 661.
  (from: 03/01/2003 until: 03/23/2018)
Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 13.12.2002 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 421/02, NZ 396/02 schválilo úplné znenie Stanov spoločnosti a zmenu v orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/03/2003 until: 03/23/2018)
Správca konkurznej podstaty: Prvý správcovský dom, k.s., Rudnayovo nám. č. 1, 811 01 Bratislava IČO: 35 959 665 Vznik funkcie: 7.4.2017 Ďalšie právne skutočnosti: Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.3.2017 č.k. 3K/71/2002-390 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.4.2017, bol JUDr. Tibor Csémi zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Do funkcie nového správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Prvý správcovský dom, k.s., Rudnayovo nám. č. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Tibor Csémi AK Wolkrova 4 Bratislava 851 01 Zánik funkcie: 7.4.2017
  (from: 06/23/2017 until: 03/23/2018)
Akciová spločnosť bola založená podľa § 4 zák. 243/1949 Zb. Štátne povplenie ku vzniku udelilo a stanovy schválilo Ministerstvo priemyslu SSR rozhodnutím zo dňa 12. 5. 1989 Dňa 8. 6. 1989 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie, priebeh ktorého je osvedčený v notárskej zápísnici č. N 98/89 NZ 58/89 Šteho notárstva Trenčín. Doplnenie údajov o základnom kapitále: Na zasadnutí Valného zhromaždenia a.s. Slovakotex, konanom dňa 24.10.1990 došlo k zníženiu základného kapitálu z pôvodnej výšky 250 mil.Kčs na 173 mil.Kčs. Stary spis: Sa 516
  (from: 05/03/1991 until: 05/30/1993)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person