Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  121/R

Business name: 
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
  (from: 04/30/1996)
Registered seat: 
K výstavisku 13
Trenčín 912 50
  (from: 06/18/1996)
Identification number (IČO): 
34 139 664
  (from: 04/30/1996)
Date of entry: 
04/30/1996
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1996)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba strojov a technologických zariadení pre všeobecné účely použitia
  (from: 04/30/1996)
výroba prototypov, prototypových prvkov, unikátnych strojov a zariadení vo všetkých odboroch hmotnej výroby
  (from: 04/30/1996)
opravy a repasie strojov a technologických zariadení
  (from: 04/30/1996)
opakovaná sériová výroba výrobkov, dielcov, strojov a zariadení a komplexných technologických liniek pre všeobecné a jednoúčelové použitie vo všetkých odboroch hmotnej výroby
  (from: 04/30/1996)
vývoj, výroba, opravy a úpravy účelových strojov a zariadení pre potrebu zbrojárskej techniky
  (from: 04/30/1996)
technologická montáž, pomoc pri zavádzaní nových výrobkov a technológií
  (from: 04/30/1996)
konzultačná, poradenská, vzdelávacia činnosť v oblastiach predmetu činnosti podniku
  (from: 04/30/1996)
prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, bytové hospodárstvo
  (from: 04/30/1996)
projekčná činnosť v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení
  (from: 04/30/1996)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení elektrotechnického priemyslu
  (from: 04/30/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/30/1996)
nákup tovaru a výrobkov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/30/1996)
rekamné činnosti
  (from: 04/30/1996)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/30/1996)
výroba zámočníckych výrobkov
  (from: 04/30/1996)
výroba strojárenských súčiastok, kovoobrábacie práce
  (from: 04/30/1996)
výroba výliskov, odliatkov, povrchová ochrana
  (from: 04/30/1996)
výroba iného kovového tovaru, nástrojov a obchodných prípravkov
  (from: 04/30/1996)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/30/1996)
prevádzkovanie závodného bufetu
  (from: 09/02/1997)
výskum, vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technologických zariadení (laboračné linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia a pod.) slúžiacich pre modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby
  (from: 07/25/2002)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 122033301 zo dňa 12.02.2003
  (from: 08/18/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/1996)
Ing. Ľubomír Plško - predseda
Pod Kopánky 197/2
Zamarovce 911 05
From: 12/01/2016
  (from: 06/28/2017)
Ing. Marian Michalík - Vice-chairman of the Board of Directors
Pod hájom 1360/148
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/29/2021
  (from: 03/04/2021)
Ing. Ján Plško - Member of the Board of Directors
Zamarovská 203/43
Zamarovce 911 05
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/10/2022)
Capital: 
1 650 103 EUR Paid up: 1 650 103 EUR
  (from: 01/05/2023)
Shares: 
Number of shares: 126931
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
  (from: 01/05/2023)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Dohál
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/15/2016)
Ing. Marián Blahuš
67
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Ing. Rudolf Pajtina
Súvoz 1811/34
Trenčín 911 01
From: 12/02/2022
  (from: 01/04/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky (aj neznáme) KONŠTRUKTA - Industry, štátny podnik so sídlom K výstavisku 13, Trenčín, IČO: 31 450 598, ktorý bol dňa 30.04.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 90/K. Stary spis: Sa 537
  (from: 04/30/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/96, Nz 205/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 537
  (from: 11/11/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 324/97, NZ 315/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 09/02/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.1.1999 rozhodlo o zmene v zložení členov dozornej rady. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 214/99, Nz 213/99 zo dňa 25.6.1999) rozhodlo o zmene stanov a o zmene v zložení členov dozornej rady. Odvolanie člena dozornej rady z radov zamestnancov - protokol zo dňa 15.7.1999 o hlasovaní.
  (from: 01/24/2000)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 316/2000, Nz 308/2000 zo dňa 24.8.2000) schválilo zmenu stanov. Zosúladenie zápisu podoby akcií podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov.
  (from: 11/30/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 147/01, NZ 146/01 zo dňa 10.4.2001) schválilo zmenu stanov a zmeny v orgánoch.
  (from: 03/06/2002)
Jediný akcionár svojím rozhodnutím zo dňa 24.5.2002 vo forme notárskej zápisnice N 311/02, Nz 293/02 schválil zmenu Stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 07/25/2002)
Jediný akcionár zmenil dňa 03.10.2002 svoje obchodné meno a právnu formu.
  (from: 04/16/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 129/03, NZ 20440/03 zo dňa 19.03.2003.
  (from: 08/18/2003)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person