Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  128/R

Business name: 
VZT - Vzduchotechnika, a.s. v konkurze
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
VZT - Vzduchotechnika, a.s.
  (from: 06/26/1996 until: 08/28/2008)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Identification number (IČO): 
34 142 631
  (from: 06/26/1996)
Date of entry: 
06/26/1996
  (from: 06/26/1996)
Date of deletion: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/1996)
Objects of the company: 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vytvorenie programu na objednávku
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
vyhradené technické zariadenia - tlakové nádoby, revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
projekčná činnosť v investičnej výstavbe /projektovanie strojárenských celkov a zariadení pre investičnú výstavbu/
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výroba chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním základných a doplnkových služieb
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
inžinierska činnosť
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
poriadanie kultúrnych a spoločenských akcií
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
vedľajšia činnosť v pozemnej doprave
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
podnikateľské poradenstvo a poriadanie kurzov a školení
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
reklamné činnosti
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
prevádzka autokempingu vrátane prevádzkovania pláže, športových zariadení pláže a požičovne športových potrieb
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
verejné stravovanie /reštaurácia, kaviareň, bar/, bufety
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
turistická nocľaháreň a chata s možnosťou stravovania do triedy * *
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
faktoring
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
forfaiting
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
leasing operačný i finančný
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
nakladanie s odpadmi, úprava odpadových vôd a čistenie rezných emulzií
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
výkon štátneho skúšobníctva - úradné meranie výkonových parametrov sušiarní, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
železničná doprava - prevádzkovanie železničnej vlečky a prevádzkovanie dopravy na železničnej vlečke
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Ing. Augustín Bezek - člen predstavenstva
228
Lubina
  (from: 03/18/1998 until: 08/28/2008)
Ing. Milan Cagala , CSc. - predseda predstavenstva
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/18/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Jozef Juris
1.mája 393
Čachtice
  (from: 06/26/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Ivan Kuko , CSc. - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/18/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Jozef Kusý - člen predstavenstva
Partizánska 8/266
Nová Dubnica
  (from: 11/18/1996 until: 03/17/1998)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 06/26/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Alfonz Lukačin - podpredseda predstavenstva
Bauerova 28
Košice
  (from: 11/18/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda predstavenstva
Bauerova 28
Košice
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. František Matika - člen predstavenstva
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/18/1996 until: 04/12/1999)
Ing. František Matika - podpredseda predstavenstva
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Mária Srncová - člen predstavenstva
Karpatská 26
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Ján Švec - člen predstavenstva
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Jozef Švec - člen predstavenstva
216
Hôrka nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 06/26/1996 until: 04/12/1999)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen predstavenstva
Moldavská 33
Košice
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Augustín Bezek - člen predstavenstva
228
Lubina
From: 12/01/1997
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda predstavenstva
Bauerova 28
Košice
From: 06/26/1996
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. František Matika - podpredseda predstavenstva
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
From: 10/15/1996
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Mária Srncová - člen predstavenstva
Karpatská 26
Nové Mesto nad Váhom
From: 06/26/1998
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Ján Švec - člen predstavenstva
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
From: 02/24/1999
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Jozef Švec - člen predstavenstva
216
Hôrka nad Váhom
From: 02/24/1999
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen predstavenstva
Moldavská 33
Košice
From: 06/26/1996
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Na zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to každý aj samostatne, iné osoby v rozsahu písomného oprávnenia vystaveného predstavenstvom.
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Kubík
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 01
  (from: 02/23/2001)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Adamovic - člen
M.R.Štefánika 25
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/26/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Mária Horňáková - člen
Považská 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/18/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Mária Horňáková - člen dozornej rady
Považská 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 12/21/1999)
Ing. Jozef Kusý - člen
Partizánska 8
Nová Dubnica
  (from: 06/26/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Vladimír Pačai - predseda
Magurská 2
Košice
  (from: 06/26/1996 until: 04/12/1999)
Ing. Ivan Kuko , CSc. - predseda dozornej rady
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
From: 02/24/1999
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Vladimír Pačai - člen dozornej rady
Magurská 2
Košice
From: 06/26/1996
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Eva Brezinová - člen dozornej rady
270
Kočovce
From: 05/06/1999
  (from: 08/29/2008 until: 12/30/2009)
Ing. Ivan Kuko , CSc. - predseda dozornej rady
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Vladimír Pačai - člen dozornej rady
Magurská 2
Košice
  (from: 04/13/1999 until: 08/28/2008)
Ing. Eva Brezinová - člen dozornej rady
270
Kočovce
  (from: 12/22/1999 until: 08/28/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 5K392/99-1439 zo dňa 28.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12.2009 bol konkuz zrušený z dôvodu, že úpadca nemá majetok, ktorý by postačoval na ďalšie krytie nákladov konania.
  (from: 12/31/2009)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľsou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 19/96, Nz 16/96 dňa 19.1.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 561
  (from: 06/26/1996 until: 12/30/2009)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 90/96, Nz 80/96. Stary spis: Sa 561
  (from: 11/18/1996 until: 12/30/2009)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 12/97, NZ 10/97 zo dňa 28.01.1997) rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 05/22/1997 until: 12/30/2009)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 202/97, NZ 189/97 zo dňa 01.12.1997/ rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 03/18/1998 until: 12/30/2009)
Valné zhromaždenie dňa 26.6.1998 /notárska zápisnica N 550/98, Nz 546/98/ schválilo zmenu stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie dňa 24.2.1999 rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 04/13/1999 until: 12/30/2009)
Voľba členky dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnená dňa 6.5.1999.
  (from: 12/22/1999 until: 12/30/2009)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5 K 392/99 zo dňa 29.2.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.2.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VZT-Vzduchotechnika, a.s., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO 34142631. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Peter Kubík, komerčný právnik so sídlom Vajnorská 8/A, 831 01 Bratislava.
  (from: 02/23/2001 until: 12/30/2009)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person