Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  131/R

Business name: 
Intersnack Slovensko, a.s.
  (from: 01/01/2000)
Registered seat: 
Nozdrkovce 1798
Trenčín 911 04
  (from: 07/25/1996)
Identification number (IČO): 
31 450 211
  (from: 07/25/1996)
Date of entry: 
03/31/1994
  (from: 07/25/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/25/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti výroby, nákupu, predaja smažených zemiakových lupienkov a iným chrumkavých výrobkov zo zemiakov, obilia orechov
  (from: 07/25/1996)
financovanie vzájomne viazaných dodávok
  (from: 07/25/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností
  (from: 07/25/1996)
výroba výrobkov zo zemiakov, obilovín, škrobu, orechov a arašíd
  (from: 07/25/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/25/1996)
výskum trhu
  (from: 09/02/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 09/02/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/02/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/02/1997)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/02/1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/02/1997)
distribúcia nápojov, sladkých a slaných pochutín
  (from: 01/01/2000)
predaj, nákup a prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/01/2000)
reklamné činnosti
  (from: 01/01/2000)
veľkoobchod s hnojivami
  (from: 01/01/2000)
výroba pekárenských trvanlivých výrobkov, polotovarov a výrobkov z kukurice
  (from: 01/01/2000)
výskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (from: 01/01/2000)
vydavateľská činnosť a distribúcia tlače
  (from: 01/01/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/05/2003)
Pavel Šercl - Chairman of the Board of Directors
Kopečná 460/13
Praha 9 - Libeň 190 00
From: 06/01/2020
  (from: 07/12/2023)
Pavel Čihák - Member of the Board of Directors
Edvarda Beneše 863
Horoměřice 252 62
Česká republika
From: 05/01/2023
  (from: 07/12/2023)
Acting in the name of the company: 
V prípade ak má predstavenstvo len jedného člena, koná tento v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, konajú vždy v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/23/2016)
Capital: 
2 788 800 EUR Paid up: 2 788 800 EUR
  (from: 09/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 840
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/23/2009)
Stockholder: 
Intersnack International B.V.
Havenstraat 62
Doetinchem 700 5G
Holandské kráľovstvo
  (from: 02/24/2023)
Supervisory board: 
Martin Poliak
Ulica D. Kubíka 335/7
Prievidza 971 01
From: 04/01/2020
  (from: 05/12/2020)
Maarten Leerdam
Rijksstraatweg 40
MS Twello 7391
Holandské kráľovstvo
From: 04/02/2023
  (from: 07/12/2023)
Dr. Henrik Bauwens
Alte Landstraße 194
Düsseldorf 404 89
Nemecká spolková republika
From: 08/22/2021
  (from: 07/12/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.03.1994 v súlade s § 154 až 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Živnostenský list vydal Obvodný úrad Trenčín. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 05.05.1994. Na valnom zhromaždení dňa 06.07.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 168/95, Nz 129/95 napísanej dňa 06.07.1995 notárom Mgr. Adámekom v Trenčíne, bola schválená zmena stanov, zápisnica z dozornej rady zo 06.07.1995 - zmena členov predstavenstva. Stary spis: Sa 573
  (from: 07/25/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.4.1996. Stary spis: Sa 573
  (from: 09/05/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 141/97, NZ 152/97 zo dňa 24.06.1997) schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/02/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.11.1998 (notárska zápisnica N 276/98, NZ 294/98) schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/11/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 225/99, NZ 236/99 zo dňa 06.09.1999 schválilo zmenu obchodného mena z "SLOVAKIA CHIPS, a.s." na "Intersnack Slovensko, a.s." a úplne znenie stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.11.1999 (notárska zápisnica N 309/99, NZ 323/99 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CHIO - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31430694 pričom v plnom rozsahu preberá jej obchodné imanie, práva a záväzky vrátane neznámych.
  (from: 01/01/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2000 rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (from: 07/19/2000)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 27.10.2000 bolo rozhodnuté o zmenách v štatutárnom orgáne a.s.
  (from: 03/06/2001)
Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 09.12.2002 schválil úplné znenie stanov a.s. (notárska zápisnica zo dňa 09.12.2002). Dozorná rada dňa 09.12.2002 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s. a o udelení prokúry.
  (from: 03/05/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/26/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Canto Slovakia, spol. s r. o. 31450211 ,
Nozdrkovce
1798
  (from: 06/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person