Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  137/R

Business name: 
NO SYSTEMS ,a.s.
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
LEVI SYSTEMS a.s.
  (from: 11/18/1996 until: 04/24/2003)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 01/10/2001 until: 01/13/2011)
Kaštiel Lieskové 476
Melčice - Lieskové 913 05
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Identification number (IČO): 
34 150 421
  (from: 11/18/1996)
Date of entry: 
11/18/1996
  (from: 11/18/1996)
Date of deletion: 
01/14/2011
  (from: 01/14/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/14/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/18/1996)
Objects of the company: 
poskytovanie software
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
poradenská a spracovateľská služba v oblasti software a hardware
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
vydavateľské činnosti
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
Managing board
  (from: 05/28/2001 until: 04/24/2003)
Managing board
  (from: 11/18/1996 until: 05/27/2001)
Ján Jánoška - člen predstavenstva
Haburská 12
Bratislava 821 01
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Norbert Obst - predseda predstavenstva
Drobného 24
Bratislava 841 01
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Andrej Petrovaj - člen
Arménska 1385/6
Bratislava - Vrakuňa
Until: 11/25/2002
  (from: 05/28/2001 until: 04/24/2003)
Radovan Puškáč - člen predstavenstva
Slnečná 323
Veľké Leváre 908 73
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Mgr. Marián Rendek - člen
Osvienčimská 24
Trenčín
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Ing. Marek Šechný - člen
Hagarova 21
Bratislava
  (from: 01/10/2001 until: 05/27/2001)
Jaroslav Zaťko - člen
Záhumenská 47
Trenčín
Until: 11/25/2002
  (from: 01/10/2001 until: 04/24/2003)
Slavomír Zaťko - predseda
Inovecká 1
Trenčín
Until: 11/25/2002
  (from: 11/18/1996 until: 04/24/2003)
Ing. Juraj Zimányi - člen
Soblahovská 57
Trenčín
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Norbert Obst - predseda predstavenstva
Drobného 24
Bratislava 841 01
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Ján Jánoška - člen predstavenstva
Haburská 12
Bratislava 821 01
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Radovan Puškáč - člen predstavenstva
Slnečná 323
Veľké Leváre 908 73
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo jeden člen predstavenstva vždy spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva Slavomír Zaťko, XXXXXX/XXXX, Inovecká 1, Trenčín samostane. Ostatní členovia prestavenstva, každý len spoločne s predsedom predstavenstva. Členovia predstavenstva nemôžu v mene spoločnosti konať samostatne.
  (from: 05/28/2001 until: 04/24/2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva Slavomír Zaťko, XXXXXX/XXXX, Záhumenská 47, Trenčín, samostane. Ostatní členovia prestavenstva, každý len spoločne s predsedom predstavenstva. Členovia predstavenstva nemôžu v mene spoločnosti konať samostatne.
  (from: 11/18/1996 until: 05/27/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 04/24/2003)
15 000 000 Sk
  (from: 03/17/1997 until: 01/25/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 11/18/1996 until: 03/16/1997)
Shares: 
Number of shares: 1000
Druh: na meno, verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 01/13/2011)
Number of shares: 10000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 500 Sk
  (from: 01/10/2001 until: 01/25/2001)
Number of shares: 10000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 500 Sk
  (from: 03/17/1997 until: 01/09/2001)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/18/1996 until: 03/16/1997)
Stockholder: 
Norbert Obst
Drobného 24
Bratislava 841 01
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
Supervisory board: 
Peter Bezecný - člen
Hlaváčikova 15
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Miloš Guzoň - člen
Jilemnického 315/5
Dubnica nad Váhom
Until: 11/25/2002
  (from: 01/10/2001 until: 04/24/2003)
Martin Košút - člen
Štiavnik 1251
Bytča
Until: 11/25/2002
  (from: 01/10/2001 until: 04/24/2003)
Ing. Hana Michalíková - predseda
Sv. Cyrila a Metoda 5
Trnava
Until: 11/25/2002
  (from: 01/10/2001 until: 04/24/2003)
Peter Sany - člen
Mateja Bela 11
Trenčín
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Peter Longauer - predseda dozornej rady
208
Vozokany
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Eva Ballová - člen dozornej rady
Lakšárska Nová Ves 102
Senica 908 76
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Ľubomír Motýľ - člen dozornej rady
Jamnického 12
Bratislava 841 05
From: 11/25/2002
  (from: 05/01/2008 until: 01/13/2011)
Peter Longauer - predseda dozornej rady
208
Vozokany
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Eva Ballová - člen dozornej rady
Lakšárska Nová Ves 102
Senica 908 76
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Ľubomír Motýľ - člen dozornej rady
Jamnického 12
Bratislava 841 05
From: 11/25/2002
  (from: 04/25/2003 until: 04/30/2008)
Ing. Ivo Kristen - člen
278
Kokory
Česká republika
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Ing. Jan Valter - predseda
Osmek 49
Přerov
Česká republika
  (from: 11/18/1996 until: 01/09/2001)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/47/2008-64 zo dňa 04.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2010, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť NO SYSTEMS, a.s., so sídlom Jilemnického 2, Trenčín 911 01, IČO : 34 150 421, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 137/R.
  (from: 01/14/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.7.1996, bez výzvy na vpisovanie akcií na rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 180/96, Nz 184/96 zo dňa 23.7.1996, ktorým schválili stanovy spoločnosti a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 273/96, Nz 275/96 zo dňa 7.11.1996, ktorým schválili dodatok č. 1 k stanovým spoločnosti, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskroších predpisov. Stary spis: Sa 616
  (from: 11/18/1996 until: 01/13/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 8.1.1997 bol prijatý dodatok č. 2 k stanovám.
  (from: 03/17/1997 until: 01/13/2011)
Valné zhromaždenie dňa 10.11.1999 schválilo zmenu stanov a.s. v časti sídlo a.s., doplnenie podoby akcií a.s. a zmeny v orgánoch a.s. (notárska zápisnica N 393/99, NZ 385/99 zo dňa 10.11.1999).
  (from: 01/10/2001 until: 01/13/2011)
Valné zhromaždenie dňa 10.11.1999 (notárska zápisnica N 393/99, Nz 385/99 zo dňa 10.11.1999) rozhodlo o znížení základného imania. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.1.2001 (notárska zápisnica N 34/2001, Nz 34/2001 zo dňa 26.1.2001).
  (from: 01/26/2001 until: 01/13/2011)
Valné zhromaždenie dňa 26.1.2001 rozhodlo o zmene orgánov.
  (from: 05/28/2001 until: 01/13/2011)
Valné zhromaždenie dňa 25.11.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 482/02, Nz 482/02 zo dňa 25.11.2002) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s. vo forme ich úplného znenia.
  (from: 04/25/2003 until: 01/13/2011)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person