Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3423/B

Business name: 
VINASLOV spol. s r.o.
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Registered seat: 
Kadnárová 61
Bratislava 831 05
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Identification number (IČO): 
31 331 653
  (from: 09/02/1992)
Date of entry: 
09/02/1992
  (from: 09/02/1992)
Person dissolved from: 
1.3.2012
  (from: 06/16/2012)
Date of deletion: 
06/16/2012
  (from: 06/16/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/16/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/02/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonáva len s týmto povolením/
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
prevádzanie bartrových operácií pri výmene tovarov a služieb
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Partners: 
Ing. NGUYEN THANH BINH
Rybničná 61
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/02/1992 until: 09/12/1993)
Ing. Anton Kajaba
Kadnárová 61
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THI KIM QUI
Rybničná 61
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THANH BINH
Rybničná 61
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/13/1993 until: 06/15/2012)
MUDr. NGUYEN THE HUNG
DUONG PHAN BOI CHAU 29/13
Hue
Vietnam
  (from: 09/13/1993 until: 06/15/2012)
Contribution of each member: 
Ing. NGUYEN THANH BINH
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1992 until: 09/12/1993)
Ing. Anton Kajaba
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THI KIM QUI
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THANH BINH
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 09/13/1993 until: 06/15/2012)
MUDr. NGUYEN THE HUNG
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/13/1993 until: 06/15/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/06/1992 until: 06/15/2012)
Individual managing director
  (from: 09/02/1992 until: 10/05/1992)
Ing. Anton Kajaba
  (from: 09/02/1992 until: 10/05/1992)
Ing. Anton Kajaba
Kadnárová 61
Bratislava
  (from: 10/06/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THANH BINH - riaditeľ
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 10/06/1992 until: 06/15/2012)
Ing. NGUYEN THI KIM QUI
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 10/06/1992 until: 06/15/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/06/1992 until: 06/15/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 09/02/1992 until: 10/05/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32/Exre/1143/2005, Sro 3423/B zo dňa 23.1.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2012 bola zrušená obchodná spoločnosť VINASLOV, spol. s r.o., so sídlom Kadnárova 61, 831 05 Bratislava, IČO: 31 331 653 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 3423/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť VINASLOV, spol. s r.o., so sídlom Kadnárova 61, 831 05 Bratislava, IČO: 31 331 653 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 3423/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/16/2012)
Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 7. 1992 v zmysle §§ 24, 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6986
  (from: 09/02/1992 until: 06/15/2012)
Zápisnica zo zasadania mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 21.9.1993, zmluva o rozdelení a prevode obchodného podielu zo dňa 22.9.1993, dodatok č. 2 ku spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6986
  (from: 09/13/1993 until: 06/15/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.1.2012, č. k. 32Exre/1143/2005, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 05/15/2012 until: 06/15/2012)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person