Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  141/R

Business name: 
CONSULTING TNH, a.s. " v likvidácii "
  (from: 02/17/2000 until: 09/21/2000)
CONSULTING TNH, a.s.
  (from: 12/18/1996 until: 02/16/2000)
Registered seat: 
Súvoz 1
Trenčín 911 32
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Identification number (IČO): 
34 152 661
  (from: 12/18/1996)
Date of entry: 
12/18/1996
  (from: 12/18/1996)
Date of deletion: 
09/22/2000
  (from: 09/22/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2000 until: 09/21/2000)
Managing board
  (from: 12/18/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Jozef Margetinec - predseda
Hodžova 26
Trenčín 911 01
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Ing. Jaroslav Vranka - člen
SNP 8
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Ing. Anton Rokáši - člen
Opatovská 52
Trenčín 911 01
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Ing. Ľudmila Cifrová - likvidátor
Bazovského 10
Trenčín 911 01
  (from: 02/17/2000 until: 09/21/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 02/17/2000 until: 09/21/2000)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva vždy aspoň s jedným členom predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 12/18/1996 until: 02/16/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Bratko
Gen. Svobodu 2755/3
Trenčín 911 01
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Other legal facts: 
Na základe návrhu likvidátora, po súhlase správcu dane a po splatení zákonnych podmienok sa spoločnosť ku dňa 22.9.2000 v y m a z á v a z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie s likvidáciou a spoločnosť nemá právneho nástupcu.
  (from: 09/22/2000)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 4.12.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie zakladateľa o založení a.s. osvedčené do notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Ľubicou Bičanovou dňa 4.12.1996 pod č. N 534/96, Nz 562/96. Stary spis: Sa 634
  (from: 12/18/1996 until: 09/21/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 621/99, NZ 583/99 zo dňa 8.12.1999) rozhodlo o zrušení spoločnosti a o vstupe do likvidácie, menovalo likvidátora.
  (from: 02/17/2000 until: 09/21/2000)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person