Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10616/P

Business name: 
PRIMATHERM, s.r.o.
  (from: 09/04/1997)
Registered seat: 
Bernolákova 1095
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 09/04/1997)
Identification number (IČO): 
36 449 661
  (from: 09/04/1997)
Date of entry: 
09/04/1997
  (from: 09/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1997)
Objects of the company: 
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (from: 09/04/1997)
elektroinštalácie
  (from: 09/04/1997)
montáž káblových rozvodov
  (from: 09/04/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, NTL a STL prípojok podľa STN 38 6413, domových plynovodov a spotrebičov s výkonom do 50 kW podľa STN 38 6441, na zemný plyn
  (from: 09/04/1997)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/04/1997)
revízie a skúšky NTL a STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6441
  (from: 09/04/1997)
prieskum trhu
  (from: 09/04/1997)
sprostredkovanie obchodu: poľnohospodárských základných surovín, textilných surovín a polotovarov, kovov, s drevom, stavebným materiálom, strojmi, s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom, s textilom a odevami, obuvou a koženým tovarom, s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami, s papierenským tovarom
  (from: 09/04/1997)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami, s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s kovmi, s drevom, stavebným materiálom
  (from: 09/04/1997)
maloobchod: s potravinami, nápojmi, tabakom, obuvou a koženým tovarom, s textilom, odevami, železiarskym tovarom a farbami, s nábytkom, svietidlami, s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
  (from: 09/04/1997)
Partners: 
Mikuláš Host
Bernolákova 1095
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2022)
Peter Host
Juh 1058/13
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2023)
Contribution of each member: 
Mikuláš Host
Amount of investment: 3 652 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 652 EUR
  (from: 01/28/2023)
Peter Host
Amount of investment: 2 988 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 988 EUR
  (from: 01/28/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/28/2023)
Mikuláš Host
Bernolákova 1095
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 05/22/2022)
Peter Host
Juh 1058/13
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/17/2023
  (from: 01/28/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/04/1997)
Capital: 
6 640 EUR
  (from: 01/18/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.8.1997 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/04/1997)
Dodatok č. 1 zo dňa 28.7.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/07/1999)
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti, z 23.11.2021, na základe § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, bol dňa 17.01.2022 zrušený v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti podľa § 768t Obchodného zákonníka.
  (from: 01/18/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person