Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  145/R

Business name: 
LAUGO - INVEST, investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (from: 10/01/1997 until: 11/23/2021)
LAUGO-INVEST investičná spoločnosť a.s.
  (from: 04/19/1993 until: 09/30/1997)
LAUGO-INVEST a.s.
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
Registered seat: 
9. mája
Trenčín 911 01
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
9.mája
Trenčín
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
Identification number (IČO): 
30 999 537
  (from: 11/15/1991)
Date of entry: 
11/15/1991
  (from: 11/15/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/15/1991)
Objects of the company: 
zakladanie a správa investičných privatizačných fondov
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
leasing, factoring, franchising
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
sprostredkovateľské služby
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
správa investičných a podielových fondov
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/01/1997 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/19/1993 until: 09/30/1997)
Managing board
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
Miroslav Baranovič - predseda
Gercenova 19
Bratislava
  (from: 04/19/1993 until: 09/30/1997)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 11/15/1991 until: 09/30/1997)
Ing. Peter Ostrica - predseda
Szantóa 1
Bratislava
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
Ing. Václav Selucký
nám. Fr. Zupku 24
Trenčín
  (from: 11/15/1991 until: 09/30/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s riaditeľom.
  (from: 04/19/1993 until: 09/30/1997)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojá svoj podpis dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ, pokiaľ je menovaný, alebo prokuristi v rozsahu udelenej prokúry
  (from: 11/15/1991 until: 04/18/1993)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 11/15/1991 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 3000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Marián Buraj - predseda
Jiráskova 8
Trenčín
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juliana Dvorská
Urxova 15
Ružomberok
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Holec
Považského 36
Trenčín
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/18/1997
  (from: 10/01/1997)
 Liquidators:
Ing. František Krajča , CSc.
F.Kráľa 20
Bratislava
  (from: 10/01/1997 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 10/01/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.11.1991 podľa § 17 a 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 324
  (from: 11/15/1991 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.9.1992 boli prijaté nové stanovy spoločnosti, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Stary spis: Sa 324
  (from: 04/19/1993 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie dňa 18.04.1997 (notárska zápisnica N 195/97, NZ 191/97 zo dňa 18.04.1997) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Ministerstvo Financií SR rozhodnutím č. 024/1997/Lis zo dňa 09.06.1997 v zmysle § 34 ods. 1,3 zákona č. 248/1992 Zb. menovalo likvidátora.
  (from: 10/01/1997 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person