Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  160/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
DUVET, a.s.
  (from: 03/30/2004)
F O R M U L A , a.s.
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/2004)
Registered seat: 
Žehrianska 4
Bratislava 851 04
  (from: 03/30/2004)
ul. M.R. Štefánika 141/13
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/30/1994 until: 03/29/2004)
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
Identification number (IČO): 
00 633 259
  (from: 06/25/1993)
Date of entry: 
02/07/1991
  (from: 06/25/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/25/1993)
Objects of the company: 
prevádzkovanie stávkových hier
  (from: 03/30/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/30/1994)
kopírovacie služby - rozmnožovanie písomností
  (from: 03/30/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /v rozsahu voľných živností/
  (from: 03/30/1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/30/1994)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 03/30/1994)
organizovanie a sprostredkovanie hracích automatov a s tým súvisiace uskutočňovanie obchodnej a reklamnej činnosti a poskytovanie občerstvenia
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
prevádzkovanie stavkových hier
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem konesovaných živností/
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
kopírovacie služby - rozmožovanie písomností
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/30/2004)
Managing board
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/2004)
Pavol Taschner - predseda
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Alena Molnárová - podpredseda
Vlkyňa 98
Rimavská Sobota 980 44
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Iveta Molnárová - člen
Vlkyňa 29
Rimavská Sobota 980 44
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Ing. Jozef Jablonický - predseda
nám. Slobody 6
Bratislava
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Jozef Jablonický - predseda
nám. Slobody 6
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 03/29/2004)
Ing. Jozef Jablonický - predseda
nám. Slobody 6
Bratislava
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc - člen
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 03/11/1998 until: 03/29/2004)
Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc - člen
Toplianska 14
Bratislava
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Ing. Milan Šmehýl - člen
Ružova 42
Žilina
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Milan Šmehýl - podpredseda
Ružova 42
Žilina
  (from: 03/30/1994 until: 11/19/1995)
Martin Tvrdý - člen
Gaštanová 1019/8
Bytča
  (from: 11/20/1995 until: 03/10/1998)
Ing. Štefan Tvrdý - člen
Sídlisko 9. mája 1019
Bytča
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Štefan Tvrdý - člen
Sídlisko 9.mája 1019
Bytča
  (from: 03/30/1994 until: 11/19/1995)
Ing. Štefan Tvrdý - podpredseda
Gaštanová 1019/8
Bytča
  (from: 11/20/1995 until: 03/29/2004)
Ing. Štefan Tvrdý - podpredseda
Gaštanová 1019/8
Bytča
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Jiří Křížek - podpredseda
Slnečná 4651
Zlín
Česká republika
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/1994)
Karel Podášt - člen
nám. Míru 1
Zlín
Česká republika
  (from: 10/18/1993 until: 03/29/1994)
Karel Podéšt - člen
nám. Míru 1
Zlín
Česká republika
  (from: 06/25/1993 until: 10/17/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpreseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 03/30/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo podpreseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/2004)
Capital: 
2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 03/30/2004)
2 500 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/2004)
Shares: 
Number of shares: 250
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/30/2004)
Number of shares: 250
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 03/29/2004)
Supervisory board: 
Iveta Molnárová - predseda
Vlkyňa 29
Rimavská Sobota 980 44
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Vojtech Molnár - člen
Vlkyňa 29
Rimavská Sobota 980 44
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Alžbeta Bálintová - člen
Medveďovej 21
Bratislava 851 04
From: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004)
Nadežda Hudáková - predseda
Bajzova 28
Žilina
  (from: 03/30/1994 until: 03/10/1998)
Ing. Jozef Jablonický ml. - člen
Nám. Slobody 6
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 03/10/1998)
Ing. Jozef Jablonický ml. - člen
Nám. Slobody 6
Bratislava
  (from: 03/11/1998 until: 03/29/2004)
Ing. Jozef Jablonický ml. - člen
Nám. Slobody 6
Bratislava
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Dr. Jaroslav Moťovský - člen
Bzovická 14
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 03/10/1998)
Dr. Jaroslav Moťovský - predseda
Bzovická 14
Bratislava
  (from: 03/11/1998 until: 03/29/2004)
Dr. Jaroslav Moťovský - predseda
Bzovická 14
Bratislava
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Martin Tvrdý - člen
Gaštanová 1019/8
Bytča
  (from: 03/11/1998 until: 03/29/2004)
Martin Tvrdý - člen
Gaštanová 1019/8
Bytča
Until: 11/28/2003
  (from: 03/30/2004 until: 03/29/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.1.1991 podľa zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a schválením stanov akciovej spoločnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.11.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 74
  (from: 06/25/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 74
  (from: 03/30/1994)
Valné zhromaždenie dňa 09.08.1997 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
  (from: 03/11/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.11.2003 (notárska zápisnica N 2724/2003, Nz 111844/2003 zo dňa 28.11.2003).
  (from: 03/30/2004)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person