Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  161/R

Business name: 
Strojné a technické služby a.s.
  (from: 05/24/1995 until: 09/23/2002)
SATES - Strojné a technické služby, a.s.
  (from: 03/12/1993 until: 05/23/1995)
Strojné a technické služby a.s.
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
Registered seat: 
Slovenských partizánov 1423/1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/28/1994 until: 09/23/2002)
Námestie A.Hlinku 25/30
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/12/1993 until: 02/27/1994)
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
Identification number (IČO): 
00 652 563
  (from: 06/18/1991)
Date of entry: 
06/18/1991
  (from: 06/18/1991)
Date of deletion: 
09/24/2002
  (from: 09/24/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/18/1991)
Objects of the company: 
kovoobrábanie
  (from: 03/12/1993 until: 05/23/1995)
zámočníctvo
  (from: 03/12/1993 until: 05/23/1995)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
veľkoobchod /okrem koncesovaných/
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
maloobchod s potravinárskym tovarom
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 03/12/1993 until: 09/01/1997)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/28/1994 until: 09/01/1997)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 02/28/1994 until: 09/01/1997)
stavebná činnosť
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
kovovýroba
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
strojné a technické služby
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
obchodovanie s vlastnými produktami
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
strojno-mechanizačné činnosti
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
know-how
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
export-import, ďalšie práce a výkony s predmetom činnosti priamo i nepriamo súvisiace, okrem tých, kde sa zo zákona vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/1991 until: 09/23/2002)
Ing. Ladislav Bačík - člen
Stred 54/33-33
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1991 until: 09/23/2002)
Ing. Dušan Ďaňovský - člen
Stred 56-45/18
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1991 until: 05/23/1995)
Ing. Ivan Hlavoň , CSc. - predseda
Dedovec 1347
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1991 until: 06/10/1996)
JUDr. Michal Rosina - člen
Komunardov 1421
Púchov
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
JUDr. Ľudovít Svirec
Tatranská 299/23
Považská Bystrica
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
Ing. Ivan Štoder - predseda
Hliny 1359/182
Považská Bystrica
  (from: 06/11/1996 until: 09/23/2002)
Ing. Ivan Štóder - podpredseda
Hliny 1359/182
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1991 until: 06/10/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, a to predseda a jeden člen. Právo podpisovať za spoločnosť môže predstavenstvo preniesť na generálneho riaditeľa, prípadne na ďalších vedúcich úradníkov a prokutistov písomnou plnou mocou
  (from: 06/18/1991 until: 09/23/2002)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
140 000 Sk
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 09/23/2002)
Number of shares: 10
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/12/1993 until: 05/19/1998)
Number of shares: 7
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 06/18/1991 until: 03/11/1993)
Supervisory board: 
Vladimír Fulmek
Rozkvet 2075/157
Považská Bystrica
  (from: 05/24/1995 until: 09/23/2002)
Ing. Jozef Michálek - predseda
28
Rašov
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
Dušan Mrva - člen
ČSĽA 1407/5
Púchov
  (from: 03/12/1993 until: 05/23/1995)
Štefan Nižňanský - člen
Revolučná 2
Žilina
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1 K 172/00-55 zo dňa 11.06.2002, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Strojné a technické služby a.s., so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00 652 563 pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2002. Podľa § 68 ods. 1,2,3, písm. d, 4 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť Strojné a technické služby a.s., so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00 652 563 dňom 24.09.2002 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 09/24/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a schválením stanov zo dňa 13.6.1991 v zmysle § 25 zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach
  (from: 06/18/1991 until: 09/23/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.2.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 101
  (from: 03/12/1993 until: 09/23/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.1.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 101
  (from: 02/28/1994 until: 09/23/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 27.4.1995, bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 101
  (from: 05/24/1995 until: 09/23/2002)
Valné zhromaždenie, konané dňa 20.5.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 101
  (from: 06/11/1996 until: 09/23/2002)
Valné zhromaždenie dňa 09.06.1997 schválilo dodatok č. 5 k stanovám a.s.
  (from: 09/02/1997 until: 09/23/2002)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person